Y Gig Fawr 2018

Rydym yn falch iawn o roi gwybod i chi y bydd y Gig Fawr yn dychwelyd eleni. Mae gan y gystadleuaeth gyffrous hon i fandiau hanes cyfoethog o fod yn llwyfan i fandiau ifanc ennill mwy o gydnabyddiaeth a chodi eu proffil i gynulleidfa ehangach.

Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn cael sesiwn ymarfer yn Musicbox Studios a sesiwn  recordio gyda’r cynhyrchydd o fri Charlie Francis yn ogystal â gwobrau eraill sydd eto i’w cyhoeddi.

Mae’r rowndiau cynderfynol y gystadleuaeth wedi ei orffen ac mae gennym saith bandiau sy’n barod i gystadlu am goron Y Gig Fawr 2018.  Caiff y rownd derfynol ei chynnal i fyny’r grisiau yng Nghlwb Ifor Bach ar 5 Ebrill.

Y bandiau a fydd yn cystadlu yw:

JACK ELLIS

LAUNDRETTE

DEAD METHOD

UPBEAT SNEAKERS

SIOBHAN McCRUDDEN

THE CAROLINES

ELL SOUTH