Gwasanaeth da ac awyrgylch cyfeillgar mewn gwesty sefydledig sy’n cael ei redeg gan deulu

Dilynwch:

Mae Gwesty’r Sandringham yn westy sefydledig â gwasanaeth da ac awyrgylch cyfeillgar sy’n cael ei redeg gan deulu. Mae wedi’i leoli yng nghanol dinas Caerdydd ond taith gerdded fer i ffwrdd o nifer o’r canolfannau a’r arcedau siopa y mae Caerdydd yn falch iawn ohonynt; ac ond ‘pas hir’ o Stadiwm y Principality enwog.

P’un a’ch bod yn ymweld â’r ddinas ar ran busnes neu bleser, mae Gwesty’r Sandringham yn cynnig y cyfan sydd ei angen ar deithiwr o chwaeth, a mwy.

Mae CafeJAZZ, ar y llawr gwaelod, yn cynnig bwydlen ardderchog sy’n bodloni chwant pawb. Ceir gwerth da am arian ac mae’n darparu adloniant gwych hefyd. Mae ar agor rhwng 11am a 1am o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a cheir cerddoriaeth jazz/blues yn fyw o 9pm rhwng nos Lun a nos Wener.

Gwefan

http://www.sandringham-hotel.com

Ffôn

+44 (0)29 2023 2161

E-bost

mm@sandringham-hotel.com

Cyfeiriad

21 St Mary Street
Cardiff
CF10 1PL
Wales