Neidio i'r prif gynnwys

ESTYN LLAW DRWY FWYTA ALLAN

CAEL GOSTYNGIAD PRIS GYDA’R CYNLLUN ESTYN LLAW DRWY FWYTA ALLAN!

Beth yw e?

Os byddwch yn cael pryd bwyd yn un o fwytai Caerdydd sy’n rhan o’r cynllun rhwng 3 a 31 Awst, gallwch gael ostyngiad 50% ar fwyd neu ddiodydd dialcohol i’w mwynhau yn y fangre (gostyngiad hyd at £10 y person).

Gallwch ddefnyddio’r gostyngiad hwn gynifer o weithiau ag y dymunwch, ond cofiwch ei fod ond yn ddilys bob dydd Llun, Mawrth a Mercher yn unig.

Peidiwch â phoeni – nid oes angen taleb arnoch i ddefnyddio’r cynllun hwn a gallwch ei ddefnyddio ar yr un pryd â chynigion a gostyngiadau eraill. Nid oes unrhyw isafswm mae’n rhaid i chi ei wario.

Pa sefydliadau sy’n cymryd rhan?

Mae nifer mawr o fwytai, bariau, tafarndai, caffis a neuaddau bwyd yn cymryd rhan yn y cynllun. Beth am wirio a yw eich hoff le wedi’i restru a chadw eich bwrdd?!

Cei’r Fôr-Forwyn

Dim ond i godi awch bwyd arnoch…

Dyma restr o rai sefydliadau sydd wedi ymrwymo i’r cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan. Cofiwch – edrychwch ar y rhestr lawn ar wefan y Llywodraeth!

1. The Botanist

Cysyniad heb ei ail, coctels botanegol a chwrw crefft; bwyd wedi’i ysbrydoli gan y deli, y rotisserie a’r barbeciw. Cerddoriaeth fyw bob nos, gan warantu awyrgylch arbennig.

Cadwch fwrdd yma.

2. Park Plaza/Laguna Bar & Kitchen

Mae Laguna Kitchen & Bar yn fwyty annibynnol llwyddiannus sy’n cynnig prydau Prydeinig clasurol â blas Cymreig. Gan gyfuno’r cynnyrch lleol gorau, mae ein cogyddion yn dylunio seigiau tymhorol i dynnu dŵr o’ch dannedd.

Cadwch fwrdd yma.

3. 200 Degrees Coffee

Mae 200 Degrees Caerdydd yn rhostio eu coffi eu hunain ar y safle ac yn rhedeg yr unig ysgol farista go iawn yng Nghaerdydd lan lofft!

Galwch heibio i’r caffi.

4. Peppermint Bar & Kitchen

Peppermint Bar & Kitchen

Bar coctel steilus a hwyliog ar Mill Lane, sy’n gweini amrywiaeth o goctels dyfeisgar, bwyd blasus a phrofiadau gwych.

Cadwch eich bwrdd yma.

5. Juniper Place

Wedi’i greu gan ddistyllwyr jin crefft o Abertawe, dyma le hyfryd i gwrdd â phobl a mwynhau seigiau Prydeinig clasurol a diodydd eclectig, gan gynnwys eu diod unigryw eu hunain, Cygnet Gin.

Cadwch fwrdd yma.

6. The Smoke Haus

Yn gweini cig mwg ers 2012. Asennau Mwg Haus, Adenydd Cyw Iâr, Byrgyrs Bendigedig, Brechdanau a Chŵn Poeth Blasus!

Cadwch eich bwrdd yma.

7. Mocka Lounge

Bar coctel mwyaf poblogaidd Caerdydd, lle gallwch fwynhau cael eich trin fel selebs a chael gwasanaeth rhagorol bob dydd. Dewch i flasu coctels sydd wedi ennill sawl gwobr a darganfod pam mae Mocka Lounge yn parhau i fod yn un o’r mannau mwyaf poblogaidd yn y brifddinas.

Cadwch eich bwrdd yma.

8. Greens Vegan

Mae’r holl fwyd a diod yn 100% feganaidd ac mae’r dewisiadau ar ein bwydlen wedi’u cynllunio i apelio at y rhai sy’n frwd dros iechyd a lles a’r rhai sy’n ceisio pleser mewn bwyd.

Cadwch eich bwrdd yma.

9. Bubs

Bar cwrw bach annibynnol yng nghanol Caerdydd sy’n gweini bwyd cartref o dde India sy’n cael ei baratoi gan Keralan Karavan.

