Neidio i'r prif gynnwys

Staybridge Suites yn agor eu gwesty cyntaf yng Nghymru ym Mae Caerdydd

Mae IHG Hotels and Resorts (IHG) a First Inn Group wedi agor yr wythfed gwesty Staybridge Suites yn y DU (y cyntaf yng Nghymru) ar Lanfa’r Iwerydd ym Mae Caerdydd. Mae Caerdydd yn enwog am ei lleoliadau chwaraeon ac mae Staybridge Suites Caerdydd mewn lleoliad perffaith ger Maes Criced Morgannwg, Stadiwm Dinas Caerdydd, a Stadiwm Principality eiconig, sy’n gartref i Dîm Rygbi Cenedlaethol Cymru.

Mae’r ychwanegiad newydd sbon at gytundeb masnachfraint y First Inn Group gydag IHG Hotels & Resorts wedi dod â brand gwesty cyffrous a nodedig i’r ddinas. Mae Staybridge Suites Caerdydd wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion teithwyr arhosiad estynedig sy’n chwilio am seibiant o’r norm teithio. Wrth deithio am ddyddiau, wythnosau neu fisoedd ar y tro, mae gwesteion eisiau rhywbeth mwy na’r profiad gwesty safonol ac mae Staybridge Suites yn cynnig gofod ychwanegol, cysuron cartref, y gallu i gynnal cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, yr opsiwn i ddod ag anifeiliaid anwes ac mae’n meithrin mwy o ymdeimlad o gymuned.

Wedi’i agor mewn safle gwych ar Ddoc y Dwyrain yng Nglanfa’r Iwerydd, mae Staybridge Suites Caerdydd yn cynnig 73 o ystafelloedd un ystafell wely modern sy’n addas i anifeiliaid anwes ac sy’n darparu cysuron cartref gyda cheginau llawn offer, Wi-Fi am ddim, mannau byw cyfforddus a mannau gweithio hyblyg. Caiff gwesteion hefyd fynediad at gyfleusterau golchi dillad am ddim ar y safle, parcio, a champfa o’r radd flaenaf sy’n eu galluogi i gynnal eu trefn ffitrwydd hyd yn oed pan fyddant oddi cartref.

O’r eiliad y daw gwesteion i mewn i’r gwesty, cânt groeso cynnes a chyfeillgar i wneud iddynt deimlo’n gartrefol.  Fel gyda phob eiddo Staybridge Suites, mae’r gwesty’n cynnwys siop ar y safle o’r enw The Pantry, sy’n stocio amrywiaeth o opsiynau bwyd a hanfodion bob dydd i’w prynu. Ochr yn ochr â gwasanaethau cadw tŷ bob dydd a brecwast am ddim, mae Staybridge Suites Caerdydd yn cynnal Nosweithiau Cymdeithasol dair noson yr wythnos, gan roi cyfle i westeion ymlacio gyda diodydd, byrbrydau, a chyfle i gwrdd â’u cymdogion.

Mae’r cynllun unigryw a’r dyluniad mewnol wedi’u hysbrydoli gan hanes ac amgylchedd cyfoethog y ddinas, gydag ystafelloedd cyfoes, cain yn darparu ymdeimlad o gartref oddi cartref. Mae mannau cymunedol, fel bar coffi a lolfa a lobi hefyd wedi’u cynllunio i annog preswylwyr i gyfarfod ac ymlacio. Ac i’r rhai sydd am gynnal cyfarfodydd, The Den yw’r dewis perffaith gyda lle i hyd at 10 o bobl.

Meddai Karen Matthews, Rheolwr Cyffredinol Staybridge Suites Caerdydd: “Rydym yn falch iawn o agor Staybridge Suites cyntaf yng Nghymru ac yng Nghaerdydd yn benodol. Wedi dylunio ar gyfer y teithiwr modern, rydym wedi creu gwesty lle gall ein gwesteion aros yn y math o ystafell sy’n ateb eu hanghenion orau, mae’n berffaith ar gyfer teithwyr busnes a theuluoedd ac rydym wrth ein boddau â’r ffaith ein bod yn croesawu anifeiliaid anwes hefyd!”

Rhwng Bae Caerdydd a chanol y ddinas, mae Staybridge Suites Caerdydd filltir oddi wrth Rheilffordd Caerdydd Canolog, taith gerdded 10 munud o Orsaf Bae Caerdydd a thaith 30 munud mewn car o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd. Mae llawer o fariau a bwytai gerllaw yng Nghei’r Fôr-Forwyn, ac mae Canolfan Mileniwm Cymru rownd y gornel – lle mae Opera Cenedlaethol Cymru yn perfformio ac lle cynhelir llawer o gyngherddau a sioeau.

 

Mae Staybridge Suites Caerdydd yn ymuno â phortffolio o 312 o westai yn fyd-eang, gan gynnwys saith gwesty Staybridge Suites yn y DU sydd wedi’u lleoli mewn dinasoedd fel Llundain, Lerpwl, Birmingham, Dundee, a Newcastle.

I gael rhagor o wybodaeth am Staybridge Suites neu i archebu taith at y dyfodol ihg.com