Neidio i'r prif gynnwys

CYNLLUNIWCH EICH DIWRNOD RYGBI CHWE GWLAD GUINNESS YNG NGHAERDYDD

Dyma’r adeg o’r flwyddyn unwaith eto pan fydd pawb yng Nghymru yn mynd yn nerfus – yn enwedig gan fod gêm gyntaf y twrnament yn dechrau yng Nghaerdydd gyda Chymru v Yr Eidal!

Felly, p’un a oes gennych docyn ar gyfer y gêm, neu os ydych yn mynd i’w gwylio mewn lleoliad prysur yng nghanol y ddinas, dyma’r cyfan sydd angen i chi ei wybod am y  Chwe Gwlad Guiness 2020 yng Nghaerdydd.

 

Pryd mae’r gemau cartref?

  • Cymru v Yr Eidal – Dydd Sadwrn 1 Chwefror CG 14:15
  • Cymru v Ffrainc – Dydd Sadwrn 22 Chwefror CG 16:45
  • Cymru v Yr Alban – Dydd Sadwrn 14 Mawrth CG 14:15

 

Pa ffyrdd fydd ar gau a pha fodd yw’r gorau i deithio?

Mae Caerdydd yn dwt, sy’n golygu bod awyrgylch gwych ar ddiwrnodau rygbi pan fydd miloedd o bobl yng nghanol y ddinas! Fodd bynnag, oherwydd hyn, mae hefyd yn syniad da cynllunio sut y byddwch yn mynd i mewn ac allan o’r ddinas yn ystod y cyfnodau prysur. Edrychwch ar ein tudalen Teithio a Thrafnidiaeth i gael gwybod mwy.

 

Ble mae’r llefydd gorau i fwyta ac yfed?

P’un a ydych chi’n chwilio am fyrbryd cyflym i’ch cadw i fynd ar y diwrnod, neu fwyty i rannu pryd gyda’r nos gyda ffrindiau mae’r cyfan yma bwyta ac yfed

Fodd bynnag, os hoffech chi gofleidio’r gemau cartref, rydym wedi dewis rhai o ffefrynnau canol y ddinas sydd â thema’r Chwe Gwlad …

 

CYMRU

ar Lôn y Felin brysur, mae’r bar caffi o’r enw Pitch Bar & Eatery yn hynod annibynnol. Maent yn ymfalchïo mewn bwyd syml, gonest, modern o Gymru. Ar agor o frecwast tan amser coctêls bob dydd, maent yn lleoliad gwych i eistedd ac ymlacio gyda diod neu fwynhau tamaid i’w fwyta. pitchcardiff.com

 

YR EIDAL

Mae Giovanni’s yn fwyty Eidalaidd sydd wedi ennill gwobrau, ac mae ganddo dri lleoliad gwych – yn Parc y Plas, yr Aes, a Bae Caerdydd – a dyma’r bwyty Eidalaidd teuluol mwyaf hirhoedlog yng Nghymru! Ydych chi’n gwybod y gallwch chi hefyd wylio’r rygbi yn y bwyty? Ar gyfer bwydlenni a gwneud archeb giovanniscardiff.co.uk

 

FFRAINC

Mae’r Côte Restaurant, a leolir ar Lôn y Felin ac ym Mae Caerdydd, yn cymryd ei hysbrydoliaeth o’r brasseries a’r bistros ym Mharis. Yma cewch fwyta drwy’r dydd, yn wych ar gyfer dathliadau cyn neu ar ôl gêm, ac mae’n cynnig seigiau clasurol o Ffrainc a wneir o gynhwysion o ansawdd da cote.co.uk

 

YR ALBAN

Mae’r bar Albanaidd BrewDog wedi’i leoli’n gyfleus ger y stadiwm ar Heol y Porth. Mae’n ymfalchïo mewn cwrw crefft, mae ar genhadaeth i roi’r angerdd a’r crefftwaith artisan yn ôl yng ngwydrau pobl … ynghyd â bwydlen wych gyda detholiad blasus o fyrgers, cŵn poeth a diferion i weddu pob archwaeth.

 

Ble alla i brynu het wedi’i siapio fel cennin Pedr?

Dydy hi ddim yn ddiwrnod gêm yng Nghaerdydd oni bai eich bod yn gweld dreigiau, cennin Pedr, defaid, baneri a rhai hetiau gwirion. Mae digon o lefydd yng nghanol y ddinas i brynu nwyddau Cymreig gan gynnwys y Siop Anrhegion yng Nghastell Caerdydd, siop URC ar Heol y Porth a Marchnad Caerdydd ar y Stryd Fawr.

