Neidio i'r prif gynnwys

GEMAU’R BYD NITRO CYMRU: 2020 YN CYHOEDDI’R CYSTADLEUWYR CYNTAF

Gemau’r Byd Nitro Cymru: 2020 Mae trefnwyr wedi datgelu’r don gyntaf o athletwyr a fydd yn cystadlu yn y gystadleuaeth chwaraeon antur a ddaw i Stadiwm Principality Caerdydd yn ystod penwythnos gŵyl banc 23 a 24 Mai. Mae’r criw elit hwn yn dod o bedwar cyfandir. Maen nhw wedi eu dewis gan banel o arbenigwyr yn y diwydiant, ac wedi cael gwahoddiad i fynd yn uniongyrchol i’r rowndiau cynderfynol yn nghystadlaethau Tric Gorau BMX, BMX Driphlyg, Skate Vert a Thric Gorau Sgwter.

 

Mae’r cystadleuwyr yn cynnwys Ryan Williams, a fydd yn amddiffyn ei goron yng nghystadleuaeth Tric Gorau BMX a sgwter, Elliot Sloan, fydd am ychwanegu tlws at ei gwpwrdd tlysau yn y gamp sglefrio fertigol drwy herio’r enillydd diwethaf Moto Shibata a’r ffrwydrol Kyle Baldock sy’n ceisio ei fuddugoliaeth camp driphlyg BMX gyntaf. Bydd athletwyr eraill hefyd yn ceisio mynd trwy’r rowndiau rhagbrofol, gan wneud y cystadlu’n fwy tanbaid fyth; caiff rhestr gyntaf y rhai a fydd yn y rowndiau cynderfynol FMX ei datgelu’n fuan.

 

Tric Gorau BMX:

Bydd Ryan Williams o Awstralia, sydd wedi ennill y gystadleuaeth hon ddwywaith ac y mae’r cawr, Travis Pastrana, yn ei ystyried yn “athletwr campau antur gorau’r byd heb os nac oni bai,” yn wynebu her galed gan ei gydwladwyr, Brandon Loupos a Jaie Toohey, yn ogystal â James Foster a Zack Warden o’r UDA a Dawid Godizek o Wlad Pŵyl.

 

BMX Driphlyg:

Bydd Dawid Godziek a Brandon Loupos yn dangos eu hyblygrwydd drwy gystadlu mewn dwy gamp ar y ramp triphlyg, a bydd Kyle Baldock o Awstralia a Pat Casey, Justin Dowell a Daniel Sandoval o’r Unol Daleithiau yn dangos eu sgiliau penigamp eu hunain. Mae gan bob un driciau arloesol a thechnegol iawn, fel degawd ôl-fflip Casey a chwip-gynffon dwbl 720 Sandoval.

 

Skate Vert:    

Ar ôl cyrraedd y brig, gwnaeth Moto Shibata argraff ar Tony Hawk gyda’i “driciau hurt bost… sy’n synnu pawb.” Ond er mwyn cadw’i safle, rhaid i Shibata guro pedwar heriwr Americanaidd, gan gynnwys Elliot Sloan (sydd eisoes wedi ennill Tric Gorau Gemau’r Byd Nitro ddwywaith), Mitchie Brusco (y cyntaf i wneud1260 ar sglefr fwrdd), yn ogystal â Clay Kreiner sy’n prysur ennill enw iddo’i hun a’r chwedlonol Bucky Lasek.

 

Tric Gorau Sgwter:

Bydd Ryan Williams, yr athletwr cyntaf i ennill tlysau mewn dwy ddisgyblaeth wahanol, yn anelu am dair disgyblaeth y tro yma. Ond bydd Richard Zelinka o’r Weriniaeth Tsiec, a gyrhaeddodd y podiwm yn 2018, a Tyler Chaffin a Chris FarrIs o UDA ac Will Barlow a Jeremy Merrin o Awstralia, yn ddraen yn ei ystlys!

 

Gwyliwch yr Antur yn Fyw:

Bydd Gemau’r Byd Nitro Cymru: 2020 yn dechrau ar ddydd Sadwrn 23 Mai gyda rowndiau cynderfynol pob disgyblaeth chwaraeon. Ar ddydd Sul, 24 Mai bydd y cyffro yn byrlymu pan fydd yr athletwyr gorau sy’n goroesi’r rowndiau cynderfynol yn mynd benben yn y rowndiau terfynol. Ar y ddau ddiwrnod, bydd gatiau yn agor i’r cyhoedd am 1:00pm a bydd y cystadlu’n dechrau am 2:30pm. Ewch yma i weld rhestr lawn o’r digwyddiadau (cofiwch y gallai amserlen y digwyddiadau a rhestr y cystadleuwyr terfynol newid).

 

Gyda phecynnau tocyn penwythnos yn cychwyn am £45, a thocynnau undydd ar gael am ddim ond £25, mae Gemau’r Byd Nitro yn cynnig cyfle i gefnogwyr weld y gorau ym maes chwaraeon antur am bris ardderchog (mae’r prisiau terfynol hefyd yn cynnwys costau a ffioedd ychwanegol), ac mae Tocynnau i’r Teulu a thocynnau Pwysigion ar gael hefyd, gyda bwndeli o nwyddau arbennig. Ewch i nitroworldgames.com i archebu.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com