Neidio i'r prif gynnwys

10 PETH I'W GWELD A’U GWNEUD YNG NGHAERDYDD YR HANNER TYMOR HWN YM MIS HYDREF

Mae’r hydref bellach ar ei anterth. Efallai bod y tywydd yn mynd yn ddiflas, ond rydym am godi ysbryd trigolion ac ymwelwyr Caerdydd!

Mae’r ysgolion wedi cau ar gyfer Hanner Tymor mis Hydref felly mae Croeso Caerdydd wedi llunio canllaw o 10 peth cyffrous i’w gwneud a’u mwynhau fel teulu.   Sgroliwch i weld yr atyniadau a digwyddiadau â thocynnau y mae’n rhaid i chi eu harchebu ymlaen llaw, gweithgareddau hwyliog am ddim y gallwch fod yn fwy digymell â nhw, rhestr o westyau sy’n ystyriol o deuluoedd rhag ofn y byddwch am ymestyn eich arhosiad ychydig yn hirach a rhywfaint o gyngor ymarferol y gallai fod angen i chi ei wybod.

Peidiwch ag anghofio – dim ond detholiad bach o’r atyniadau a’r digwyddiadau niferus sy’n digwydd yn y ddinas yw hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein tudalennau Gweld a Gwneud a Digwyddiadau am fwy.

1. DARGANFYDDWCH RYWBETH ANHYGOEL YN TECHNIQUEST

Ewch ar daith i Techniquest y gwyliau hanner tymor hwn a mwynhewch sioe yn y Theatr Wyddoniaeth tra byddwch chi yno.  Bydd arddangosiadau gwyddoniaeth sbectrol bwganllyd yn codi eich hwyliau ar gyfer Calan Gaeaf, tra bod llawer o hwyl i’w gael ar yr arddangosion newydd: lansio roced, profi eich cryfder, llosgi rhywfaint o galorïau, rhoi cynnig ar lawdriniaeth rithwir, cael eich chwythellu gan gorwynt a chreu eich tân gwyllt digidol eich hun mewn pryd ar gyfer Noson Tân Gwyllt!

Mae’r capasiti wedi’i gyfyngu i ganiatáu digonedd o amser i fwynhau’r holl arddangosion, felly archebwch ymlaen llaw yn www.techniquest.org.

2. PROFWCH Y DDRAIG YN DEFFRO YNG NGHEI’R FÔR-FORWYN

Bydd Cei’r Fôr-Forwyn yn gartref i Ddraig animatronig fwyaf erioed y DU.  Yn ei lordio hi dros Sgwâr Tacoma’r ganolfan o ddydd Sadwrn 23 Hydref – dydd Sul 7 Tachwedd, mae gan y ddraig newydd sbon, sy’n 15 metr o hyd a 6 metr o uchder, ben a chynffon symudol a  llygaid sy’n agor a chau. Mae’n anadlu ac yn chwythu mwg, ac mae’n rhuo’n ffyrnig!

Cewch weld y ddraig goch drawiadol am ddim. Yn ogystal â’r ddraig, bydd reid y ddraig i blant hefyd (£4 y reid) a chystadlaethau a gweithgareddau ar thema dreigiau.  Mwy o wybodaeth yma.

3. MWYNHEWCH HWYL HANNER TYMOR YNG NGHASTELL CAERDYDD

P’un a ydych chi’n chwilio am rywbeth i ddiddanu’r teulu yr hanner tymor hwn neu eisiau rhywbeth bwganllyd i ddathlu Calan Gaeaf, Castell Caerdydd yw’r lle i fod. Mwynhewch yr atyniad teuluol, ‘Black Tower Tales’ sy’n dod â chyfnod cythryblus o hanes Cymru’n fyw, lle byddwch yn darganfod hanes brwydr ganoloesol yr arwr Cymreig lleol Llywelyn Bren yn erbyn Siryf gormesol Morgannwg.  Gellir prynu Black Tour Tales yn y Swyddfa Docynnau gyda thocyn Mynediad Cyffredinol.

Mae’r Sinema Danddaearol yn dychwelyd i Is-grofft atmosfferig y Castell o’r 15fed ganrif gyda chyfres arswydus o wych o’ch hoff ffilmiau iasoer. Mwynhewch rai ffilmiau teuluol andros o dda gan gynnwys Hocus Pocus, Young Frankenstein a The Goonies. Neu gall cynulleidfa hŷn ddewis o ffilmiau fel The Lost Boys a Donnie Darko.  Mae tocynnau’n costio £8.25 i oedolion a £5.25 i blant.  Archebwch ar-lein yma.

4. DYSGU SGILIAU NEWYDD MEWN GWERSYLL HANNER TYMOR FOOTBALL FIESTA

Mae Gwersylloedd Hanner Tymor Football Fiesta yn cynnig y cyfle delfrydol i bobl ifanc gael hwyl ac aros yn egnïol.

Mae’r gwersylloedd i gyd yn digwydd yn Football Fiesta yn y Ffanbarth Pêl-droed o 9am-3pm ac maent wedi’u cynllunio i roi cyfle i blant 6-11 oed ddysgu ac ymarfer amrywiaeth o dechnegau, tra’n mynegi eu hunain mewn amgylchedd hwyliog, diogel a chymdeithasol. Archebwch ar-lein yma.

5. GWEITHIO FEL TÎM YN ESCAPE ROOMS CAERDYDD

Dewch i weld drosoch eich hun pam fod Escape Rooms Caerdydd yn gymaint o hwyl!

