Ystafelloedd helaeth yng nghanol Bae Caerdydd

Dilynwch:

Mae gan ein gwesty yng Nghaerdydd 197 o ystafelloedd helaeth wedi’u haerdymheru a chanddynt ystafell ymolchi a’r holl fwynderau modern y byddech yn eu disgwyl mewn gwesty 4 seren, a’r cyfan am werth ardderchog am arian. Mae llefydd parcio a Wi-Fi am ddim yn y gwesty er cyfleuster i’r cwsmeriaid.

Mae tri math o ystafell wely ar gael; ystafell â dau wely dwbl, ystafell â gwely dwbl a gwely soffa dwbl, a swît. Mae’r holl ystafelloedd gwely o’r un faint ac mae’r swîts oddeutu dwywaith maint ein hystafelloedd gwely safonol.

Gweinir bwyd Prydeinig gwych â blas modern Cymreig yn y Thomas Bar & Restaurant yn y gwesty ei hun. Mae’r bwyty’n defnyddio cynhwysion a brynir yn lleol ac yn eu cyflwyno mewn modd hamddenol ac anffurfiol, gan gynnig bwyd ffres drwy’r dydd, bob dydd mewn amgylchedd modern, ffres a deniadol.

Mae’r gwesty’n meddu ar wyth ystafell cyfarfod ag offer pwrpasol ac ystafelloedd ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau preifat; o bartïon, dathliadau a chyfarfodydd bychan i ddigwyddiadau mwy o faint fel priodasau, arddangosiadau a digwyddiadau lansio cynnyrch. Lleolir yr holl ystafelloedd cyfarfod a digwyddiadau ar y llawr gwaelod ac maent yn hawdd eu cyrraedd. Maent hefyd yn cynnig cyfarpar taflunio data, siart troi a phinnau ysgrifennu, system gyhoeddiadau, system rheoli tymheredd, cyfleusterau tywyllu a Wi-Fi am ddim.

Mae Future Inn Caerdydd yn falch o noddi ac o fod yn bartner i Ganolfan Mileniwm Cymru ac mae’n cynnig pecynnau llety arbennig i ymwelwyr y Ganolfan. Gyda Chanolfan Mileniwm Cymru ond munudau i ffwrdd o’r gwesty, mae Future Inn Caerdydd yn ddewis perffaith ar gyfer eich taith i’r theatr.

Gwefan

http://www.futureinns.co.uk

Ffôn

+44 (0) 2920 487111

E-bost

reservations.cardiff@futureinns.co.uk

Cyfeiriad

Hemingway Road,
Cardiff,
Cf10 4AU