What else can I see and do in Cardiff? 

Looking for things to see and do in Cardiff? There are so many places to visit that you’ll be spoilt for choice! Choose from some amazing attractions and fun filled activities… like a tour or the lavish Cardiff Castle, or a spin around the rapids at Cardiff Intentional White Water. The only question is what should you do first? Check out the range of things to see and do in Cardiff

Please note that the Principality Stadium is closed the day before and the day of the event, so guided tours are not available. Also road closures will be in place in the centre approx. 3 hours before kick off. Check out our travel advice  page for more information about how to travel to the visitor attraction.

 

Beth arall alla i ei weld a’i wneud yng Nghaerdydd? 

Chwilio am bethau i’w gweld a’u gwneud yng Nghaerdydd? Mae cymaint o lefydd i ymweld â nhw y bydd y dewis yn eich difetha! Dewiswch o blith atyniadau anhygoel a gweithgareddau llawn hwyl … fel taith dywys neu Gastell ysblennydd Caerdydd, neu droelli ar ewyn gwyn Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd. Yr unig gwestiwn yw beth ddylech ei wneud yn gyntaf? Edrychwch ar yr ystod o bethau i’w gweld a’u gwneud ar gweld a gwneud *

 

* Nodwch fod Stadiwm y Principality ar gau y diwrnod cynt a diwrnod y digwyddiad, felly nid oes teithiau tywys ar gael. Hefyd, bydd ffyrdd ar gau yn y canol am tua 3 awr cyn y gic gyntaf. Edrychwch ar ein tudalen Teithio a Thrafnidiaeth am fwy o wybodaeth ynghylch sut i deithio i’r atyniad ymwelwyr.

 

Cadwch mewn cysylltiad…

Rydyn ni wrth ein boddau’n gweld ymwelwyr yn mwynhau Caerdydd felly peidiwch ag anghofio rhannu straeon a ffotograffau gyda ni…

@CroesoCaerdydd #CroesoCaerdydd

Gwybodaeth am Deithio a Chludiant

 

A fydd ffyrdd ar gau yng nghanol y ddinas?

Ar ddiwrnodau digwyddiadau, bydd rhaglen cau ffyrdd lawn yn cael ei chynnal am tua 3 awr cyn y gic gyntaf, ac ychydig oriau ar ôl y gêm i’w gwneud yn ddiogel i ymwelwyr. Bydd y ffyrdd canlynol ar gau’n gyfan gwbl: Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

 

Sut galla i deithio i ganol y ddinas?

Trenau: Ar ddiwrnodau rygbi, oherwydd nifer yr ymwelwyr o Gymru a thros y ffin, mae Canol Caerdydd yn cyflwyno system lawn o reoli torfeydd a chiwio, felly cynghorir y dylid gadael digon o amser ar gyfer eich taith. Os ydych yn teithio o’r ardal leol ac yn defnyddio gorsaf Heol y Frenhines, mae hon yn cau i gwsmeriaid sydd yn ymadael am 3.30 pm. Am fwy o wybodaeth ewch i www.tfwrail.cymru a www.gwr.com

 

Bysiau: Mae amrywiaeth o weithredwyr bysiau yn y ddinas a’r rhanbarth gan gynnwys Bws Caerdydd a Stagecoach. Oherwydd bod y ffyrdd wedi’u cau cyn ac ar ôl y gêm, bydd y bysiau’n cael eu hadleoli i arosfannau bysiau dros dro y tu allan i’r parth cau ffyrdd. Am fwy o wybodaeth ewch i wefannau’r gweithredwyr bysiau neu www.traveline.cymru . Bydd holl goetsus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel yr arfer.

 

Parcio a Theithio: Bydd gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael yn Lecwydd, (drws nesa i Stadiwm Caerdydd) a gellir ei gyrraedd o gyffordd 33 yr M4 drwy ddilyn yr arwyddion i’r safle. Gallwch dalu ar ôl cyrraedd am £10 y car. Arian parod yn unig a gaiff ei dderbyn.

 

Cerdded: Ydych chi’n aros mewn llety gerllaw? Yna, beth am gerdded i ganol y ddinas a dod i fwynhau’r awyrgylch mapiau

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com