Fforddiadwy, cyfeillgar a chanolog

Dilynwch:
Wedi’i leoli rhwng Castell Caerdydd a Stadiwm y Principality, mae gwesty’r Holiday Inn yng nghanol Caerdydd yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer archwilio canol y ddinas. Mae’r gwesty’n cynnig parcio ar y safle ar gyfer hyd at 85 o geir (codir tâl).

Gallwch fwynhau mynd i siopa yn y brifddinas fywiog hon neu ymlacio yn un o blith niferoedd o fariau a bwytai. Mae’r gwesty mewn man berffaith hefyd os ydych yn ymweld ag Arena Motorpoint, y Theatr Newydd neu Neuadd Dewi Sant. Ym mhob un o’r 157 ystafell wely mae system aerdymheru a chyfleusterau sy’n cynnwys defnydd o ryngrwyd cyflym. Gellir archebu ystafelloedd hygyrch neu ystafelloedd sy’n addas i deuluoedd.

Gallwch fwynhau mynd i siopa yn y brifddinas fywiog hon neu ymlacio yn un o blith niferoedd o fariau a bwytai. Mae’r gwesty mewn man berffaith hefyd os ydych yn ymweld ag Motorpoint, y Theatr Newydd neu Neuadd Dewi Sant. Ym mhob un o’r 157 ystafell wely mae system aerdymheru a chyfleusterau sy’n cynnwys defnydd o ryngrwyd cyflym. Gellir archebu ystafelloedd hygyrch neu ystafelloedd sy’n addas i deuluoedd.

Gwefan

http://www.hicardiffcitycentre.co.uk

Ffôn

+44(0)871 942 9240

E-bost

reservations-cardiffcity@ihg.com

Ffôn

Castle Street
Cardiff
Cardiff
CF10 1XD
Wales