Neidio i'r prif gynnwys

TRYANUARY – Y CANLLAW CAERDYDD I FOD A BARS

Ydych chi’n dwlu ar luniaeth hylifog? Rhowch gynnig ar y dewis amgen mwy blasus i fis Ionawr sych!

 

Beth yw Tryanuary?

Wedi’i sefydlu yn 2015, mae Tryanuary yn ymgyrch ledled y genedl sydd â’r nod o annog cefnogaeth am y diwydiant cwrw drwy gydol mis Ionawr.

Mae Caerdydd yn reidio ton y chwyldro cwrw crefft. Ar hyn o bryd mae’n ymddangos bod gennym farrau a bragdai newydd yn dod i’r amlwg drwy’r amser. Newyddion gwych i’r bobl sydd, yn debyg i ni, yn dwlu ar roi cynnig ar rywbeth newydd a gwahanol ar daith i’r dafarn.

Fodd bynnag, gall y pen mawr ar ôl y Nadolig arwain at lawer ohonom yn aros i mewn. Bydd rhai hyd yn oed yn rhoi’r gorau i yfed yn gyfan gwbl. Mis Ionawr Sych Gall y geiriau hyn beri i’n pennau, afu a waledau deimlo ychydig yn hapusach yr adeg hon o’r flwyddyn. Ar gyfer tafarndai a bragwyr fodd bynnag, mae’n stori wahanol.

Felly, yma yn Croeso Caerdydd, rydym yn eich annog i wthio rhwystrau Mis Ionawr Sych i Ffwrdd. Yn lle rhoi gwaharddiad arnoch eich hun, beth am gofleidio Tryanuary a gwneud eich rhan i gefnogi sin cwrw ffyniannus Caerdydd?

Cwrw o Gaerdydd

Ochr yn ochr â chawr bragu Cymru, S.A. Brain, bellach mae gennym nifer o fragwyr annibynnol yn y ddinas. Felly, nid oes esgus dros beidio â mwynhau peint o’r stwff da wnaed yma yng Nghaerdydd!

Efallai y rhai mwyaf adnabyddus o’r rhain yw Crafty Devil a Pipes Beer. Mae Crafty Devil wedi agor eu Bub’s Bar eu hunain ar Heol yr Eglwys. Mae Pipes Beer ar gael ledled y ddinas ac maent hefyd yn cynnal diwrnodau agored yn eu hadeilad ym Mhontcanna.

Hefyd mae gennym rai ychwanegiadau diweddarach i ddewis ohonynt. Mae Rival Brewing Co, sy’n dîm tad a mab, wedi bod yn marchnata er 2016. Sefydlwyd Arcadian Brewing Co. y llynedd gan y ffrindiau Beth a Kirsty. Dylech chi hefyd gadw golwg am aelod diweddaraf y frodoriaeth bragu, y Splott Brewery. Cadwch olwg amdanynt.

PIPES BREWERY

Cwrw yng Nghaerdydd

Bydd unrhyw un sydd wedi bod i Gaerdydd yn gwybod bod gan ganol y ddinas gasgliad penddarol o dafarndai a barau i ddewis ohonynt. Beth bynnag y math ar sefydliad rydych yn chwilio amdano, o soffistigedig i werinol, mae’n debygol y bydd gan Gaerdydd le i chi. Os mai cwrw crefft yw eich dileit, nid yw hynny’n eithriad. Os ydych wedi penderfynu rhoi cynnig ar Tryanuary, sicrhewch eich bod yn mynd i o leiaf un o’r mannau gwych hyn pan fyddwch ar eich taith.

 

 

DEPOT

Mewn hen warws 24,000 troedfedd sgwâr, DEPOT oedd y cyntaf i gynnig lleoliad bwyd stryd dan do, parhaol, i bobl Caerdydd, ac mae’r sesiwn Bwyd Stryd wythnosol bellach yn rhedeg bob dydd Sadwrn drwy gydol y flwyddyn. O lansio clwb speakeasy cudd, i gynnal gwyl gwrw annibynnol cyntaf Cymru, mae DEPOT yn parhau i ddatblygu, gan ddod â digwyddiadau newydd a gwreiddiol i’r ddinas ac ennill ei blwyf fel Y lle i fynd am noson allan go wahanol.

DEPOT

Brewdog

Y bar diweddaraf yn y ‘chwarter cwrw’ yw Brewdog. Mae’r steil yn drefol yn ogystal â ffasiwn myfyrwyr minimol, meddyliwch am fricwaith agored, pren adferedig a byrddau carreg noeth.  Mae’r bar yn un canolog ar Heol y Porth, gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm. Maent yn gweini ystod eang o gwrw preswyl a rhai gwestai ar ddrafft. Rydym yn argymell yr holl gwrw sy’n cael ei gynnig o’r micro-fragdy Cymreig Crafty Devil.

Tiny Rebel Caerdydd

Os ydych yn chwilio am fersiwn leol o gwrw grefft cyfoes, ewch i’r Tap House. Sêr bragu Casnewydd, Tiny Rebel, sydd berchen arno. Mae’r Tap House yn encilfa fodern i’r rhai sy’n dwlu ar gwrw yn hwyr y nos. Wedi’i leoli ar draws dau lawr mewn hen adeilad mawreddog, mae’n cynnal gwyliau cwrw bach yn rheolaidd, sesiynau cymryd tapiau drosodd, clwb cwrw cartref lleol ac, wrth gwrs, mae’n gwerthu llawer o gwrw gwych.

The City Arms

Wedi’i adeiladu yn y 1800au efallai bod y City Arms yn hen ond mae’n dal ei thir o hyd yn erbyn yr holl rai diweddarach; cafodd ei phleidleisio fel tafarn orau Caerdydd gan CAMRA yn 2012. Wedi’i lleoli o fewn tafliad carreg o Stadiwm y Principality a Pharc yr Arfau Caerdydd, mae’r cawr hwn ymysg lleoedd yfed canol y ddinas yn cael ei werthfawrogi gan ddilynwyr chwaraeon, myfyrwyr a phobl broffesiynol fel ei gilydd.

like.

Head of Steam

Yr Head of Steam yw’r lleoliad cyntaf o’i fath i lanio yng Nghymru gan Fragdy Cameron a bydd yn gweini cwrw lleol ac o ledled y DU yn ogystal â choctels cwrw, casgenni crefft bach sy’n cylchdroi, gwinoedd, gwirodydd a diodydd ysgafn. Yn y dafarn grefftus hon, gallwch gael eich diod a’i bwyta hefyd, gydag eitemau bwydlen sy’n defnyddio cwrw bar yn y cynhwysion, megis y Byrgyr Full Head of Steam a wneir gyda’i gwrw Röad Crew ei hun.

Hopbunker

Wedi sefydlu yn 2015, ac yn enillydd nifer o wobrau ers hynny, Hopbunker yw lleoliad gorau Caerdydd ar gyfer cwrw casgen a chwrw crefft.  Gyda 15 o bympiau llaw, 22 o linellau casgen fach a 16 seidr go iawn, mae digon o ddewis gyda chi. Hefyd mae gennym ddetholiad gwych o win, wisgi a gwirodydd eraill da, yn ogystal â diodydd ysgafn.

 

I gael hyd yn oed mwy o wybodaeth am gwrw go iawn yn y ddinas, gan gynnwys teithiau gwych sydd ar gynnig, ewch i’n tudalen ar Gwrw Crefft yng Nghaerdydd!

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com