Neidio i'r prif gynnwys

CANLLAWIAU COVID19

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r mesurau a’r cyfyngiadau diogelwch canlynol:

  • Dydd Gwener 14 Ionawr:  Bydd y niferoedd a ganiateir i fynychu digwyddiad awyr agored yn codi o 50 i 500
  • Dydd Gwener 21 Ionawr:  Bydd y terfynau ar niferoedd mewn gweithgareddau awyr agored yn cael eu dileu, bydd torfeydd yn gallu dychwelyd i ddigwyddiadau chwaraeon a bydd lletygarwch awyr agored yn gallu gweithredu yn y ffordd y byddent wedi ei gwneud yn gynharach yn y pandemig
  • Dydd Gwener 28 Ionawr:  Cymru’n symud i lefel rhybudd sero. Mae hyn yn golygu y gall clybiau nos ailagor a bydd y rheol o chwech yn cael ei dileu mewn tafarndai a bwytai, er y bydd angen pasiau Covid o hyd ar gyfer digwyddiadau mawr, yn ogystal â sinemâu, clybiau nos a theatrau
  • Dydd Iau 10 Chwefror:  Cymru’n dychwelyd i gylch adolygu tair wythnos gan fod y wlad ar lefel rhybudd sero

I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws