Neidio i'r prif gynnwys

The Hundred – Sioe Deithiol Criced yng Nghaerdydd

30 Gorffennaf 2022


MAE YMGYRCH ‘PAWB MEWN’ KP SNACKS I DDOD A SÊR CRICED I GANOLFAN SIOPA DEWI SANT, CAERDYDD

  • Mae Hula Hoops o KP Snacks, Partner Tîm Swyddogol The Hundred yn dod â sioe deithiol criced am ddim i Gaerdydd ym mis Awst
  • Cynhelir y sesiynau sgiliau yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant ar ddydd Gwener 5ed a dydd Sadwrn 6ed Awst o 09:30-20:00 (dydd Gwener) a 09:30-19:00 (dydd Sadwrn)
  • Bydd Adam Zampa, Naseem Shah a Sam Hain o Dân Cymru yn mynychu’r digwyddiad ar 5 Awst rhwng 13:00 a 15:00
  • Bydd tocynnau i wylio Welsh Fire in a Hundred hefyd ar gael

CAERDYDD, DU; Mae Hula Hoops KP Snacks, Partner Tîm Swyddogol The Hundred yn dod â sioe deithiol griced ryngweithiol am ddim i Ganolfan Siopa Dewi Sant, Caerdydd ar ddydd Gwener 5ed a dydd Sadwrn 6 Awst.

Bydd Adam Zampa, Naseem Shah a Sam Hain o Dân Cymru yn mynychu’r digwyddiad ddydd Gwener 5ed Awst o 13:00-15:00. Bydd teuluoedd yn cael cyfle i gwrdd â nhw a gallent fod yn ffodus iawn i gael tocynnau i wylio Tân Cymru mewn gêm sydd i ddod yn The Hundred.

Mae’r sioe deithiol yn cynnwys profiad symudol pwrpasol sy’n dod â sesiynau sgiliau batio, bowlio a dal i ganol dinasoedd sy’n cynnwys gemau The Hundred ledled y DU yr haf hwn ac mae’n rhan o ymgyrch ‘Everyone In’ KP Snacks.

Mae ‘Everyone In’ yn gweld KP Snacks yn ymrwymo i gael pobl i fod yn actif trwy griced yn ystod eu partneriaeth 5 mlynedd gyda The Hundred. Mae’r ymgyrch yn unol ag ymrwymiad Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB) i gynnig mwy o gyfleoedd i bawb chwarae criced.

Mae’r sesiynau’n cynnig cyfle am ddim i bobl ddysgu’r sgiliau sylfaenol sy’n gysylltiedig â chriced, gyda chynrychiolwyr o KP Snacks a’r ECB ar lawr gwlad i helpu i agor llwybrau i’r rhai sydd am gymryd rhan yn y gamp yn y tymor hir.

Dywedodd Helen Morgan, Cyfarwyddwr Canolfan Dewi Sant Caerdydd: “Yn Nhyddewi rydym wrth ein bodd yn dod â phrofiadau i’n gwesteion o ddigwyddiadau a chystadlaethau cyffrous i osodiadau hunan-deilwng ochr yn ochr â siopa a chiniawa o’r radd flaenaf. Mae’r gweithgaredd criced Pawb Mewn rhywbeth ychydig yn wahanol a fydd yn sefyll allan ar Yr Aes gan greu gweithgaredd hwyliog a deniadol, ni allwn aros i roi cynnig arno.”

 

YR ATODLEN DAITH:

Dydd Mercher 3 a dydd Iau 4 Awst – Southampton, West Quay

09:00-20:00 (y ddau ddiwrnod)

Dydd Gwener 5 a dydd Sadwrn 6 Awst – Caerdydd, Canolfan Siopa Dewi Sant

09:30-20:00 (Dydd Gwener) a 09:30-19:00 (Dydd Sadwrn)

Dydd Iau 11 a dydd Gwener 12 Awst – Manceinion, Stryd y Farchnad

10:00-18:00 (y ddau ddiwrnod)

Mercher 17 a Iau 18 Awst – Leeds, Briggate

10:00-18:00 (y ddau ddiwrnod)

Dydd Sadwrn 20 a dydd Sul 21 Awst – Birmingham, The Bullring

09:00-20:00 (Dydd Sadwrn) a 11:00-17:00 (Dydd Sul)

Dydd Sadwrn 27 a dydd Sul 28 Awst – Nottingham, Canolfan Victoria

08:00-19:00 (Dydd Sadwrn) a 11:00-17:00 (Dydd Sul)

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.everyonein.co.uk/about

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com