Llety 4 seren moethus yng nghanol dinas Caerdydd

Dilynwch:

Mae Gwesty a Sba 4 seren Mercure Holland House Caerdydd yn westy modern yng nghanol prifddinas fywiog Cymru, ac mae ganddo 165 o ystafelloedd gwely a chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog o ran y priffyrdd, trenau a’r maes awyr. Mae holl atyniadau Caerdydd o fewn pellter cerdded o’r gwesty, megis Stadiwm y Principality eiconig a Chastell Caerdydd. Mae ei 15 ystafell gyfarfod ag offer pwrpasol yn medru darparu ar gyfer 700 o westeion, sy’n golygu mai’r Mercure yw’r gwesty â’r cyfleusterau cynadledda mwyaf yng Nghaerdydd. Yn ogystal, mae gan y gwesty 13 ystafell driniaeth, ystafell fwyta ac ymlacio preifat ar gyfer y sba a chyfleusterau hamdden helaeth (campfa, pwll nofio 18m, Jacuzzi, sawna ac ystafell stêm).

Gwefan

http://www.mercure-uk.com

Ffôn

+44(0)29 2043 5000

E-bost

h6622@accor.com

Cyfeiriad

24 – 26 Newport Road
Cardiff
CF24 0DD
Wales