1.Gwnewch eich antur eich hun yng nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.

Peidiwch ag aros i rywun arall eich ysgubo oddi ar eich traed – gwnewch eich antur eich hun!

Ewch i ganolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd i syrffio’r Don Dan Do. Gweithgaredd corff-fyrddio llawn hwyl yw e a fydd yn eich gwefreiddio a’r peth sy’n wirioneddol dda yw eu bod yn gwerthu tocynnau unigol, felly gallwch ymuno â sesiwn gyda hyd at 10 person arall. Dewch ymlaen… rhowch gynnig arni a rhowch y siwt wlyb ‘na amdanoch chi!


 

2. Rhowch drît i chi’ch hunan!

St David's Hotel & Spa Pool

Mae gan Gaerdydd amrywiaeth o westai sba moethus, megis y Park Plaza a’r Hilton. Felly trefnwch ‘ddiwrnod fi’ a phrynwch bas diwrnod – y ffordd berffaith i faldodi’ch hun ac ymlacio. Tra bydd pawb arall allan mewn bwytai swnllyd dan eu sang, byddwch chi’n ymdrochi mewn moethusrwydd ac yn cael y rhan fwyaf o’r sba i’ch hunain.  Mae hynny’n golygu na fydd angen aros am y sawna na’r Jacuzzi!


3. Ewch am noson mas yn y dref.

A Night With The Welsh National Opera at WMCEdrychwch ar yr amrywiaeth o theatrau a lleoliadau diwylliannol yn y ddinas a chwiliwch am fargen! Gan ei bod yn fwy anodd gwerthu seddi unigol, fel arfer mae modd cael gostyngiad munud olaf os ydych yn rhoi galwad iddynt…ac os ydych ar eich pen eich hun, ni fydd neb yn dwyn eich popgorn!


 

4. Sglefriwch fel tasai neb yn gwylio.

Gwisgwch eich sgidiau sglefrio! Trefnwch sesiwn sglefrio iâ yn Arena Viola a defnyddiwch yr amser ar eich pen eich hun i lithro ar draws yr iâ ac ymarfer eich symudiadau heb boeni am gwympo o flaen pawb! Yna ewch i fwynhau byrgyr braf yn y Grazing Shed gerllaw. Efallai nad cinio yng ngolau canhwyllau yw e ond dyma’r un o leoedd bwyta annibynnol gorau Caerdydd, felly byddwch yn sicr o ddwlu arno.


 

5. Does dim angen cariad i giniawa.

Nid yw hi bob amser yn hawdd dod o hyd i rywle i fwyta pan fyddwch ar eich pen eich hun, ond mae Yo Sushi yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant yn berffaith. Gyda seddi unigol wrth y bar, eisteddwch ar stôl a chewch ddiod a thamaid i’w fwyta o’r cludfelt… yn ddelfrydol os nad ydych yn teimlo fel cael eich amgylchynu gan gyplau mewn cariad.


 

6. Nid ar gyfer cyplau’n unig mae teithiau cerdded hir ar hyd y glannau.

Dewch o hyd i heddwch mewnol trwy fynd ar daith mewn cwch o ganol y ddinas i Fae Caerdydd. Yna ewch ar Feic Next neu ar droed i archwilio glannau deniadol y Bae, gan gynnwys y Morglawdd a’r Warchodfa Wlyptiroedd… ac o leiaf ni fydd neb i ddadlau â nhw o ran cyfeiriadau, na fydd?!


 

7. Dathlwch eich annibyniaeth yn ardal annibynnol Caerdydd.

A wyddech chi fod Caerdydd yn enwog am eu harcedau oes Fictoria a’r oes Edwardaidd? Gydag amrywiaeth o siopau sy’n annibynnol (yn union fel chi), dewch i ddarganfod yr hyn sydd ar gael a phrynwch anrheg unigryw i chi’ch hun!


 

8. Treuliwch beth ‘amser personol’ o safon.

200 Degrees CoffeeMae nifer y siopau coffi wedi cynyddu’n aruthrol yn ddiweddar gyda lleoliadau fel Llaeth a Siwgr a Coffee Barker yng nghanol y ddinas neu Coffi Co. ym Mae Caerdydd, felly cwtsiwch lan gyda’ch hoff lyfr, neu ymgollwch yn eich clustffonau gan wylio’r byd yn mynd heibio wrth i chi fwynhau bwyd o’r bwydlenni ‘brynsh’ blasus (wnaeth rhywun sôn am afocados?).


 

9. Mae angen rhywun i’w gwtshio ar bawb.

Nid atyniad ymwelwyr traddodiadol, ond yn sicr o roi gwên ar eich wyneb, yw Build a Bear! Mae i’w gael yn Arcêd y Frenhines ac yn cynnig ffordd ddifyr o wneud eich anrheg Dydd San Ffolant eich hun a mynd ag e adref i gwtsio lan ato.


10.  Peidiwch ag ofni cwrdd â phobl!

YHA CardiffMae hosteli wedi gwella eu darpariaeth o ran llety ac mae’r ardaloedd bar a chegin yn lleoedd gwych i gwrdd â theithwyr annibynnol a nomadiaid o bob rhan o’r byd. Teimlo’n fentrus? Paciwch fag a chadwch le ar yr awyren nesaf i adael Maes Awyr Caerdydd. Gydag awyrennau’n mynd i sawl lle yn Ewrop, pwy a ŵyr ble byddwch yn eich cael eich hun?!