Galwch heibio i’r bar.

10. Queens Vaults

Tafarn draddodiadol yng nghanol y ddinas yn agos iawn at dirnod eiconig Stadiwm Principality. Mae’n cynnig amrywiaeth mawr o fwyd a diod trwy’r dydd bob dydd, gan gynnwys cinio rhost blasus ar y Sul.

Cadwch eich bwrdd yma.

11. Slim Chickens

Mae Slim Chickens yn dod â lletygarwch de’r Unol Daleithiau i fwyd cyflym, anffurfiol gyda bysedd cyw iâr mewn briwsion, adenydd byfflo a sawsiau dipio cartref.

Galwch heibio i’r bwyty.

12. Pieminister

Mae Pieminister yn gweini eu pasteiod nodedig gyda llwyth o seigiau ochr bach, a phwdinau moethus. Fyddwch chi ddim yn gadael yn llwglyd mae’n siŵr.

Cadwch eich bwrdd yma.

13. Superbowl

Dewiswch o ddetholiadau clasurol o seigiau a diodydd i gynnal eich lefelau egni wrth i chi chwarae. I ategu ein dewis gwych o weithgareddau, mwynhewch un o’n prydau blasus a’n diodydd adfywiol am brisiau isel anhygoel.

Cadwch eich bwrdd yma.

14. The Alchemist

Yn The Alchemist, byddwch yn mwynhau’r décor dirywiaethol tywyll, yr awyrgylch tanbaid, coctels creadigol a’r bwyd blasus dros ben trwy’r dydd.

Cadwch eich bwrdd.

15. The Grazing Shed

Mae Super Tidy Burgers gan The Grazing Shed yn arbennig, wedi’u gwneud gyda chariad o’r cynnyrch lleol gorau yn unig.

Galwch heibio i’r bwyty.

16. Sleeperz Hotel Eatz & Drinkz

Dewch i ymlacio ar soffas lledr crand ar bwys y tân sy’n llosgi pren go iawn, mewn awyrgylch sy’n adlewyrchu dyluniad modern y gwesty. Bydd tîm Sleeperz yn gofalu am eich anghenion gyda dewis o de, coffi a phasteiod yn y bore a bwydlen drwy’r dydd.

Cadwch eich bwrdd yma.

17. Marco Pierre White

Ewch i fwyty a bar to’r Marco Pierre White Steakhouse i fwynhau bwydlen Brydeinig glasurol gyda steciau hynod flasus.

Cadwch eich bwrdd yma.

18. Indigo Cardiff

Mae’r Bute & Co Coffee House dull Fictoraidd wedi’i leoli y tu mewn i Hotel Indigo ac mae’n gwerthu brechdanau a theisennau ffres ac yn barod i chi fynd â nhw.

Galwch heibio i’r caffi.

19. The Coconut Tree

Dewch i brofi ffrwydrad o flasau llysiau, cigoedd a physgod ynghyd â Chocotêls melys a thanllyd…. dull coginio sy’n llawn seigiau feganaidd a llysieuol.

Cadwch eich bwrdd yma.

20. Pitch Bar & Eatery

Lle hynod annibynnol, sy’n ymfalchïo yn ei fwyd Cymreig syml, gonest a modern. Mae’r tîm yn chwilio am y cynhwysion gorau, mwyaf blasus mae’n gallu dod o hyd iddynt yn lleol o ffermwyr, tyfwyr, cynhyrchwyr a marchnadoedd.

Cadwch eich bwrdd yma.

21. Clayton Hotel

Mae’r Grill Bar & Restaurant yn ddewis poblogaidd gyda gwesteion gwesty a thrigolion Caerdydd fel ei gilydd.

Cadwch eich bwrdd yma.

22. Duchess of Delhi

Mae’r Duchess of Delhi yn cynnig prydau gorau de Asia ymhlith dyfroedd deniadol a mannau twristaidd poblogaidd Bae Caerdydd.

Cadwch eich bwrdd yma.

23. Yakitori 1

Mae bwydlen helaeth Yakitori #1 yn cynnwys y swshi, y cigoedd wedi’u grilio, y pysgod, y reis a’r nwdls gorau gyda ffefrynnau traddodiadol Siapaneaidd a mwy.

Cadwch eich bwrdd yma.

Oes chwant gennych am fwy?

Mae rhestr lawn ar wefan y Llywodraeth.

Cliciwch yma i nodi’ch cod post a dod o hyd i fwyty.