Neidio i'r prif gynnwys

BLE GALLWCH CHI WYLIO EWRO 2020 YNG NGHAERDYDD

Mae Cymru wedi cyrraedd yr 16 olaf yn Ewro 2020 ac allen ni ddim fod yn fwy balch. I ddathlu, ry’n ni wedi llunio rhestr o leoliadau lle gallwch wylio’r gemau a chefnogi’r bois yn ddiogel yn y Brifddinas.

Cofiwch, mae mesurau diogelwch yn dal i fod ar waith felly archebwch eich byrddau ymlaen llaw a chael eich masg yn barod.

Sylwer: ar adeg cyhoeddi’r blog hwn roedd y sefydliadau hyn yn dal i gymryd archebion, ond mae’r Ddinas yn brysur iawn ar ddiwrnodau gêm felly byddem yn argymell archebu ymhell ymlaen llaw a sicrhau bod ganddynt le ar eich cyfer. 

BLE I WYLIO

CHAPEL 1877

Awydd tamaid o fwyd cain wrth wylio’r gêm? Yna Chapel 1877 yw’r lle i chi. Mae’r capel tri llawr sydd wedi’i adnewyddu yn fwyty cyffrous yng Nghaerdydd. O brydau blasus mewn amgylchedd moethus i ginio bob dydd, coffi a choctels.

Maen nhw’n dangos gemau Cymru i gyd yn eu hystafell ddigwyddiadau. Mae’r byrddau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin, felly archebwch yma: Chapel 1877 | Bar Gastro Moethus a Bwyty Cain yng Nghaerdydd.

MARCO PIERRE WHITE

Am wylio’r Ewros yn rhywle arbennig? Mae Marco Pierre White Steak House Bar & Grill yn dangos pob gêm yn eu lolfa bar hardd ar Lefel 6 Arcêd Dominions, Heol-y-Frenhines. Gyda theras to â golygfeydd godidog o Gaerdydd, mae eu bar coctels a’u lolfa foethus yr un mor drawiadol. Bachwch ddiod, gwerthfawrogwch y golygfeydd, suddwch i mewn i un o’r cadeiriau breichiau moethus a joiwch y gêm.

Nid oes angen archebu lle; mae tracio ac olrhain a mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith. Gallwch ddysgu mwy am MPW a gweld y fwydlen yma: Marco Pierre White | Gwefan Swyddogol

THE BOTANIST

Mae’r bwyty’n argymell archebu ymlaen llaw i sicrhau sedd ar gyfer y digwyddiad mawr, ond gall pobl alw draw hefyd ar sail y cyntaf i’r felin. Er bod y rhan fwyaf o gemau am ddim, bydd angen tocynnau i wylio rhai www.thebotanist.uk.com/sports

Mae’r gemau hyn yn costio £10 y pen ac yn cynnwys peint o Madri Exceptional i’w fwynhau ar Y Teras. Bydd byrddau’n cael eu dyrannu ar hap ond bydd pob un yn gallu gweld o leiaf un sgrin. Dechreuwch dymor chwaraeon 2021 gyda’r Botanist.

THE MERCURE CARDIFF NORTH

Gwesty’r Mercure Gogledd Caerdydd yw’r lle perffaith i fwynhau’r Ewros. Beth am archebu bwrdd a mwynhau’r awyrgylch, gyda staff sylwgar a detholiad eang o gwrw a gwin? Mae’r gwesty hefyd wedi cwblhau’r achrediad Covid All Safe and Good to Go i roi tawelwch meddwl i chi. Manteisiwch ar ein cynnig Ewros arbennig gyda byrgyr a pheint am ddim ond £12 y person.

Ffoniwch 02920 589932 neu e-bostiwch hb539-f01@accor.com i gadw bwrdd. Mae byrddau ar gael ar gyfer uchafswm o 6 a bydd canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yn berthnasol. Rhaid archebu ymlaen llaw.

OWAIN GLYNDWR

Awydd gwylio’r gêm mewn tafarn draddodiadol? Mae Owain Glyndŵr yn addo dangos pob munud o Ewro 2020 – wnewch chi ddim colli munud yma! Sbwyliwch eich hun i blât blasus o fwyd tafarn i’w fwynhau wrth wylio.

Maen nhw’n disgwyl bod yn brysur iawn drwy gydol y twrnament, felly rhaid archebu. Dyma’r wefan: Tafarn Chwaraeon yng Nghaerdydd | Tafarndai yng Nghaerdydd gyda Sky Sports | Owain Glyndŵr (greatukpubs.co.uk).

BREWHOUSE CARDIFF

Os ydych chi am fod yng nghanol y ddinas, trowch hi am y Brewhouse i wylio’r gêm ar y sgriniau mawr. Mae’r lleoliad hwn yn adnabyddus am ei frwdfrydedd dros gerddoriaeth a chwaraeon byw – delfrydol ar gyfer gemau Ewro 2020. Gallwch archebu pizza blasus ar gyfer hanner amser hefyd.

Cofiwch, mae ‘na awr lawen a gostyngiad i fyfyrwyr ar gael ar ddiwrnodau penodol. Ewch i’w gwefan am fwy o wybodaeth ac i archebu bwrdd: http://www.brewhousecardiff.com/.

BETH I’W WELD A’I WNEUD

RHODFA BALE YNG NGHANOLFAN SIOPA DEWI SANT

Wrth i fis o bêl-droed rhyngwladol ddechrau a gyda chefnogwyr Cymru’n breuddwydio am lwyddiant yn yr Ewros, mae’r gefnogaeth i dîm Rob Page bellach ar y map gan fod stryd yng Nghaerdydd wedi cael ei hailenwi’n ‘Rhodfa Bale’.  Mae’r stryd, y tu mewn i Ganolfan Dewi Sant Caerdydd, wedi’i hailenwi dros dro i ddangos cefnogaeth i Gymru, gan roi’r cyfle i gefnogwyr gymryd hunlun gyda’r arwydd stryd yn ystod twrnament yr Ewros.

Mae arwyddion stryd ‘Rhodfa Bale’, a enwyd ar ôl capten a phrif sgoriwr ein gwlad, a aned yng Nghaerdydd, rhwng siopau gemwaith Goldsmiths a Crouch ac, ar y lefel uchaf, rhwng siopau ffasiwn Stradivarius a Bershka.

Gall cefnogwyr gymryd hunlun gyda’r arwydd stryd newydd drwy gydol yr Ewros, sy’n dod i ben ddydd Sul 11 Gorffennaf. Dysgwch fwy yma:  www.stdavidscardiff.com

YMWELWCH Â’R MONOLITH EWRO 2020 YNG NGHASTELL CAERDYDD

Mae 26 o fonolithau draig, #DreigiauCymru, wedi’u gosod mewn safleoedd hanesyddol ledled Cymru. Mae pob chwaraewr a ddewiswyd i gynrychioli Cymru yn y twrnament yr haf hwn wedi cael castell neu safle hanesyddol rywle yn y wlad. Beth am dynnu hunlun gydag un Gareth Bale yng Nghastell Caerdydd?

Gallwch ymweld, a chofnodi eich cynnydd i gwblhau’r llyfr sticeri digidol ar www.togetherstronger.cymru/cy. Rhagor o wybodaeth yma:  Dreigiau Cymru – Eich arwyr ar draws Cymru! • Newyddion • Castell Caerdydd.