Arhoswch dros nos yng ngwesty Fictoraidd rhestredig gradd II Caerdydd

Dilynwch:

Ceir 60 o ystafelloedd gwely yn y gwesty dinesig hwn ac maent i gyd mewn steil fodern ac yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf, gan gynnwys system aerdymheru, teledu manylder uwch 37-42 modfedd, coffor a Wi-Fi am ddim, sydd ar gael ym mhob rhan o’r gwesty. Gallwch ymlacio a gorffwys ym mar Fitz a rhoi cynnig ar ein dewis ardderchog o brydau ysgafn, byrbrydau a choctêls ffres.

Mae’r gwesty wedi’i leoli ar yr ail lawr uwchben prysurdeb y brifddinas fywiog, ar gyffordd Heol Eglwys Fair, Stryd Wood a Heol y Porth, ac mae mynedfeydd ar Heol Eglwys Fair a Heol y Porth. Dyma’r gwesty agosaf at gatiau Stadiwm y Principality ac mae nifer o’n hystafelloedd yn edrych dros yr adeilad eiconig, sy’n gartref i ddigwyddiadau chwaraeon rhyngwladol a chyngherddau mawr.

Mae’r ystafelloedd newydd sbon â’u thema sy’n seiliedig ar y sinema yn ddelfrydol i’r rhai sy’n dwlu ar ffilmiau – gyda teledu manylder uchel 75 modfedd, system gwella ansawdd sain, PS4, Netflix, gemau bwrdd a lluniaeth, byddwch yn sicr o fwynhau eich profiad o aros yma.

Caiff brecwast ei weini gan amlaf yn yr Ystafell Dderw Scott enwog sydd â lle ar gyfer hyd at 130 o westeion ac mae’n lleoliad delfrydol am briodas neu achlysur arbennig. Yn yr ystafell hon cynhaliodd y Capten Robert Falcon Scott ei swper ffarwel cyn iddo fynd ar ei daith dyngedfennol i’r Antarctig ym 1910.

Gwefan

http://www.royalhotelcardiff.com

Ffôn

+44 (0)29 2055 0750

E-bost

reservations@theroyalhotel.uk.com

Cyfeiriad

88 St Mary Street
Cardiff
CF10 1DW
Wales