Neidio i'r prif gynnwys

Canllaw Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref: Gwnewch eich Diwrnod yn Un Da

16 Tachwedd 2022

P’un a ydych chi’n ddigon ffodus i gael tocynnau ar gyfer Gemau Rhyngwladol yr Hydref, neu a ydych chi’n gwylio yn y dafarn gyda diod oer, mae yna ychydig o bethau y mae angen i chi eu gwybod.

 

CYRRAEDD CAERDYDD

Mae’r ddinas yn mynd yn hynod o brysur ar ddiwrnodau gemau felly argymhellir eich bod yn cynllunio eich taith a’ch trafnidiaeth ymlaen llaw – cofiwch ystyried eich taith adref hefyd!

Pan fyddwch yng nghanol clyd y ddinas, byddwch ynghanol awyrgylch gwych diwrnod rygbi, gyda’r Stadiwm Principality, bariau, bwytai, siopau ac atyniadau oll o fewn pellter cerdded hawdd.

Darllenwch y tudalennau newyddion i weld cyngor a gwybodaeth am y ffyrdd fydd ar gau, trenau, bysus, tacsis a gwasanaethau parcio a theithio.

BWYD A DIOD

Efallai y bydd angen i chi fwyta ac yfed digon o flaen llaw i’ch cadw i fynd drwy gydol diwrnod prysur y gêm. Mae angen cadw byrddau ymlaen llaw yn y rhan fwyaf o fariau a bwytai oherwydd y galw mawr. Porwch ein tudalen Bwyta ac Yfed a chadwch eich bwrdd i osgoi cael eich siomi.

Yn cael trafferth dod o hyd i fwrdd? Ewch i Faes yr Ŵyl ar Stryd Working a bachwch gwrw a bratwurst i roi nerth i chi, neu crwydrwch i lawr stryd enwog Caroline i gael cyri a sglodion.

Ewch ar ymweliad â Gŵyl y Gaeaf Caerdydd ar Lawnt Neuadd y Ddinas i fwynhau llymaid ym man mwyaf cŵl y ddinas (gall y tymheredd fod mor isel â -10°C), sef y Bar Iâ. Ac fe fydd croeso yn eich disgwyl drws nesaf hefyd yn Sur La Piste.

 

ATYNIADAU

Beth am wneud yn fawr o’ch ymweliad â Chaerdydd drwy ymweld ag atyniadau eraill yn y ddinas tra byddwch chi yma? Mae llawer o bethau anhygoel i’w gweld dafliad carreg yn unig o Stadiwm Principality, gan gynnwys Castell eiconig Caerdydd ac Amgueddfa Cymru.

Mae hefyd yn dechrau teimlo’n Nadoligaidd iawn yng Nghaerdydd, felly beth am ymweld â Gŵyl y Gaeaf Caerdydd tra byddwch chi yma, boed i fwrw’r iâ neu fwynhau ymweliad â’n Bar Iâ.

Edrychwch ar ein tudalen Gweld a Gwneud i gael eich ysbrydoli, a chofiwch archebu eich tocynnau ymlaen llaw lle bo hynny’n bosibl.

GWASANAETHAU I YMWELWYR

Os ydych chi’n anghyfarwydd â Chaerdydd mae mapiau Canol y Ddinas ar gael i’w lawrlwytho o’n Tudalen mapiau, neu galwch heibio i’n Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr yng Nghastell Caerdydd i gasglu map a dysgu mwy am atyniadau lleol.

Mae ein tudalen Tips i Dwristiaid hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys ambell ymadrodd Cymraeg sylfaenol y gallwch eu defnyddio i greu argraff ar eich ffrindiau!

 

LLETY

Dylid trefnu llety ymhell ymlaen llaw er mwyn osgoi cael eich siomi.  Fodd bynnag, os hoffech gael ystafell ar y funud olaf, argymhellir cysylltu â’r gwesty’n uniongyrchol i gael y pris gorau. Mae ein hadran Llefydd i Aros yn rhestru opsiynau ar gyfer pob chwaeth a chyllideb, o westai sba i fflatiau hunanarlwyo.

 

COFRODDION

Cofiwch sicrhau cyfle i godi het gennin Pedr, dafad o degan o Gymru, neu hyd yn oed draig, i sicrhau tân yn y bol dros Gymru.  Gallwch hefyd godi sgarff i goffáu’r gêm a chael eich wyneb wedi’i baentio ar gyfer yr achlysur.

I gael crysau rygbi a chofroddion Cymreig, mae nifer o siopau i bori ynddynt, gan gynnwys Siop Undeb Rygbi Cymru ar Heol y Porth, Siop Roddion Castell Caerdydd a’r siop ‘Castle Welsh Crafts’ i enwi dim ond rhai.

Y GÊM

Oes gennych chi docyn? Darllenwch y cyngor a gyhoeddir gan Undeb Rygbi Cymru cyn cyrraedd. Sicrhewch eich bod yn gwybod pa giât i’w ddefnyddio i fynd i’r Stadiwm, a gwnewch yn siŵr eich bod yno mewn da bryd ar gyfer eu gwiriadau diogelwch manylach, er mwyn cadw pawb yn ddiogel. Sicrhewch fod gennych yr hyn sydd ei angen arnoch ond cadwch unrhyw fagiau mawr neu bagiau cefn gartref, a pheidiwch â mynd ag unrhyw eitemau na chaniateir.

Mae yna hefyd lawer o dafarndai a bariau chwaraeon ger y stadiwm gyda setiau teledu sgrin fawr i wylio’r gêm a mwynhau  awyrgylch diwrnod y gêm gyda chyd-gefnogwyr.

 

RHANNWCH EICH PROFIADAU

Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld cefnogwyr yn mwynhau’r rygbi yn ein prifddinas wych, felly tagiwch ni yn eich hunluniau gan ddefnyddio #CroesoCaerdydd @CroesoCaerdydd.

Yn bwysicaf oll, gobeithio y cewch chi amser gwych lle bynnag y byddwch yn gwylio Gemau Rhyngwladol yr Hydref!