Fforddiadwy, modern a chyfeillgar

Dilynwch:

Mae gwesty’r Holiday Inn Express, Bae Caerdydd, wedi leoli ar lannau’r afon ger hen ddoc y dwyrain ym Mae Caerdydd. Mae canol dinas Caerdydd ond taith gerdded 15 munud i ffwrdd o’r gwesty, ac yno gellir mynd am dro o amgylch canolfan siopa Dewi Sant 2, nifer o arcedau hyfryd a marchnad dan do Fictoraidd ynghyd â’r atyniadau eraill sydd ar y rhestr o leoliadau mwyaf poblogaidd y ddinas.

Wrth deithio i’r cyfeiriad arall allan o’r gwesty byddwch yn dod o hyd i Ganolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Red Dragon, ac ychydig o funudau’n ddiweddarach mae ardal Cei’r Fôr-Forwyn ym Mae Caerdydd sy’n cynnig amrywiaeth ardderchog o fariau a bwytai i fodloni pob math o chwaeth. Mae’r maes awyr agosaf (Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd) ond 12.3 milltir i ffwrdd ac mae’r orsaf drenau agosaf (Gorsaf Drenau Bae Caerdydd) ond 0.4 milltir i ffwrdd o’r gwesty.

Mae’r gwesty ei hun yn cynnig ystafelloedd â phopeth sydd ei angen arnoch i fwynhau gwyliau cyfforddus iawn yn y ddinas, gan gynnwys Wi-Fi am ddim, cawod bwerus, cyfleusterau paratoi te a choffi yn yr ystafell wely, dewis o glustogau a mwy. Gallwch hefyd ddefnyddio’r bar yn ardal orffwys y gwesty, ac mae brecwast bwffe am ddim bob bore yn ystod eich cyfnod yn y gwesty er mwyn cael y dechrau gorau posibl i’ch diwrnod yn y ddinas.

Y tro nesaf i chi chwilio am lety ym Mae Caerdydd, beth am edrych i weld a oes ystafelloedd ar gael yn Holiday Inn Express, Bae Caerdydd? Mae gan y gwesty bopeth sydd ei angen arnoch i allu fwynhau gwyliau hyfryd a chyffyrddus, mae wedi’i leoli yn y lleoliad perffaith ac mae ganddo rhai o’r prisiau mwyaf fforddiadwy yn y ddinas. Dewiswch Holiday Inn Express, Bae Caerdydd a byddwch yn gwybod fod gennych le gwych i ddychwelyd iddo pan fyddwch yn yr ardal eto.

Gwefan

http://www.exhicardiff.co.uk

Gwefan

+44 (0)29 2044 9000

E-bost

reservations@exhicardiff.co.uk

Cyfeiriad

Longueil Close
Schooner Way
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4EE
Wales