Ydych chi'n chwilio am y digwyddiadau mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd yr haf hwn? Does dim angen i chi chwilio ymhellach na’r rhestr hon!

Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd

27 Mehefin – 3 Awst Gerddi Sophia Caerdydd

 

 

Mae amser o hyd i chi wylio’r sioeau olaf o gyfres yr haf Everyman, gyda’r opera roc boblogaidd Jesus Christ Superstar, The Little Mermaid hudolus gan Disney, ac un o ffefrynnau Shakespeare A Midsummer Night’s Dream. Mae’r seddi i gyd â rhifau ac o dan do a gallwch fwynhau’r perfformiad yn gysurus ni waeth y tywydd.

 


 

Parc Dŵr Caerdydd

29 Mehefin – 8 Medi Bae Caerdydd

 

 

Atyniad newydd sbon am yr haf hwn, Mae’r Parc Dŵr yn cynnwys mwy na 70 o rwystrau gan gynnwys sleidiau, waliau dringo a thrampolinau. Heriwch eich ffrindiau a’ch teulu i antur hyfryd o sblasio ym Mae Caerdydd – y ffordd orau i ddianc rhag gwres haul yr haf!


 

Traeth Bae Caerdydd Capital FM

20 Gorffennaf – 2 Medi Roald Dahl Plass , Bae Caerdydd

 

15.08.17
Cardiff Bay Beach
Photo: Nick Treharne

Yn ôl am haf arall o hwyl a sbri ac yn fwy ac yn well nag erioed! Mae Traeth Bae Caerdydd yn cynnwys traeth tywod mawr i blant, ardal chwarae dŵr bas, amrywiaeth o reidiau a gemau, Olwyn Fawr draddodiadol gyda golygfeydd o’r Bae, adloniant byw am ddim, bwyd a diod gwych a hyd yn oed cadeiriau dec traddodiadol, mae rhywbeth ad ddant pawb. Mae mynediad i Draeth Bae Caerdydd AM DDIM, ond codir tâl am rai cyfleusterau ar y safle.


 

Cwpan y Byd i’r Rhai Digartref

27 Gorffennaf – 4 Awst, Parc Bute

 

 

Bydd Parc Bute nodweddiadol Caerdydd yn gartref i Gwpan y Byd i’r Rhai Digartref rhif 17, lle bydd timau sy’n cynrychioli mwy na 50 o wledydd  yn cystadlu mewn digwyddiad chwaraeon hynod ysbrydoledig. Yn ogystal â’r gweithgarwch ar y cae, chwiliwch am y rhaglen gyffrous am ddim sy’n cynnig cerddoriaeth a thrafodaeth, gan gynnwys Charlotte Church, James Dean Bradfield, Michael Sheen a Sara Pascoe.


 

Manchester United v. AC Milan

3 Awst Stadiwm Principality

 

Manchester United v AC Milan

 

Bydd dau o’r timau mwyaf yn chwarae yng Nghaerdydd yn y gêm gyntaf erioed o Gwpan y Pencampwyr Rhyngwladol yng Nghymru. Dyma unig gêm Manchester United cyn y tymor yn Ewrop cyn i dymor yr Uwch Gynghrair 2019-20 ddechrau, ac mae’r CPR yn gyfle gwych i gefnogwyr pêl-droed weld eu harwyr ar y cae ac i’r clybiau gyflwyno chwaraewyr, rheolwyr, tacteg a chit newydd.


 

Gemau Cynhesu ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd

17 a 31 Awst Stadiwm Principality

 

 

Wrth i Gymru ymbaratoi ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd yn Siapan yr hydref hwn, dewch i weld y tîm cenedlaethol yn chwarae mewn dwy gêm gynhesu yng Nghaerdydd fis Awst, wrth i’r hen elynion Lloegr ac Iwerddon ymgynnull yn y brifddinas.


 

Twrnamaint y Marchogion

17th-18th August  Cardiff Castle

 

 

Ewch i Gastell Caerdydd am ddiwrnod llawn gweithgareddau o frwydrau canoloesol gyda’r Warwick Warriors. Yn ogystal â chefnogi’r Marchogion Bonheddig, gallwch roi cynnig ar saethu â bwa a sgiliau syrcas, a mwynhau gemau canoloesol ac adloniant gan gynnwys cerddoriaeth y clerwyr.


 

Penwythnos Mawr Pride Cymru

23-25 Awst Canol y Ddinas a Lawntydd Neuadd Y Ddinas

 

 

Mae’r cyffro yn codi gyda chyhoeddiad prif berfformwyr Texas am uchafbwynt yr haf!

Bydd y dathliad mwyaf o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Nghymru yn croesawu mwy na 50,000 o bobl i’r brifddinas a bydd yn cynnig cerddoriaeth, comedi, cabaret, reidiau ffair, bwyd stryd, a hyd yn oed sioe cŵn!

 


 

Pencampwriaethau Crefft Pysgod Gwledydd Prydain

24-25 Awst Roald Dahl Plass

 

 

Gyda sgyrsiau diddorol, gweithdai coginio, syniadau am ryseitiau ac awgrymiadau am brynu pysgod o ffynonellau cynaliadwy, bydd dydd Sadwrn yn eich paratoi am y Cystadlaethau ddydd Sul. Y digwyddiad hwn yw canolbwynt y penwythnos ehangach o ddigwyddiadau hwyliog ym Mae Caerdydd, fydd yn cynnwys stondinau crefft yn Sgwâr Tir A Môr, yn ogystal â Pharc Dŵr yn y morglawdd ac wrth gwrs Traeth y Bae!


 

Sinema Luna

13-15 Medi Castell Caerdydd

 

luna cinema

Beth am orffen eich haf a noson sinema dan y sêr! Cewch ddewis rhwng tair ffilm boblogaidd: Bohemian Rhapsody, Mamma Mia! Here We Go Again, a Monty Python’s Life of Brian, a phaciwch flanced picnic a’ch picnic. Bydd bar llawn ar y safle hefyd gan gynnwys diodydd poeth, yn ogystal â bwyd gan bartneriaid archwaethus.