Neidio i'r prif gynnwys

CORONAFEIRWS (COVID-19) DIWEDDARIADAU CAERDYDD

SUT MAE CORONAFEIRWS (COVID-19) WEDI
EFFEITHIO AR GAERDYDD: DIGWYDDIADAU,
TRAFNIDIAETH, LLEOLIADAU A BUSNESAU

Mae Croeso Caerdydd yn cydnabod bod y cyfyngiadau diweddar ar deithio a digwyddiadau cyhoeddus mawr yn peri pryder cynyddol. Felly, rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau yn y ddinas i ddeall yr effaith.

Wrth i nifer yr achosion o COVID-19 gynyddu ar draws y byd, mae’n debygol y bydd mwy o leoliadau a digwyddiadau yng Nghaerdydd yn cael eu heffeithio wrth i gamau pellach gael eu cymryd i geisio atal y lledaeniad.

I gael diweddariadau rheolaidd, dilynwch ein cyfrifon Facebook a Twitter, a chadwch lygad ar y dudalen hon.


DIGWYDDIADAU A EFFEITHIWYD GAN CORONAFEIRWS

Y Chwe Gwlad Guinness, Cymru v Yr Alban 

Stadiwm Principality, 14/03/2020 Gwybodaeth 

Elvis Costello & The Imposters

Stadiwm Mileniwm Cymru, 16/03/2020 Gwybodaeth 

Ras Bae Caerdydd Brecon Carreg 

Bae Caerdydd, 29/03/2020 Gwybodaeth 

The Who

Arena Motorpoint Caerdydd, 30/03/2020 Gwybodaeth 

Cardiff Music Awards

Tramshed, 09/04/2020 Gwybodaeth

Sioe Flodau RHS Caerdydd 

Parc Bute, 17-19/03/2020 Gwybodaeth

Prostate Cymru: An Evening With Jeremy Vine

Cornerstone, Cardiff, 18/04/2020 Gwybodaeth

Tafwyl

Parc Bute, 19-21/06/2020 Gwybodaeth 

Rownd Derfynol Pro 14 Guinness

Stadiwm Principality, 20/06/2020 Gwybodaeth 

Prostate Cymru: The Big Walk

25/07/2020 Gwybodaeth

Gemau Pêl-droed

Mae’r FA, Uwchgynghrair Lloegr, EFL ac Uwchgynghrair Merched yr FA Barclays a  Phencampwriaeth Merched yr FA wedi cytuno ar y cyd i ohirio’r gêm broffesiynol tan 3 Ebrill ar y cynharaf. Gwybodaeth

Clwb Criced Morgannwg 

Mae Criced Morgannwg wedi cyhoeddi canllawiau i ymwelwyr yn ystod yr achosion o feirws Corona ar eu gwefan.

Mae Criced Morgannwg hefyd wedi canslo eu taith cyn y tymor i La Manga oherwydd effeithiau’r achosion parhaus o coronafeirws. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.


ATYNIADAU TWRISTAIDD YN Y DDINAS

Dyma restr o’r atyniadau a’r lleoliadau twristaidd sydd wedi cau ar unwaith oherwydd yr achosion o coronafeirws (COVID-19). I gael gwybodaeth ynghylch pa pryd y mae’r atyniadau hyn yn bwriadu ailagor i’r cyhoedd ewch i’w gwefannau swyddogol.

 

Parc Carafannau Caerdydd

Neuadd Dewi Sant

Y Theatr Newydd 

Castell Caerdydd 

Marchnad Caerdydd

Amgueddfa Caerdydd 

Y Plasty 

Canolfan Rafftio Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd 

Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd

Canolfan Addysg Parc Bute 

Tŷ Gwydr Parc y Rhath

Ynys Echni 

Canolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd

Canolfan y Mileniwm

Canolfan Gelfyddydau’r Chapter 

Clwb Ifor Bach 

Techniquest 

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Profiad y Bathdy Brenhinol

DEPOT

Arena Motorpoint Caerdydd

Y Dywysoges Katherine

Teithiau Stadiwm Dinas Caerdydd


 

TEITHIO A THRAFNIDIAETH

Rydym wedi llunio rhestr o sefydliadau, gwefannau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol a fydd yn eich helpu i ddarganfod a yw coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar eich trefniadau cludiant ai peidio 

Traveline Cymru 

Gwefan   Twitter   Facebook   Ffoniwch: 0800 464 00 00 

 

Maes Awyr Caerdydd 

Gwefan   Twitter   Facebook   Ffoniwch: 01446 711111

 

Bws Caerdydd

Gwefan   Twitter   Facebook   Ffoniwch: 029 2066 6444

 

Trafnidiaeth Cymru

Gwefan   Twitter   Facebook  Ffoniwch: 0333 321 1202 

 

Great Western Railway

Gwefan   Twitter   Facebook  Ffoniwch: 0345 700 0125 

 

Stagecoach

GwWefan   Twitter   Facebook  Ffoniwch: 0345 121 0190 

 

Edwards Coaches 

Gwefan   Twitter   Facebook  Ffoniwch: 01443 202048


BWLETIN PARODRWYDD BUSNES CORONAFEIRWS

Ar hyn o bryd mae llawer o ansicrwydd ynghylch y Coronafeirws (COVID-19), yn enwedig wrth ystyried busnesau a chyflogwyr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu bwletin parodrwydd busnes arbennig ar gyfer cymdeithasau masnach, cyrff cynrychioli busnes a chyfryngwyr busnes, gan ddarparu gwybodaeth bwysig i chi a’ch aelodau busnes a’ch rhwydweithiau ar y Coronafeirws (COVID-19).

Mae gan fusnesau a chyflogwyr rôl o ran hysbysu’r Aelodau o ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth.  Argymhellir bod busnesau a chyflogwyr yn parhau i sicrhau bod canllawiau diweddaraf GOV.UK ar COVID-19 ar gael ar eich gwefannau i helpu aelodau a chyflogeion i’w cyrchu.


 

GWYBODAETH IECHYD Y CYHOEDD

Dilynwch y dolenni canlynol i gael rhagor o wybodaeth am feysydd penodol sy’n ymwneud â COVID-19.