Mae Gwesty’r Angel Caerdydd yn lle perffaith i aros yn y ddinas fywiog hon.

Dilynwch:

Mae Gwesty’r Angel yn un o hoff westai hanesyddol Caerdydd ac mae’n un o dirnodau Fictoraidd hardd prifddinas Cymru. Wedi’i leoli mewn man ddelfrydol ger canol dinas Caerdydd, mae’r gwesty’n berffaith ar gyfer gwyliau a seibiant byr yng Nghaerdydd a De Cymru. Mae’r gwesty ei hun wedi’i leoli’n dwt rhwng Stadiwm y Principality a Chastell Caerdydd, ac mae nifer o ystafelloedd gwely yn cynnig golygfeydd o’r castell.

Mae gan y gwesty ystafelloedd gwely modern â system aerdymheru, bwyty a bar coctêls. Gyda chynigion ardderchog ar gyfer eich gwyliau yng Nghaerdydd, mae Gwesty’r Angel Caerdydd yn lle delfrydol i aros yn y ddinas fywiog hon. Mae Caerdydd yn ddinas ddeniadol iawn, ac mae digon i’w weld a’i wneud yn yr ardal pan fyddwch yn aros yng Ngwesty’r Angel.

Mae Caerdydd yn ddinas llawn atyniadau, diwylliant, chwaraeon ac adloniant. Er mwyn cael profiad o ddiwylliant a hanes, gallwch fynd am dro o gwmpas Castell Caerdydd ac ymweld â Chanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Mae Caerdydd, a gafodd y teitl ‘Dinas Chwaraeon’ yn 2009, yn ddinas i bobl sy’n dwlu ar chwaraeon. Mae ganddi sawl stadiwm ar gyfer pob math o chwaraeon gan gynnwys Stadiwm y Principality a Stadiwm SWALEC, a gallwch hefyd fynd ar daith i’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol lle mae Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd – slalom canŵ safon Olympaidd! Mae Caerdydd yn wych ar gyfer siopa. Mae ganddi arcedau Fictoraidd, llu o boutiques a chanolfan siopa fodern Dewi Sant. Mae gan y ddinas hefyd fwy o fannau gwyrdd agored fesul person nag unrhyw ddinas arall yn y Deyrnas Unedig, ac mae’r rhain yn cynnig parciau gwych a gerddi i fynd am dro ynddynt. Defnyddiwch y ffurflen ‘cysylltu â ni’ ar y wefan i anfon neges at Westy’r Angel.

Gwefan

http://www.thehotelcollection.co.uk/hotels/cardiff-angel-hotel/

Ffôn

+44 029 2064 9200

Cyfeiriad

Castle Street
Cardiff
Cardiff
CF10 1SZ
Wales