Neidio i'r prif gynnwys

BLE GALLWCH DDOD O HYD I SION CORN YNG NGHAERDYDD

Does dim dwywaith bod cyfarfod â’r dyn mawr ei hun yn rhan annatod o Dymor yr Ŵyl! Bydd Siôn Corn ar ei ffordd i Gaerdydd yn fuan iawn ac mae wedi cytuno i gwrdd â’r holl fechgyn a merched da mewn gwahanol leoliadau yn y ddinas.

I ba leoliad yr ewch chi? Darllenwch ein canllaw isod a dewiswch eich groto.

Nadolig Fictoraidd Siôn Corn yng Nghastell Caerdydd

Nadolig Fictoraidd Siôn Corn yng Nghastell Caerdydd

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i Gastell Caerdydd y Nadolig hwn am gyfnod cyfyngedig o deithiau preifat arbennig.

Wedi’u cyflwyno yn 2020 fel ffordd o gynnig ymweliadau preifat hudolus â Siôn Corn mewn grwpiau bach, mae’r teithiau arbennig hyn wedi’u cynllunio i sicrhau diogelwch ymwelwyr a staff. Dysgwch fwy yma.

Gweithdy Siôn Corn ym Mhrofiad y Bathdy Brenhinol

Yn ystod Tymor y Nadolig pan fydd Siôn Corn a’i gorachod ar eu prysuraf, mae’r gweithdy ym Mhegwn y Gogledd yn gweithio fel slecs.

Mae Siôn Corn wedi bod yn defnyddio’r Bathdy Brenhinol fel swyddfa lloeren ers cannoedd o flynyddoedd. Ar gyfer Nadolig 2021, rydym yn cynnal digwyddiad unigryw, lle bydd plant yn dysgu sut mae llythyrau at Siôn Corn yn cael eu didoli, a sut mae teganau’n cael eu dylunio a’u hadeiladu ochr yn ochr ag arian ar gyfer dros 60 o wledydd.  Bydd hyd yn oed cyfle i gwrdd â’r dyn ei hun! Ar agor 7 Diwrnod yr wythnos 9am – 6pm yn dechrau o 19 Tachwedd. Bydd tocynnau ar werth o ddechrau mis Hydref.  Mwy o wybodaeth yma.

Groto Siôn Corn ar Heol-y-Frenhines

Manteisiwch ar y cyfle i osgoi holl brysurdeb siopa Nadolig ac ewch i ymweld â Siôn Corn!

Yn eistedd yn glyd mewn caban pren, wedi’i addurno’n berffaith ar gyfer tymor y Nadolig, gall plant fynd i gyfarfod â Siôn Corn a’i gorachod. Mae’r caban ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 10:30am ac mae tocyn yn cynnwys anrheg gan Siôn Corn.  Mwy o wybodaeth yma.

‘Believe’ yng Nghaerdydd Dewi Sant

Y Nadolig hwn, mae Canolfan Siopa Dewi Sant yn cynnal profiad cyffrous newydd sbon, gan wahodd teuluoedd i ddarganfod hud a lledrith tymor yr ŵyl.  Bydd ‘Believe’, groto Nadolig rhyfeddol Canolfan Dewi Sant, ar agor o ddydd Gwener 26 Tachwedd tan Noswyl Nadolig, gyda thocynnau’n cael eu rhag-werthu i’r sawl sy’n cofrestru o ddydd Llun 6 Medi ymlaen.

Bydd gwesteion yn cael eu gwahodd i’r groto hudol lle byddant yn cwrdd ag un o gorachod ffyddlon Siôn Corn, McJingles, a’r carw hud sy’n siarad, Norbert – creadur bach â breuddwydion mawr. Gofala, Rwdolff! Dysgwch fwy yma.

Cinio Dydd Sul gyda Siôn Corn yn Future Inn

Bydd ymwelydd arbennig iawn yn cyrraedd Future Inn Bae Caerdydd y Nadolig hwn wrth i Siôn Corn alw heibio i ymuno â ni am ginio dydd Sul cartref traddodiadol. Mae’n brysur yn paratoi ar gyfer Dydd Nadolig ond bydd yn sicr o roi o’i amser i’r holl fechgyn a merched da.

Treuliwch ychydig o amser gyda’r teulu, gwisgwch eich siwmperi Nadolig ac ewch i’r Bae am ginio Nadoligaidd gyda Siôn Corn. Gallwch ddisgwyl pryd o fwyd 3 chwrs a chyfle i gyfarfod a chyfarch Siôn Corn yn ei groto.  Archebwch ar-lein yma.


 

Teithio gan ddefnyddio Bws Caerdydd

Mae digon i’w wneud yng Nghaerdydd adeg y Nadolig, felly neidiwch ar un o fysiau Bws Caerdydd i ymuno â’r holl hwyl.

Gall teuluoedd o hyd at 5 person (hyd at 2 oedolyn) deithio drwy’r dydd am ddim ond £5.50 yng Nghaerdydd a Phenarth neu am £8 ar hyd rhwydwaith cyfan Bws Caerdydd yn ystod gwyliau ysgol a phenwythnosau.

Siopa Nadolig? Parti gyda ffrindiau?  Gall 5 o bobl deithio gyda thocyn grŵp £10 Bws Caerdydd.   Mae telerau ac amodau’n berthnasol.  Ewch i cardiffbus.com am fwy o fanylion, neu lawrlwythwch ap Bws Caerdydd.

Ar gyfer pob gwybodaeth arall yn ymwneud â thrafnidiaeth, parcio ac ymwelwyr, cliciwch yma.