Neidio i'r prif gynnwys

MYND AR DAITH O GWMPAS STADIWM PRINCIPALITY

Stadiwm Principality yw cartref T卯m Rygbi Cymru ac un o stadiymau mwyaf eiconig y byd ond does dim rhaid i chi fod yn Gymro neu’n ffan rygbi i fwynhau’r profiad hwn.

Cyn i’r daith ddechrau, mae ymwelwyr yn ymgynnull i fwynhau ffilm 4 munud fer sy’n rhoi鈥檙 cefndir. Mae’r ffilm yn cyfleu gwychder y lleoliad digwyddiadau amlbwrpas gyda ffilm ddeinamig a cherddoriaeth gyffrous sy鈥檔 gwefreiddio鈥檙 gwylwyr.

Ers agor ym 1999, mae’r Stadiwm wedi dod yn lleoliad o safon ryngwladol gan gynnal digwyddiadau chwaraeon mawr ac artistiaid cerddoriaeth o fri. O Madonna ac U2 i gemau Cwpan Rygbi’r Byd, digwyddiadau Olympaidd ac, yn ddiweddar, rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn haf 2017.

Ar 么l y ffilm, wrth i鈥檆h croen g诺ydd ddechrau cilio, bydd tywysydd y daith yn ein hatgoffa na ddylid ychwanegu ‘y’ cyn Stadiwm Principality gan nad oes neb yn dweud ‘y Twickenham’, nac oes? A bod yn deg, mae鈥檔 bwynt da. Mae Stadiwm y Mileniwm gynt wedi cael ei adnabod wrth ei enw newydd ers mis Ionawr 2016 wedi i’r gymdeithas adeiladu ddod yn noddwr iddo ar 么l cytuno i gytundeb enwi 10 mlynedd.

Nid yw wedi ei enwi ar 么l ‘principality’, sef tywysogaeth, gwlad dan arweiniad tywysog. Mae鈥檔 werth tynnu sylw at hyn gan y gofynnir y cwestiwn hwn yn aml gan ffrindiau sy鈥檔 ymweld.

Pryd bynnag y defnyddir y gair tywysogaeth, mae鈥檔 cynhyrfu鈥檙 dyfroedd. Yn wir, yn 2008 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddatganiad am y mater penodol hwn: “Nid tywysogaeth yw Cymru. Er ein bod yn cael ein huno 芒 Lloegr ar dir, ac rydym yn rhan o Brydain Fawr, mae Cymru yn wlad yn ei rhinwedd ei hun.”

Rwy鈥檔 mynd ar grwydr nawr, ond beth bynnag rydych yn ei galw, mae鈥檙 stadiwm hon yn anhygoel ac yn cyfleu angerdd cryf y byddwch yn ei deimlo eich hun wrth i鈥檙 daith fynd yn ei blaen.

Syr Tasker Watkins

Cyfanswm cost y stadiwm oedd 拢121 miliwn, a chafodd ei adeiladu ar amser ac o fewn y gyllideb. Yn allweddol i gyflawni hyn roedd un o Gymry mwyaf nodedig yr 20fed ganrif, Syr Tasker Watkins.

Mae cerflun Syr Tasker yn eich cyfarch wrth i chi gychwyn ar y daith o brif fynedfa Heol y Porth. Mae’r cerflun 9 troedfedd yn un trawiadol y tu allan yn croesawu cefnogwyr Cymru a ffrindiau sy鈥檔 ymweld 芒’r un parch, thema sydd wrth wraidd rygbi a phrifddinas Cymru.

Syr Tasker oedd llywydd Undeb Rygbi Cymru am 11 o flynyddoedd tan 2004. Ac yntau鈥檔 ddyn gwirioneddol nodedig, fe’i hanrhydeddwyd hefyd trwy roi Croes Fictoria iddo am weithredoedd o arwriaeth yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 聽Bydd y rhai a gafodd y pleser o gwrdd 芒’r dyn mawr yn adnabod ei ffordd o sefyll ar ogwydd ac os edrychwch yn ofalus, gallwch weld ei dei rygbi Glamorgan Wanderers.

Tu 脭l i鈥檙 Llenni

Mae’r daith yn mynd i mewn i’r stadiwm trwy fynedfa’r chwaraewyr ac mae’r cyffro o fod y ‘tu 么l i’r llenni’ yn cynyddu.

Mae ein tywysydd profiadol yn tynnu sylw at enwau holl chwaraewyr rhyngwladol Cymru o’r gorffennol hyd heddiw, gan rannu straeon a fydd yn troi鈥檔 rhan o chwedloniaeth rygbi.

Er enghraifft y stori y tu 么l i d卯m rhyngwladol cyntaf Cymru i wynebu Lloegr ym 1881. Nid oedd llawer o’r t卯m wedi chwarae gyda’i gilydd cyn hynny ac roedd prinder dynion; cafodd dau ddyn eu tynnu o’r dorf – yn wahanol iawn i鈥檙 g锚m broffesiynol heddiw!

