Gwesty modern, dinesig mewn lleoliad delfrydol

Dilynwch:

Mae Gwesty’r Sleeperz Caerdydd yn enghraifft ardderchog o’n gweledigaeth ar gyfer gwestai canol y ddinas. Gyda 74 o ystafelloedd modern cryno mae’n rhoi gwerth gwych am arian ac mae ond un munud i ffwrdd o orsaf reilffordd Caerdydd Canolog ar droed. Mae’n un o’r gwestai mwyaf canolog yng Nghaerdydd ac ar drothwy’r cyfan sydd gan y brifddinas fodern hon ei gynnig. Mae gan y gwesty far a bwyty. Gallwch ddewis bwyta yn ein hystafelloedd bwyta sy’n rhoi golygfeydd o’r ddinas neu ymlacio yn y bar lolfa ar soffas cyffyrddus ger y lle tân coed go iawn.

Gwefan

http://www.sleeperz.com

Ffôn

+44 (0)29 2047 8747

E-bost

reservations@sleeperzcardiff.com

Cyfeiriad

Station Approach
Saunders Road
Cardiff
CF10 1RH
Wales