Yn cynnig y gorau mewn lletygarwch Cymreig

Dilynwch:

Mae’r Hilton wedi ei leoli yng nghanol y ddinas, gyferbyn â Chastell Caerdydd. Mae ond munudau i ffwrdd o ganolfan siopa Dewi Sant, a thaith gerdded 10 munud o Stadiwm y Principality. Gallwch yrru i Fae Caerdydd mewn chwinciad hefyd. Wrth gamu i mewn i’r gwesty byddwch yn dod o hyd i ystafelloedd gwely hardd, dewisiadau bwyta ardderchog ac ystod eang o fwynderau ar gyfer gweithio, ymlacio ac adloniant – y cyfan sydd ei angen arnoch am wyliau gwych ym mhrifddinas Cymru.

Gwefan

http://www.hilton.co.uk/cardiff

Gwefan

+44(0)29 2064 6300

E-bost

reservations.cardiff@hilton.com

Cyfeiriad

Kingsway
Greyfriars Road
Cardiff
CF10 3HH
Wales