Neidio i'r prif gynnwys

Canllawiau COVID-19 yng Nghymru

Edrychwch ar y canllawiau COVID-19 presennol yng Nghymru isod.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Gallwch helpu i gadw Cymru’n ddiogel trwy wneud y canlynol:

  • Cael eich brechlynnau Covid-19 cychwynnol a’ch pigiad atgyfnerthu
  • Cofio bod yr awyr agored yn fwy diogel na dan do
  • Hunanynysu a chymryd prawf llif unffordd os oes gennych symptomau
  • Gwisgo gorchudd wyneb pan fyddwch mewn lleoliadau prysur neu orlawn

Deddfwriaeth a Chanllawiau Covid-19 cyfredol o 28 Mawrth 2022:

  • Anogir yn gryf i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn siopau ac atyniadau lleol (ond nid yw gwneud hynny’n gyfreithiol mwyach).
  • Mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofynnol yn gyfreithiol mewn lleoliadau iechyd a chymdeithasol fel fferyllfeydd ac ysbytai, oni bai eich bod wedi’ch eithrio’n feddygol.
  • Fe’ch anogir yn gryf (ond nid yw’n ofynnol yn gyfreithiol mwyach) i hunanynysu os ydych yn profi’n bositif am Covid-19.
  • Mae taliadau hunanynysu yn parhau i fod ar gael i’r rhai sy’n gymwys ac sy’n profi’n bositif am Covid-19 tan fis Mehefin 2022.
  • O 1 Ebrill 2022, nid yw profion PCR am ddim ar gael i drigolion Cymru mwyach ond mae profion llif unffordd yn dal ar gael am ddim i’r rhai sydd â symptomau i wneud cais amdanynt.