Neidio i'r prif gynnwys

CANOLFAN GROESO

P'un a ydych chi'n ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu'n chwilio am ffyrdd newydd o brofi'r ddinas, mae'r Ganolfan Gwybodaeth i Dwristiaid yma i helpu.

ORIAU AGOR

Mawrth - Hydref

Llun - Gwe

09:00 - 17:00

Sad - Sul

09:00 - 17:00

Tachwedd - Chwefror

Llun - Gwe

09:00 - 16:00

Sad - Sul

09:00 - 16:00

Mae Canolfan Groeso Caerdydd yn cynnig popeth o help gydag amserlenni bysiau ac archebu llety, i gofroddion ac anrhegion, ynghyd â mapiau a thaflenni defnyddiol. Bydd ein tîm cyfeillgar, amlieithog a gwybodus yn darparu gwybodaeth hanfodol ac awgrymiadau mewnol i chi i’ch helpu chi i wneud y gorau o’ch amser yng Nghaerdydd.

Mae’r Ganolfan Groeso wedi’i lleoli yng Nghanolfan Ymwelwyr Castell Caerdydd, ychydig y tu mewn i’r brif giât ac ar yr ochr dde. Nid oes angen i chi dalu am fynediad i’r Castell i ymweld â’r CG ac, tra’ch bod chi yno, gallwch hefyd bori trwy Siop Anrhegion y Castell neu gael brathiad i’w fwyta ym Mistro Teras y Gorthwr.

Tourist Information Centre Tourist Information Centre Tourist Information Centre Tourist Information Centre

STORIO BAGIAU

Bydd y mwyafrif o westai yn gadael ichi adael eich bagiau am y diwrnod ar ôl i chi wirio, fel y gallwch wneud y mwyaf o’ch diwrnod olaf yng Nghaerdydd. Mae yna hefyd ychydig o opsiynau eraill:

Mae cyfleuster storio bagiau ar gael yn adeilad yr Hen Lyfrgell, ar The Hayes, felly mae gennych le diogel i adael bagiau wrth i chi fwynhau’ch ymweliad â Chaerdydd.

Loceri: Bach £5 / Canolig £8 / Mawr £10

(Ar Gael 10:00 – 15:30)

Shop & Drop Lockers are available in St David’s shopping centre, near the Information Desk on the Upper Level. It’s £1 per locker and you need to collect your items by 20.00 as they’re emptied daily at this time.

Nos Da hostel offers lockers for hire, for a £5 refundable deposit, and free luggage storage. This is also available to visitors not staying at the hostel.

WI-FI DI-DÂL

Gallwch gyrchu Wi-Fi am ddim mewn nifer o fannau problemus yng nghanol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd, yn ogystal ag ar Fws Caerdydd. Chwiliwch am y rhwydwaith o’r enw CardiffFreeWifi!

Mae Wi-Fi Am Ddim Caerdydd hefyd ar gael mewn nifer o adeiladau cyhoeddus ledled y ddinas.

Sut mae cael gafael ar wasanaeth Wi-Fi Am Ddim Caerdydd?

Cardiff Free Wi-Fi

Ffôn

029 2087 2167

E-bost

visitor@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

E-BOSTIWCH Y CANOLFAN GROESO