Gwesty moethus wrth galon Ardal y Caffis fodern yng nghanol dinas Caerdydd

Dilynwch:

Dewch i fwynhau gwasanaeth 4 seren mewn lleoliad digyffelyb yng nghanol y ddinas yma yng Nghaerdydd. Waeth beth yw eich rheswm dros ymweld â phrifddinas Cymru, bydd ein llety deniadol, gwledda ar y safle a’r tirnodau poblogaidd cyfagos yn sicr o’ch plesio.

Mae ein hystafelloedd gwely a’n swîts helaeth a chyfforddus yn cynnig Wi-Fi am ddim, gwelyau moethus meddal, digon o le i weithio a gwasanaeth ystafell 24 awr. Gallwch fwynhau gwneud ymarfer corff yn ein clwb ffitrwydd ag offer helaeth, nofio yn ein pwll nofio dan do cynnes neu ymlacio yn sawna’r gwesty. Mae Bwyty Zest yn darparu bwyd ffres wedi’i brynu’n lleol yng Nghaerdydd ac o fannau eraill yng Nghymru. Mae Bar Caffi Chat yn rhoi’r cyfle i chi eistedd ar y teras mewn awyrgylch hamddenol. Bydd y rhai sy’n cynllunio cyfarfodydd yma yng nghanol Caerdydd yn gwerthfawrogi ein hystafelloedd ar y safle, sy’n medru darparu ar gyfer hyd at 400 o bobl. A chyda atyniadau yng nghanol y ddinas, gan gynnwys Stadiwm y Principality, ond tafliad carreg o’r gwesty, mae digon yma i’ch cadw’n brysur yn ystod eich ymweliad. Archebwch ystafell nawr yng ngwesty 4 seren Marriott Caerdydd!

Gwefan

http://www.cardiffmarriott.co.uk

Ffôn

+44 (0)29 2039 9944

E-bost

mhrs.cwldt.front.desk@marriotthotels.com

Cyfeiriad

Mill Lane
Cardiff
CF10 1EZ
Wales