Neidio i'r prif gynnwys

CANLLAW RHODDION SUL Y MAMAU 2021

Fe ddathlon ni Sul y Mamau mewn cyfnod clo yn 2020, felly does dim esgus dros beidio gwneud hynny eleni eto! Dewch ‘mlan, ry’n ni’n byw mewn cyfnod rhyfedd ac mae ein hanwyliaid yn haeddu trît! Mam, mam-gu, modryb neu ofalwr maeth – mae gennym yr anrheg berffaith i bawb.

Cofiwch – mae Sul y Mamau Ddydd Sul 14 Mawrth 2021. Darllenwch ein canllaw isod a dewiswch rywbeth y bydd hi’n ei garu.

Cyfyngiadau COVID19 yn eich atal rhag ei gweld hi? Peidiwch â phoeni, mae ‘na opsiynau dosbarthu. Gall hi fwynhau ei rhodd nawr, neu gallwch archebu profiad iddi i’w ddefnyddio pan fydd pethau ychydig yn fwy normal!

I’W FWYNHAU NAWR

TE PRYNHAWN SUL Y MAMAU GAN WESTY’R VALE

Dangoswch i mam faint ry’ch chi’n ei charu ar Sul y Mamau drwy ei sbwylio i De Prynhawn Cludfwyd blasus.

Dewiswch o De Prynhawn ar thema Sul y Mamau, Te Prynhawn Heb Glwten, neu De Prynhawn Fegan a joio amrywiaeth o frechdanau bach, danteithion melys gan gynnwys Bara Brith, sgons cartref gyda jam a hufen, a’n te moethus, i gyd o gysur eich cartref eich hun.

I archebu, llenwch y ffurflen ymholi yma.

COCTELS GAN YR ALCHEMIST

Gall Mam fwynhau detholiad o ddiodydd mwyaf poblogaidd yr Alchemist gartref! Perffaith i’ch llonni yn ystod y cyfnod clo. Popeth wedi’i weini mewn poteli meddyginiaeth ambr.

Mae pob blwch yn cynnwys pedwar coctel unigol. Perffaith wedi’u harllwys dros iâ. Prynwch focs yma

ALLWCH CHI DDIM MYND O’I LE GYDA PHERSAWR

Mae The Fragrance Shop yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant yn cynnig hyd at 50% i ffwrdd felly beth am ddangos iddi faint mae hi’n ei olygu i chi ar Sul y Mamau?

Waeth pwy yw’r fam yn eich bywyd chi, rhowch wên ar ei hwyneb ar Sul y Mamau gyda detholiad hardd o bersawrau a setiau anrhegion yn The Fragrance Shop.

Mae’r siop ar gau ar hyn o bryd ond gallwch brynu anrhegion Sul y Mamau ar-lein nawr!

I’W FWYNHAU WEYDN

TALEB PROFIAD GWNEUD JIN YN NISTYLLFA CASTELL HENSOL

Y rhodd perffaith i unrhyw un sy’n joio jin. Mae’r profiad hwn yn cynnwys G&T wrth gyrraedd, taith o amgylch Distyllfa Castell Hensol a’r cyfle i wneud eich potel o jin unigryw eich hun gyda’n prif ddistyllwr.

  • Dim ond £95 y pen (Dydd Iau)
  • Dim ond £110 y pen (Dydd Gwener – Dydd Sul)
  • Dim ond £150 i ddau berson (Dydd Iau – Dydd Sul a dau berson yn rhannu un botel 70cl o jin)

Noder: mae’r ddistyllfa’n agor yng Ngwanwyn 2021.

Mwy o wybodaeth yma.

 PROFIADAU SBA YNG NGWESTY’R PARK PLAZA

P’un a yw’n achlysur arbennig neu sypreis hyfryd, mae tocynnau rhodd gwesty’r Park Plaza yn rhodd berffaith i’r person arbennig yn eich bywyd. Dewiswch o un o’r profiadau Te Prynhawn niferus neu dewiswch Brofiad Sba fel yr anrheg foethus ddelfrydol.

Cymerwch olwg ar y tocynnau rhodd yma.

TALEB RAFFTIO I’R TEULU YNG NGHANOLFAN DŴR GWYN RYNGWLADOL CAERDYDD

Rhowch brofiad iddi na fydd hi byth yn ei anghofio! Os yw hi’n berson anturus, sbwyliwch hi i ddiwrnod allan ar y dŵr gwyn gyda’r teulu cyfan.

Hwyl i blant a phlant mawr fel ei gilydd! Mae DGRhC yn gostwng lefel a chyflymder y dŵr fel y gall ymwelwyr iau fwynhau rafftio ar y cwrs dŵr gwyn. Gweithgaredd delfrydol ar gyfer diwrnod allan pleserus gyda’r teulu, neu’r rhai sy’n chwilio am brofiad rafftio mwy hamddenol. Hyd at 6 o bobl mewn un rafft.

Prynwch daleb yma.

 

GIFT SET FROM SLUNK’S HAIR SALON

The perfect gift for a hair-proud mum in lockdown!

Slunks inside the Morgan Arcade have put together some Olaplex Mother’s Day packages.

  • Any 2 Olaplex products and a £10 voucher for £50
  • Any 4 Olaplex products with a £20 voucher is £100 – all Olaplex products can be mixed and matched to any in the range.

They also have £10, £20 and £50 vouchers available ready for a post-lockdown pampering! These can be purchased by emailing slunkssalon@gmail.com.