Gwesty’r Clayton yw’r gwesty 4 seren mwyaf newydd a mwyaf mewn maint yng Nghaerdydd.

Dilynwch:

Gwesty’r Clayton Caerdydd yw’r gwesty 4 seren mwyaf newydd a mwyaf mewn maint yng nghanol dinas Caerdydd.

Mae’r gwesty wedi’i leoli ger Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog a gallwch gerdded i Stadiwm y Principality ymhen un munud yn unig.

Mae Gwesty’r Clayton Caerdydd yn cynnwys 216 o ystafelloedd â system aerdymheru yn ogystal â bar, bwyty a 7 ystafell gyfarfod ag offer clyweledol, ynghyd â golygfeydd ardderchog o’r ddinas.

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys band eang am ddim yn yr ystafelloedd gwely, Wi-Fi am ddim ym mhob rhan o’r gwesty, ystafell ffitrwydd a theras awyr agored.

Mae maes parcio NCP yn Stryd Wood gyferbyn â’r gwesty lle gall gwesteion barcio ar gyfraddau gostyngedig.

Gwefan

http://www.claytonhotelcardiff.com/

Ffôn

+44(0)2920 668 866

E-bost

info.cardiff@claytonhotels.com

Cyfeiriad

St Mary Street
Cardiff
CF10 1GD
United Kingdom