Neidio i'r prif gynnwys

AIL-AGOR MANWERTHU AN-HANFODOL

Mae angen ychydig o therapi prynu arnom ni i gyd ar ôl y flwyddyn rydym wedi’i chael. Yn ffodus i ni, ail-agorodd manwerthu nad yw’n hanfodol ddydd Llun 12 Ebrill. Bellach gallwch grwydro Heol y Frenhines gyda chymaint o fagiau siopa ag y gallwch eu llwytho yn eich breichiau!

Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio hefyd y bydd rheoliadau’n parhau i fod ar waith i sicrhau diogelwch siopwyr yng nghanol y ddinas.

BETH I’W DDISGWYL?

Byddwch yn ymwybodol y gallai canol y ddinas fod yn brysur wrth i’r siopau ailagor. Er mwyn cadw siopwyr yn ddiogel yn y siop, bydd capasiti cyfyngedig ar waith a allai arwain at system giwio y tu allan i’r siopau. Manteisiwch ar unrhyw orsafoedd diheintio dwylo wrth ddrysau siopau.

Os oes angen cymorth arnoch, bydd cenhadon Caerdydd AM BYTH yn patrolio o amgylch Canol y Ddinas (byddant yn gwisgo coch) a byddant wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Bydd gan Gyngor Caerdydd hefyd stiwardiaid diogelwch yn y prif ardaloedd siopa.

Angen lawrlwytho map? Cliciwch yma

Cofiwch:

  • Golchwch eich dwylo
  • Gwisgwch orchudd wyneb pan fyddwch dan do
  • Cadwch bellter cymdeithasol

PA SIOPAU SYDD AR AGOR?

Bydd manwerthwyr nad ydynt yn hanfodol yn ailagor ar 12 Ebrill. Er mwyn osgoi siom, edrychwch ar eu gwefannau unigol i weld y  dyddiadau.

  • CANOLFAN SIOPA DEWI SANT – Mae Canolfan Dewi Sant eisiau i’ch profiad siopa fod yn ddiogel a di straen, felly maen nhw wedi rhoi llu o fesurau ar waith a fydd, yn ein barn ni, yn helpu. Darllenwch nhw yma.
  • ARCÊD Y FRENHINES – Prif flaenoriaeth Arcêd y Frenhines yw darparu amgylchedd siopa diogel i’w siopwyr a’u manwerthwyr. Darllenwch fwy yma.
  • YR ARCEDAU FICTORIANAIDD AC EDWARDIAIDD – Gall dyddiadau ailagor manwerthwyr annibynnol y tu mewn i’r arcedau fod yn wahanol, edrychwch ar wefan Dinas yr Arcêd am ragor o wybodaeth.

I weld mwy o fanwerthwyr sydd ar agor yng Nghaerdydd, ewch i’n tudalen ‘Siopa’.

SIOPAU CLUDFWYD

Angen tanwydd? Cofiwch mai dim ond cludfwyd fydd ar gael tan 26 Ebrill. Bachwch damaid yn un o lawr o gaffis blasus Caerdydd – mae hyd yn oed un yng Nghastell Caerdydd. Beth am ddefnyddio’r cyfle i godi ambell fyrbryd a chael picnic ym Mharc Bute?

GWESTAI

Os ydych chi’n bwriadu siopa nes blino’n llwyr, beth am gynnig noson i ch’ch hun yn un o westai’r Ddinas? Mae cynigion ar gael ar gyfer pob achlysur, darllenwch ein blog Gwyliau Gartref yma.

CYRRAEDD Y SIOPAU

Mae’n bwysig cynllunio eich taith ymhell o flaen llaw gan y bydd capasiti llai ar drafnidiaeth gyhoeddus. Sicrhewch eich bod yn ymweld â gwefan y darparwr cludiant a gwiriwch yr amserlen ddwywaith rhag ofn bod newidiadau cyn cychwyn. Cofiwch eich gorchudd wyneb a diheintydd dwylo!

Darllenwch y cyngor gan ddarparwyr trafnidiaeth ar ein tudalen teithio a thrafnidiaeth.