Gwesty 4 seren traddodiadol a moethus mewn adeilad Fictoraidd crand yng nghanol y ddinas

Dilynwch:

Gwesty 4 seren traddodiadol a moethus â chyfleusterau cynadledda a gwledda helaeth yng nghanol Caerdydd. Mae’r gwesty Fictoraidd hwn yn fan ddelfrydol ar gyfer teithwyr busnes neu hamdden. Mae’r gwesty wedi cael ei adnewyddu’n hardd i gynnig ysblander a soffistigeiddrwydd, ac mae’n darparu’r safon uchel o wasanaethau a chyfleusterau y mae gwesteion modern yn eu disgwyl.

Mae adeilad Fictoraidd crand y Jurys Inn yn un o dirnodau prifddinas Cymru, ac mae pawb eisiau cael eu gweld yn mwynhau noson yn ei bar Siampên. Yn y gwesty mae 140 o ystafelloedd gwely en-suite, gan gynnwys swîts, ac mae dewis o ddau far. Mae pob ystafell wely yn fodern ac wedi’u dylunio’n wych. Ceir system aerdymheru, sgrîn deledu wastad, Wi-Fi, coffor sy’n addas i liniaduron a chawod bwerus. Mae’r bwyty Social wedi ennill dau rosglwm AA a dyma le mae pobl am gael eu gweld yn bwyta yng Nghaerdydd. Mae’r Cogydd Gweithredol penigamp Iain Inman yn paratoi bwydlen sy’n cynnig profiad gwahanol iawn o wledda cymdeithasol. Mae’r gwesty hefyd yn ymfalchïo yn y Bar Siampên a’r Bar Lolfa Harlech. Mae 65 o lefydd parcio diogel yn y gwesty.

Nodwch na ymdrinnir ag unrhyw archebion sy’n cael eu cyflwyno rhwng 5pm ar ddydd Gwener a 9am ar ddydd Llun tan fore Llun. Os ydych yn dymuno archebu ystafell yn ystod y penwythnos, gallwch gysylltu â’r adran archebu ar 0800 16 17 18.

Gwefan

https://www.jurysinns.com/hotels/cardiff

Ffôn

+44 (0)871 376 9011

E-bost

reservations@jurys.com

Cyfeiriad

Park Place
Cardiff
CF10 3UD
Wales