Llety fforddiadwy, modern ac yn y lleoliad perffaith

Mae Ibis Canol Caerdydd wedi’i leoli gyferbyn ag Motorpoint, a ger bywyd nos a bwytai’r ddinas. Mae Stadiwm y Principality, Neuadd Dewi Sant a Chanolfan Mileniwm Cymru gerllaw hefyd, yn ogystal â Chastell Caerdydd, Parc Bute a Bae Caerdydd. Mae gan bob un o’r 102 ystafell wely system aerdymheru, teledu Freeview a Wi-Fi am ddim. Gallwch fwynhau brecwast a phrydau gyda’r nos yn ein bwyty, neu ymlacio gyda diod yn y bar cyfeillgar. Mae maes parcio cyhoeddus sy’n codi tâl ar gael o fewn taith gerdded 2 funud o’r gwesty.

Gwefan

http://www.ibishotel.com/gb/hotel-2936-ibis-cardiff/index.shtml

Ffôn

+44 (0)29 2064 9250

E-bost

H2936@accor-hotels.com

Cyfeiriad

Churchill Way
Cardiff
CF10 2HA
Wales