Neidio i'r prif gynnwys

Parc Bute – Llogi Cyrtiau Awyr Agored

Gan Parc Bute

Yn dilyn ymateb cadarnhaol i arolwg a lansiwyd yr wythnos diwethaf, mae saith o gyrtiau gweithgareddau awyr agored dros dro ger Ystafelloedd Newid y Gored Ddu ar gael i’w llogi o ddydd Llun 20 Gorffennaf.

  • Rhagwelir y bydd y rhain yn weithredol am 8 wythnos ac yn cynnig lleoliad amgen i weithgareddau grŵp sydd fel arfer yn digwydd mewn lleoliad dan do ac a allai fod yn wynebu anawsterau o hyd oherwydd Covid-19.
  • Nod y cynllun hwn yw helpu busnesau a sefydliadau a defnyddio ardaloedd awyr agored sy’n segur oherwydd y pandemig.
  • Bydd y cyrtiau dros dro yn cynnig man preifat ar gyfer grwpiau o hyd at 9 i 29 o bobl.
  • Mae marciau ymbellhau cymdeithasol wedi’u paentio ar y llawr, darperir gorsafoedd glanweithio a bydd y lleoliad yn gweithredu system un ffordd.
  • Mae prisiau’n amrywio yn ôl maint y grŵp, mae grwpiau o hyd at 9 o bobl yn costio £15 yr awr, mae grwpiau o hyd at 18 o bobl yn costio £20 yr awr ac mae grwpiau o hyd at 29 o bobl yn costio £30 yr awr.
  • Cynigir gostyngiadau i elusennau/grwpiau dielw.
  • Mae gostyngiadau hefyd ar gael ar gyfer archebion sy’n para am gyfnod hirach.

RHAGOR O WYBODAETH

Darllenwch y telerau ac amodau (a roddir fel rhan o’r ffurflen gais) a’r ffurflen gais am fanylion llawn.

Gwybodaeth am leoliad ar gyfer Llysoedd Awyr Agored y Gored Ddu

SUT I ARCHEBU

Cwblhewch a dychwelwch y gwaith papur canlynol i parcbute@caerdydd.gov.uk

Rheoliadau Llywodraeth Cymru

(cymerwyd y darnau isod o’r rheoliadau ar 15.07.2020)

Gyda phwy y caf i wneud chwaraeon neu ymarfer corff?

Rhaid ichi wneud chwaraeon neu ymarfer corff ar eich pen eich hun, gydag aelodau o’ch aelwyd neu eich aelwyd estynedig (os ydych wedi ffurfio un) a/neu gydag aelodau o un aelwyd neu aelwyd estynedig arall, neu cewch gymryd rhan mewn gweithgaredd grŵp sydd wedii drefnu (gweler isod).

Beth ydych chi’n ei olygu wrth sôn am weithgareddau grŵp wedi’u trefnu?

Mae hawl i gynnal gweithgareddau awyr agored, gan gynnwys chwaraeon tîm a dosbarthiadau chwaraeon i hyd at 30 o bobl. Rhaid i’r gweithgaredd fod yn yr awyr agored ac wedi’i drefnu gan fusnes, corff cyhoeddus, mudiad elusennol neu glwb, neu gan gorff llywodraethu’r gamp neu’r gweithgaredd. Dylai’r sawl sy’n trefnu’r gweithgaredd fod wedi cynnal asesiad risg priodol.

A gaf i drefnu gweithgareddau grŵp fy hun?

Mae angen i’r gweithgaredd gael ei drefnu gan fusnes, corff cyhoeddus neu sefydliad elusennol, clwb, neu gorff llywodraethu cenedlaethol y gamp neu’r gweithgaredd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com