Neidio i'r prif gynnwys

Gweithgareddau Dan Do Sy'n Hwyl yn Ystod y Cyfnod Clo

Gyda Chaerdydd yn mynd i mewn i gyfnod clo lleol, mae Croeso Caerdydd eisiau tynnu sylw at faint o weithgareddau gwych, dan do y gallwch chi eu gwneud yn ddiogel gyda’ch aelwyd os ydych chi’n byw yn lleol.

1. Ewch i Ddringo Creigiau Yng Nghanolfan Dringo Dan Do Boulders

Canolfan Dringo Dan Do Boulders yw canolfan ddringo a chlogfeini dan do Caerdydd gyda gweithgareddau sy’n addas ar gyfer pob oedran a gallu. Mae’n wibdaith wych i’r teulu cyfan sy’n sicr o bacio’ch diwrnod gydag adrenalin ac antur!

2. Gwneud Sblash yn Nŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn gyfleuster antur gwefreiddiol, ar alw yng nghanol y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Mwynhewch amrywiaeth o weithgareddau hamdden cyffrous fel padl-fyrddio sefyll a gwifrau sip! A wnaethom ni sôn ei fod yn gartref i’r unig gwrs rafftio dŵr gwyn yn Ne Cymru?

3. Gadewch i’ch Plentyn Mewnol Ryddhau Mewn Parc Trampolîn

Mae trigolion Caerdydd yn cael eu difetha am ddewis o ran parciau trampolîn. Buzz yw parc trampolîn mwyaf Cymru ’ac mae wedi’i leoli yn Llanishen, ac mae parc trampolîn Infinity yn barc trampolîn dan do wedi’i ysbrydoli gan parkour gyda mwy na 70 o drampolinau rhyng-gysylltiedig, lonydd pêl-fasged, trawstiau cydbwysedd, gwelyau perfformio a mwy!

4. Bwyta Byd-eang, Aros yn Lleol yn y Depot

Mae’r Depot yn cynnal ystod o ddigwyddiadau diod a chiniawa ar thema fyd-eang fel y gallwch chi fwyta’n fyd-eang ac aros yn lleol. Ewch i mewn i’r neuadd gwrw cwbl ddilys a mwynhewch y digwyddiad ar thema Oktoberfest sy’n gweld y warws yn cael ei drawsnewid yn Ŵyl Gwrw Bafaria. Mae’r Street Food Social’s, sy’n boblogaidd iawn, yn parhau’r mis hwn, lle byddwch chi’n dod o hyd i 8 masnachwr bwyd stryd, byrddau o bell cymdeithasol, bar trwyddedig llawn, gyda digon o orsafoedd glanweithio wedi’u dotio o gwmpas, gyda seddi dan do i’ch amddiffyn rhag unrhyw dywydd gwael.

5. Ewch i Golffio Tu Mewn Yn Golff Antur Treetop

Ewch i Treetop Adventure Golf ar gyfer antur golff mini epig gyda dau gwrs dan do, 18 twll, ynghyd â choffi, coctels trofannol a phryfed jyngl blasus. peidiwch ag anghofio camu i’r her ar y 19eg twll bonws (os ydych chi’n teimlo’n lwcus).

6. Taro’r Lonydd

Beth am fynd i fowlio gyda’ch aelwyd? Mae’n ffordd wych o gael hwyl a gollwng stêm! Mae gennych un neu ddau o opsiynau fel preswylydd yng Nghaerdydd gan gynnwys Hollywood Bowl yng Nghanolfan y Ddraig Goch a Superbowl yn y Stadiwm Plaza. Hefyd mae llwyth o gemau arcêd a bar yn y ddau leoliad i’ch difyrru ar ôl i chi orffen bowlio.

7. Lazerquest

Pwy ddywedodd fod angen i chi deithio’n bell i ddod o hyd i ymdeimlad o antur? Profwch wefr ac adrenalin Lazerquest yn Superbowl yn Palz’r Stadiwm, a darganfyddwch pwy yn eich cartref fydd yr un olaf yn sefyll.

 

8. Gwylio Ffilm

Yng Nghaerdydd rydych wedi’ch difetha am ddewis o ran sinema. Gallwch ddewis o ymweld ag IMAX yng Nghanolfan y Ddraig Goch, neu ymweld â Sinema Everyman ym mae Caerdydd sy’n adnabyddus am ei chadeiriau soffa hynod gyffyrddus! O, ac a wnaethom ni sôn am Gaerdydd yw’r ddinas rataf yn y DU i weld ffilm, gyda’r pris cyfartalog yn £ 4 yr oedolyn?

9. Allwch Chi Torri Allan o Ystafell Dianc?

A yw’r cyfnod clo lleol wedi peri ichi deimlo fel eich bod chi eisiau torri allan? Wel, nawr gallwch chi. Ymweld ag ystafell ddianc yng Nghaerdydd a mwynhau’r rhyddhad cathartig o guro’r cloc, datrys yr holl bosau a chliwiau, a thorri allan.

10. Siopa’n Lleol ym Marchnad Caerdydd

Efallai bod Caerdydd ar gyfnod clo lleol, ond mae canol y ddinas yn dal ar agor i fusnes. Yn galw allan am eich siop wythnosol? Beth am ymweld â Marchnad Caerdydd, lle gallwch chi godi’ch holl fwydydd o groser gwyrdd, cigydd, gwerthwr pysgod, becws, delicatessens a mwy.

11. Cefnogi Manwerthwyr Annibynnol.

Nawr yn fwy nag erioed mae angen cefnogaeth trigolion lleol ar ein manwerthwyr annibynnol. Mae’r Emporium Castell ac arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd Caerdydd yn llawn indies rhyfeddol. Hefyd, maen nhw i gyd yn gudd i’ch amddiffyn rhag yr elfennau. Yn lle siopa ar-lein, beth am alw heibio i’r dref a’u cefnogi? – Peidiwch ag anghofio eich mwgwd wyneb!

12. Cael Arhosiad.

Wedi diflasu ar yr un pedair wal? Os gwnaethoch chi ateb ‘ydw’, rydyn ni’n meddwl ei bod hi’n bryd trin eich hun i aros yn ddiogel yng Nghaerdydd! Credwn, nid oes angen i chi fynd i ffwrdd i ddianc. Pwy sydd ddim wrth ei fodd yn aros mewn gwesty, gwasanaeth ystafell, sbaon a chiniawau 3 chwrs? Ewch ymlaen, rydych chi’n ei haeddu.

13. Siopa Hyd nes i Chi Gollwng yng Nghanolfan Siopa Tyddewi

Gyda dros 150 o siopau, bwytai a chaffis, Dewi Sant Dewi Sant yw’r lle i fod ar gyfer siopa, bwyta, neu adloniant. Yn ystod yr amseroedd anarferol hyn, mae llawer o’r siopau’n gweithredu oriau gwahanol i’r arfer, ac mae cyfyngiadau ar rai ohonynt.

 


Cyn i chi fynd allan yng Nghaerdydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r cyfyngiadau cloi lleol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru. Helpwch i gadw’ch hun a phawb o’ch cwmpas yn ddiogel.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com