Neidio i'r prif gynnwys

MTALU LLAI AM FWY O AMSER YN MERMAID QUAY

Dewch i fwynhau mwy o’ch hoff gyrchfan ar y glannau. Gallwch barcio drwy’r dydd* ym maes parcio Mermaid Quay am gyn lleied â £5 o ddydd Llun 4 Ionawr tan ddydd Llun 31 Ionawr 2021, dydd Mawrth i ddydd Gwener yn unig.

*Uchafswm aros o 10 awr

Mae’r tariffau arferol yn berthnasol hyd at 4 awr ac ar ôl 10 awr – gweler isod. Y pris am 10 -12 awr yw £15.

1 awr – £2.20
2 awr – £3.50
3 awr – £4.50
4 awr – £5.50
5 awr – £7.00
6 awr – £8.00
7 awr – £9.00
8 awr – £10.00
9 awr – £11.00
12 awr – £15.00
12-24 awr – £20.00

Talu gydag arian parod neu gerdyn – does dim newid yn cael ei roi – ni dderbynnir arian papur.

Mae ein maes parcio i ymwelwyr, 380 o lefydd dros ddwy lefel, sydd wedi ei achredu gan Park Mark reit nesaf at Mermaid Quay (mynediad ar Stryd Stuart). Mae’r maes parcio yn gweithredu system parcio di-docyn sy’n defnyddio technoleg adnabod platiau rhifau ceir yn awtomatig (ANPR).

Mae rhagor o wybodaeth am faes parcio Mermaid Quay, yn cynnwys parcio i bobl anabl/rhiant a phlentyn YMA.

Nodwch fod gan faes parcio Mermaid Quay gyfyngiad uchder o 2 fetr.