Bydd Gwesty’r Exchange yn westy moethus 200 ystafell sy’n cynnig golygfeydd trawiadol o Fae Caerdydd.

Dilynwch:

Bydd Gwesty’r Exchange yn westy moethus 200 ystafell sy’n cynnig golygfeydd trawiadol o Fae Caerdydd. Ar ôl bod yn segur am sawl degawd, mae’r adeilad rhestredig gradd II hwn wedi bod yn destun project ailwampio gwerth sawl miliwn o bunnoedd gan y datblygwyr Signature Living, sydd wedi mynd ati i gynnal hanes yr adeilad a’i adnewyddu er mwyn i bobl Cymru a thu hwnt allu ei fwynhau unwaith eto.

Yma yn y Gyfnewidfa Lo yr ysgrifennwyd y siec gyntaf erioed am un filiwn o bunnoedd ac mae’r adeilad yn llawn hanes gan yr oedd mor ddylanwadol yn niwydiant allforio glo’r byd.

Bydd gwesty’r Exchange yng Nghaerdydd yn cynnig tipyn yn fwy na llety moethus a chyffyrddus yn unig. Bydd yna fwyty ardderchog, cyfleusterau sba gwych a safle trawiadol ar gyfer priodasau, cynadledda a gwledda, sy’n ei wneud yn westy a lleoliad delfrydol yng Nghymru ar gyfer unrhyw achlysur arbennig neu ddigwyddiad mawr neu breifat.

Gellir darparu ar gyfer rhwng 2 a 450 o bobl mewn amrywiaeth o ystafelloedd sydd wedi eu paratoi yn brydferth yn arbennig ar gyfer digwyddiadau, yn Neuadd Fawr y Gyfnewidfa ac yn Neuadd Bassey.

E-bost

events@exchangehotelcardiff.co.uk

Ffôn

029 20007526

Gwefan

http://exchangehotelcardiff.co.uk/

Cyfeiriad

The Exchange Building,
Mount Stuart Square
Cardiff
CF10 5FQ