Profiad, adeilad a lleoliad anhygoel

Dilynwch:
Mae Gwesty Dewi Sant Caerdydd wedi’i leoli mewn man anhygoel ym Mae Caerdydd, gyda golygfeydd gwych o’r bae a Marina Penarth. Gwesty Dewi Sant, sydd wedi ennill llu o wobrau byd eang, yw’r unig westy 5 seren AA yng Nghaerdydd ac mae’n safle moethus iawn ar gyfer naill ai seibiant byr, cynhadledd, priodas, dathliad neu gyfnod o ymlacio.

Wedi’i leoli mewn man anhygoel ym Mae Caerdydd, mae’r gwesty o fewn cyrraedd hawdd y prif rwydweithiau trafnidiaeth a dim ond 2 awr o Lundain. P’un a’ch bod yn cynnal derbyniad arbennig, dathliad preifat neu noson thema, Gwesty Dewi Sant Caerdydd yw’r lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd. Mae wedi’i leoli ar lannau’r dŵr ym Mae Caerdydd – lleoliad a fydd yn sicr o greu argraff. Gallwn ddefnyddio’r dŵr at sawl diben, gan gynnwys teithiau ar gwch cyflym, cyrsiau hwylio a gwylio byd natur yn y warchodfa natur ger y gwesty. Yn ogystal, gellir cymryd rhan mewn rafftio dŵr gwyn, golff a nifer o weithgareddau eraill sy’n gwneud y lleoliad hwn yn berffaith.

Gwefan

http://www.principal-hayley.com/venues-and-hotels/the-st–david-s-hotel-and-spa

Ffôn

+44 (0)29 2045 4045

E-bost

stdavids.reservations@principal-hayley.com

Cyfeiriad

Havannah Street
Cardiff
CF10 5SD
Wales