Mae’r gwesty hwn yng Nghaerdydd yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer cyrchu busnesau ac atyniadau’r ddinas.

Dilynwch:

Mae Park Inn by Radisson yng nghanol dinas Caerdydd newydd gael ei adnewyddu ac mae’n cynnig 146 o ystafelloedd gwely a swîts helaeth, Wi-Fi am ddim, gwasanaeth ystafell 24 awr, 6 ystafell gyfarfod fodern sy’n medru darparu ar gyfer hyd at 300 o westeion a’r RBG Bar & Grill bywiog sydd ag ystafell fwyta breifat ac ardal fwyta awyr agored helaeth sy’n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau a dathliadau.

Wedi’i leoli yng nghanol y ddinas, gyferbyn â’r Motorpoint Arena, mae’n gyfleus i’r prif atyniadau, canolfan siopa Dewi Sant, Stadiwm y Principality, Castell Caerdydd a’r canolfannau busnes, ac mae hefyd yn cynnig maes parcio ar y safle.

Gwefan

http://www.parkinn.co.uk/hotel-cardiff

Ffôn

+44(0)29 2034 1441

E-bost

info.cardiff-city@rezidorparkinn.com

Cyfeiriad

Mary Ann Street
Cardiff
CF10 2JH
Wales