Gwesty modern, 4 seren wedi’i leoli’n ddelfrydol ym Mae Caerdydd

Dilynwch:

Gallwch deimlo’n gartrefol yng ngwesty 4 seren Novotel Canol Caerdydd sy’n addas i’r teulu cyfan ac mae’r castell o fewn taith gerdded hamddenol 15 munud o’r gwesty. Mae ein hystafelloedd modern, helaeth â Wi-Fi am ddim yn ddelfrydol ar gyfer naill ai gweithio neu ymlacio. Gallwch fwynhau mynd am dro o amgylch Caerdydd cyn dychwelyd i’r pwll cynnes dan do a’r ganolfan ffitrwydd i ymlacio.

Dyma’r lleoliad perffaith hefyd ar gyfer cyfarfodydd a busnes. Mae gan y gwesty 9 ystafell gyfarfod ag offer pwrpasol sy’n medru darparu ar gyfer 200 o bobl a bydd ein tîm gwasanaethau proffesiynol yn gofalu am bob manylyn i sicrhau ansawdd a llwyddiant eich cyfarfod.

Gwefan

http://www.novotel.com/gb/hotel-5982-novotel-cardiff-centre/index.shtml

Ffôn

+44(0)29 2047 5000

E-bost

h5982@accor.com

Cyfeiriad

Schooner Way
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4RT
Wales