Mae tro annisgwyl yn hanes y ddau a gafodd eu tynnu鈥檔 ddisymwth o鈥檙 dorf ond y ffordd orau o glywed am hyn yw mynd ar y daith – fyddwn ni ddim yn datgelu dim yma.

Mae ffeithiau a hanesion difyr yn parhau ar hyd y daith ac yn cael eu cyflwyno gan gymysgedd perffaith o wybodaeth a hiwmor.

Ystafell Gynadledda鈥檙 Wasg yw鈥檙 uchafbwynt nesaf lle mae byd rygbi a byd newyddiaduriaeth yn dod ynghyd, ac enw鈥檙 ystafell hon yw Ystafell Gynadleddau鈥檙 Wasg Ray Gravell ar 么l y cyn-chwaraewr rhyngwladol a鈥檙 cyn-ddarlledwr unigryw. Peidiwch 芒 bod yn swil, ewch i eistedd yn sedd Gatland, cymryd hunluniau, gofyn cwestiynau. Heb fwriadu swnio fel sgwrs 芒鈥檙 t卯m cyn g锚m 鈥 cewch allan o鈥檙 profiad gymaint ag y byddwch yn barod ei roi iddo!聽聽

Yna, byddwch yn mynd ymlaen i ystafell newid y garfan genedlaethol – Ffau鈥檙 Ddraig. Yn y fan hon y dewch i wir ddeall mai profiad llawn yw hwn, nid taith syml yn unig. Ar 么l dysgu pam i鈥檙 t卯m cartref symud i ystafell newid y De, mae recordiad o lais Cymreig byddarol yn rhoi sgwrs i鈥檙 t卯m wedi鈥檌 golygu ynghyd o sgyrsiau go iawn cyn gemau. Os na chewch chi groen g诺ydd neu os na fydd deigryn yn cronni yn eich llygaid rhaid i chi ofyn os ydych hyd yn oed yn fyw?

Yna, cewch gyfle i redeg allan o dwnnel y chwaraewyr i gyfeiliant effeithiau effaith sain torf o 74,000 yn rhuo. Unwaith eto, peidiwch 芒 bod yn swil 鈥撀 rhedwch allan ar y tyweirch sanctaidd fel pe baech ar fin mynd i鈥檙 afael 芒鈥檆h gelyn pennaf neu鈥檔 seren roc sydd ar fin perfformio i filoedd o gefnogwyr edmygus. Cymerwch eich amser, trysorwch yr eiliad, a chymerwch hunluniau ar 么l i chi gael profiad llawn o鈥檙 cyfle unwaith yn unig hwn (oni bai eich bod yn archebu taith arall, wrth gwrs!).

Pwy fyddai鈥檔 credu y gallai to symudol fod mor hynod o ddifyr? Pa mor hir mae鈥檔 ei gymryd i鈥檞 gau? Faint mae鈥檔 gostio i鈥檞 gau? Pwy sy鈥檔 penderfynu a ddylai fod ar agor neu ar gau?

Mae’r tywysydd yn ateb pob un o’r cwestiynau hyn wrth i ni edrych ar y llain o Flwch y Llywydd, sef ardal sydd wedi ei chadw fel arfer ar gyfer aelodau o鈥檙 teulu brenhinol. Mae rhywbeth hynod o ryfedd am eistedd yn yr un sedd y mae’r Frenhines wedi eistedd ynddi (yn y rhes flaen, yr ail gadair o鈥檙 pen, rhag ofn eich bod am gael gwybod).

Mae’r daith yn cymryd rhyw awr ac mae’n ffordd wych o ddechrau unrhyw ddiwrnod o ymweld 芒 golygfeydd Caerdydd. Mae teithiau o amgylch Stadiwm Principality ar gael trwy gydol yr wythnos ac maent yn costio 拢12.50 i鈥檞 harchebu ar gyfer oedolion a 拢9.00 ar gyfer plant 5-16 oed. Cliciwch yma

Beth am roi鈥檙 profiad hwn fel anrheg Nadolig?聽 E-dalebau Teithiau Stadiwm Principality yw鈥檙 anrheg berffaith i aelodau鈥檙 teulu neu ffrindiau a gellir eu defnyddio ar gyfer archebu teithiau o amgylch y stadiwm yn y dyfodol.

Dinas gryno iawn yw Caerdydd ac mae modd crwydro鈥檔 hawdd drwyddi ar droed, gyda鈥檙 mwyafrif o atyniadau, siopau, bwytai a gwestyau oll o fewn pellter ychydig funudau i鈥檞 gilydd. Ewch i croesocaerdydd.com i gael mwy o syniadau.