Pa un a ydych chi’n ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu’n chwilio am ffyrdd newydd o brofi’r ddinas, rydym yma i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich arhosiad ym Mhrifddinas Cymru

Bydd Y Ganolfan Ymwelwyr yn symud i Gastell Caerdydd Dydd Llun 26 o Fawrth 2018.
Mae’r Ganolfan Ymwelwyr yn Yr Hen Lyfrgell dal ar agor.

 

Galwch heibio Canolfannau Croeso Caerdydd, un yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd a’r llall yn yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd, am wybodaeth leol, mapiau a phamffledi.

Mae mapiau a thaflenni Ymwelwyr Caerdydd am ddim i fynd gyda chi a gallwch hefyd ddysgu beth sy’n digwydd yng Nghaerdydd drwy edrych ar wefan Croeso Caerdydd gan ddefnyddio ein iPads a sgrîn gyffwrdd hygyrch fawr. Hefyd, gall ymwelwyr brynu’r Cerdyn Ymwelwyr Caerdydd sy’n cynnig gostyngiadau mewn amrywiaeth o siopau, atyniadau a bwytai. Dim ond £4 mae’n costio ac mae’n ddilys am fis cyfan.

Mae’r Ganolfan yn yr Hen Lyfrgell ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9am tan 5pm, a dydd Sul, 10am tan 4pm, ac mae Canolfan Mileniwm Cymru ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 10am tan 6pm (7.30pm os oes sioe ymlaen yn y Ganolfan) a dydd Sul, 10am tan 4pm.

Bydd ein tîm cyfeillgar, amlieithog a gwybodus yn rhoi’r wybodaeth berthnasol i chi yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol am y ddinas er mwyn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich amser yng Nghaerdydd.

Mae Canolfan Croeso Caerdydd yn cynnig:

  • Taflenni am ddim yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar bethau i’w gwneud yng Nghaerdydd, lle i aros, digwyddiadau a sut i’w cyrraedd.
  • Mae Cerdyn Ymwelwyr Caerdydd ar gael i’w brynu, sy’n cynnig gostyngiadau unigryw ar amrywiaeth eang o atyniadau a bwytai ledled y ddinas.
  • Mae tocynnau i atyniadau ymwelwyr a digwyddiadau poblogaidd yng Nghaerdydd ar gael i’w prynu o’r siop, yn ogystal â thocynnau Bws Caerdydd.
  • Siop Roddion, lle y gallwch chi brynu cofroddion a nwyddau i gofio am eich amser yng Nghaerdydd.

Oriau Agor

 

Canol Dinas Caerdydd

Dydd Llun i ddydd Sadwrn ~ 09:00 – 17:00

Dydd Sul ~ 10:00 – 16:00

Bae Caerdydd

Dydd Llun i ddydd Sadwrn ~ 10:00 – 18:00

Pan fydd perfformiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, byddwn yn aros ar agor nes 19:30

Dydd Sul ~ 10:00 – 16:00

 

Website

www.croesocaerdydd.com

Rhif Ffôn

Bae Caerdydd
Canol y Ddinas

+44 (0) 29 2087 3573

E-bost

visitor@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

Bae Caerdydd

Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5AL

Canol y Ddinas

Yr Hen Lyfrgell
Yr Aes
Canol y Ddinas
Caerdydd
CF10 1BH