Dyma gyfle i chi ennill y pecyn gwyliau byr gwych hwn yn Ninas Caerdydd y Nadolig hwn – y cyfan sydd rhaid i chi wneud ydy cymryd rhan yn ein cystadleuaeth am ddim i fod â siawns o ennill.  Darllenwch y telerau ac amodau isod.

 

Y Wobr:
Noson mewn gwesty moethus
Sglefrio Iâ yng Ngŵyl y Gaeaf
Mynediad i Gastell Caerdydd
Tocynnau i weld sioe
Talebau bwyd

 

Mae Caerdydd yn lle gwych i ymweld ag o gydol y flwyddyn ond does unman gwell i dreulio gwyliau byr adeg y Nadolig pan fo’r ddinas yn disgleirio â goleuadau, yn llawn o hwyl yr ŵyl ac yn cynnwys llu o ddigwyddiadau gaeafol gwych! #CaerdyddYw

 

 

Cystadleuaeth Nadolig #Caerdyddyw

Telerau ac Amodau:

  • Mae'r gystadleuaeth ond ar agor i oedolion 18 oed a hŷn.
  • Mae'r wobr hon yn rhoi hawl i'r enillydd ac un gwestai aros am un noson mewn gwesty moethus yng Nghaerdydd, sglefrio iâ yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd, mynediad i Gastell Caerdydd, tocynnau i weld sioe a thalebau prydau bwyd.
  • Mae’r wobr hon yn ddi-gyfnewid, ni ellir ei throsglwyddo na’i chyfnewid am arian parod na gwobrau eraill.
  • Bydd yr enillydd yn cael ei dynnu ar hap ac mae Croeso Caerdydd yn cadw'r hawl i dynnu'n ôl unrhyw gystadleuwyr nad ydynt yn bodloni'r meini prawf.
  • Gwneir ymdrechion rhesymol i gysylltu â'r enillydd, os na ellir cysylltu â'r enillydd neu os na allant gydymffurfio â'r telerau a'r amodau rydym yn cadw'r hawl i gynnig y wobr i'r enillydd cymwys nesaf a dynnir ar hap.
  • Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi a'i enwi trwy gyfryngau cymdeithasol Croeso Caerdydd, gan gynnwys Twitter a Facebook.
  • Ystyrir y bydd ymgeiswyr yn y gystadleuaeth wedi derbyn y telerau a'r amodau hyn.