Dewiswch eich tîm o 2-6 chwaraewr (fesul ystafell). Dewiswch eich thema o’n 6 ystafell gêm profiad cyflawn. Byddwch yn derbyn amcan a bydd gofyn i chi ddod o hyd i wrthrychau, codau a chliwiau yn yr ystafelloedd. Gyda 60 munud ar y cloc, bydd angen i chi feddwl yn gyflym, meddwl yn ddoeth a gweithio fel tîm os ydych am ddod allan mewn pryd. A oes chwant bwyd arnoch wedi’r holl waith caled hwnnw? Peidiwch ag anghofio eich bod yn cael 25% oddi ar Zizzi Italian gyda chadarnhad eich archeb! Dysgwch fwy yma.

6. TRWSIO’R DDINAS GYDA WALLACE A GROMIT

Mae’r teicŵn busnes Bernard Grubb wedi comisiynu’r pâr enwog i dwtio’r ddinas mewn pryd ar gyfer ei ŵyl. Mae llwyth o bethau i’w gwneud a phob math o ddyfeisiau i ddod o hyd iddynt – gan gynnwys y robot glanhau anferthol, ‘Big LAD’.

Ond mae help wrth law gan BERYL, Deallusrwydd Artiffisial ffyslyd ond cyfeillgar – efallai y gall helpu i ddod o hyd i Gromit, sy’n ymddangos fel pe bai wedi mynd am dro… Torchwch eich llewys, taniwch eich ffôn clyfar a chael dechrau datrys gydag antur estynedig Wallace a Gromit sy’n cael ei chynnal yn ninasoedd hyfryd Caerdydd, Bryste a San Francisco. Dysgwch fwy yma.

7. EWCH I GANOLFAN Y DDRAIG GOCH, CARTREF HWYL DAN DO

Heb syniadau ar ddiwrnod hanner tymor glawog? Mae’r ateb gennym ni! Canolfan y Ddraig Goch yw’r lleoliad perffaith ar gyfer adloniant dan do, gyda ffilmiau ar y sgrin fawr, bowlio deg 26 lôn, a bariau, bwytai a chaffis cŵl.

Mae’r hydref yma ac felly hefyd y ffilmiau mawr!  Ymgollwch yn y sgrin fawr a chwtsho i fyny gydag un o’n dewisiadau gorau yn Odeon iMAX ym mis Hydref eleni. Cymerwch olwg ar y canllaw ffilmiau yma. Beth am aros am ginio?

8. SGLEFRIO IÂ YN ARENA IÂ CYMRU

Mae’r rhain yn sesiynau cyhoeddus ar gyfer unrhyw un a phawb, gan gynnwys myfyrwyr, sglefrwyr hŷn a phlant bach, ac yn olaf  sesiynau gyda’r nos. Mae sglefrio iâ yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu, i ffrindiau neu hyd yn oed i’ch dêt perffaith, lle gallwch gael hwyl ar yr iâ. Cofiwch, mae’r iâ yn gwneud pawb yn gyfartal – bydd pawb yn cwympo!

Bambi ar yr iâ? Dysgwch sglefrio gyda chwrs dwys sy’n cael ei gynnal yn ystod hanner tymor mis Hydref eleni!  Dewiswch o gwrs 3 diwrnod neu 5 diwrnod ar y dyddiadau a restrir yma.

9. PROFI REALITI RHITHWIR YNG NGHANOLFAN MILENIWM CYMRU

Yn stori am frawdoliaeth, cariad a phositifrwydd, mae Ripples of Kindness yn brofiad rhithwir cymunedol newydd yn cael ei ysbrydoli gan straeon Hussein Amiri a’i deulu, a orfodwyd i ffoi o Affganistan yn 2000.

Cewch eich trochi mewn byd rhithwir a synhwyraidd sy’n newid yn barhaus ac yn cyfuno testun, perfformiad, recordiadau gair am air, delweddau a sain, a phrofi straeon y teulu Amiri go iawn. Sylwer, mae’n rhaid i’r rhai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mwy o wybodaeth yma.

10. EWCH I AMGUEDDFA WERIN CYMRU SAIN FFAGAN

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan yw atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru ers blynyddoedd lawer.  Mae gan yr amgueddfa hon le arbennig yng nghalonnau pobl Cymru gan mai amgueddfa i bobl ydyw, lle gallwch archwilio hanes gyda’ch gilydd drwy fywydau bob dydd pobl.  https://amgueddfa.cymru/sainffagan/

Cewch weld sut bu pobl Cymru yn byw, yn gweithio ac yn hamddena. Mae’r adeiladau sydd wedi eu hail-godi yn cynnwys ffermdai, rhes o fythynnod gweithwyr haearn, eglwys ganoloesol, ysgol Fictoraidd, capel a Sefydliad y Gweithwyr hyfryd y gallwch fynd i mewn iddynt i fforio. Darllenwch ragor yma.


Ffansi cael brêc yn y ddinas?

 

Ewch i’n tudalen aros am lety sy’n addas ar gyfer pob chwaeth a chyllideb. 

Eisiau gwybod mwy am drafnidiaeth, neu angen lawrlwytho map?  Edrychwch ar ein tudalen gwybodaeth i ymwelwyr

Rhowch wybod i ni beth wnaethoch chi yn ystod hanner tymor mis Hydref, byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau!  Defnyddiwch #CroesoCaerdydd.