Neidio i'r prif gynnwys

AMSEROEDD DIGWYDDIADAU A BLE I AROS YN YSTOD DIGWYDDIAD STADIWM CHWARAEON Y DU MWYAF ERIOED

Dros benwythnos gŵyl y banc diwedd mis Mai, dydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Mai, bydd yr athletwyr mwyaf talentog ym maes chwaraeon anturus yn dod i Stadiwm Principality Caerdydd i gystadlu yng Ngemau’r Byd Nitro 2020. Mae Gemau’r Byd Nitro yn cael eu cyhoeddi fel digwyddiad chwaraeon antur y flwyddyn; daw â’r gorau yn FMX, BMX, sglefrio, a sgwter at ei gilydd o dan un to ar gyfer cystadleuaeth chwaraeon a fydd yn syfrdanu!

 

Mae Gemau’r Byd Nitro yng Nghymru yn dechrau ddydd Sadwrn 23 Mai am 1.00PM gyda rowndiau cynderfynol ar gyfer pob disgyblaeth chwaraeon. Gall cefnogwyr ddysgu am y cystadleuwyr elît hyn, dewis eu ffefrynnau a dilyn taith yr athletwyr wrth iddynt frwydro i sicrhau eu lle yn y rowndiau terfynol yn y Sul. Mae amserlen estynedig dydd Sadwrn yn berffaith i deuluoedd fwynhau holl Gemau’r Byd Nitro Cymru.

 

Ar y Sul bydd pethau’n fwy cyffrous fyth, gyda’r athletwyr gorau o rowndiau cynderfynol dydd Sadwrn yn brwydro i gyrraedd y brig yn y rowndiau terfynol. Cewch weld yr athletwyr gorau mewn chwaraeon antur yn gwneud eu campau mwyaf disglair er mwyn ceisio ennill gwobrau Gemau’r Byd Nitro. Bydd drysau’n agor am 1:00PM ar y Sul.

 

Gall ymwelwyr gyrraedd Gemau’r Byd Nitro gyda threnau rheolaidd i Gaerdydd canolog. Fel arall, gall gwylwyr deithio mewn car ar hyd amryw o ffyrdd i Gaerdydd o bob cwr o’r DU. Mae digonedd o westai o amgylch Stadiwm Principality y gall ymwelwyr aros ynddynt er mwyn mwynhau’r digwyddiad yn llawn, gan gynnwys Gwesty Marriot Caerdydd, Gwesty’r Angel, Holiday Inn Canol Dinas Caerdydd a’r Royal Hotel a llawer mwy.

 

SATURDAY, MAY 23 2020

1:00pm – GA GATES OPEN
2:30pm – Skateboard Vert Semifinals
3:30pm – BMX Triple Hit Semifinals
4:15pm – Scooter Best Trick Semifinal
5:30pm – FMX Semifinal
7:15pm – BMX Best Trick Semifinal
8:30pm – Event Complete

*Schedule subject to change

 

SUNDAY, MAY 24 2020

1:00pm – GA GATES OPEN
2:30pm – Skateboard Vert FINAL
3:15pm – BMX Triple Hit FINAL
4:00pm – Scooter Best Trick FINAL
4:45pm – FMX FINAL
5:30pm – BMX Best Trick FINAL
6:15pm – Event Complete

 

Mae’r arweinwyr byd eang ym maes chwaraeon ac adloniant Nitro Circus a Live Nation wedi partneru â Chroeso Cymru, Stadiwm Principality a Chyngor Caerdydd i ddod â Gemau’r Byd Nitro Cymru 2020 i Gaerdydd ar benwythnos gŵyl y banc, 23 a 24 Mai. Bydd cystadleuwyr elît motocross (FMX) dull rhydd, BMX, sglefrio a sgwter yn cystadlu nid yn unig ar gyfer tlws mawr ei bri, ond yn bwysicach fyth ar gyfer yr hawl i gael ymffrostio dan deitl pencampwr y byd. Mae tocynnau ar gael yn nitroworldgames.com.

 

Bydd Gemau’r Byd Nitro Cymru 2020 yn cymryd drosodd Stadiwm Principality gyda phum disgyblaeth chwaraeon antur wefreiddiol, sydd i gyd yn herio rheolau disgyrchiant. Mae Motocross Dull Rhydd a Tric Gorau BMX yn mynd â thriciau fyny fry i’r lefel nesaf, diolch i rampiau mwyaf a thalaf y byd, ac mae’r ddau wedi bod yn ffefrynnau ers sefydlu’r digwyddiad. Mae BMX Triphlyg Gorau, sydd hefyd ar y rhaglen, yn gofyn am gyfuniad o ystwythder yn yr awyr a chysondeb technegol er mwyn glanio tri thric cyflym un ar ôl y llall. Yn Skate Vert, ychwanegiad diweddar at restr Gemau’r Byd Nitro, yn dod â’r athletwyr gorau ar y bwa sglefrio, ac yn olaf oll, bydd Tric Gorau Sgwter, sy’n cynnwys un o’r disgyblaethau sy’n tyfu gyflymaf yn chwaraeon antur a’r ramp mwyaf yn y gemau. A chyda phecynnau tocyn penwythnos yn dechrau am £45, a thocynnau un diwrnod yn unig ar gael am £25, mae Gemau’r Byd Nitro yn cynnig y cyfle i weld y gorau mewn chwaraeon antur, i gyd am bris gwych (mae prisiau terfynol y tocynnau hefyd yn cynnwys costau ychwanegol a ffioedd)

 

Ynghylch Nitro World Games:

Crëwyd gan Nitro Circus a’r eicon chwaraeon antur Travis Pastrana, mae Gemau’r Byd Nitro yn mynd â chystadleuaeth chwaraeon antur i’r lefel nesaf.  Gan gynnwys fformatau awyr mawr newydd, technoleg rampiau newydd a meini prawf beirniadu arloesol, llwyddodd Gemau’r Byd Nitro i drawsnewid y cyfan i’r athletwyr a’r diwydiant yn y gemau cyntaf yn 2016 a darlledodd llif byw byd-eang Nitro Circus i gynulleidfa awchus ym mhob rhan o’r byd.

 

Bellach wedi magu enw fel un o’r brandiau gorau yn yr Unol Daleithiau, mae Gemau’r Byd Nitro yn ehangu’n rhyngwladol am y tro cyntaf gyda Gemau’r Byd Nitro Cymru 2020. Daw i Stadiwm Principality byd-enwog ym mis Mai 2020, ar gyrch mwy o recordiau wrth i ffiniau cyflymder a disgyrchiant gael eu gwthio ymhellach fyth.

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i NitroWorldGames.com a dilynwch ni ar Instagram a Facebook.

 

Ynghylch Live Nation Entertainment:

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) yw’r prif gwmni adloniant byw yn y byd sy’n cynnwys arweinwyr y farchnad fyd-eang: Ticketmaster, Cyngherddau Live Nation Concerts, a Chyfryngau a Nawdd Live Nation Media. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  www.livenationentertainment.com

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com