Ym mis Hydref, bydd cychod Ras Fôr Volvo yn dechrau o Alicante, Sbaen ar ras hir o amgylch y byd. Bydd yn mynd i 12 dinas gan ymweld â chwe chyfandir – ac am y tro cyntaf yn ei hanes, bydd y ras yn stopio yng Nghaerdydd.

Bydd gan Cam Caerdydd ei Bentref y Ras ei hun, ar agor o Sadwrn 27 Fai i Sul 10 Mehefin. Gydag amrywiaeth o adloniant, atyniadau ar thema Ras Fôr Volvo a stondinau bwyd a diod, mae safle gŵyl Pentref y Ras yn sicr o apelio at amrywiaeth o bobl a fydd yn chwilio am ddiwrnod allan cyffrous.

Os ydych chi’n meddwl beth yw Volvo Ocean Race, neu’n edrych am ragor o wybodaeth am yr hyn a welwch chi ym Mhentref y Ras Cam Caerdydd, yna rydym wedi llunio’r canllaw defnyddiol hwn gyda 14 rheswm pam y dylech chi ymweld!

Felly rhowch y digwyddiad yn eich dyddiadur – bydd yn rhy dda i’w golli!

1. Gŵyl am Ddim i’r Teulu Cyfan

Volvo Ocean Race

I ddathlu ymweliad y ras, bydd Bae Caerdydd yn cynnal gŵyl yn rhad ac am ddim! Gydag amrywiaeth o adloniant, atyniadau ar thema Ras Fôr Volvo a stondinau bwyd a diod, mae safle gŵyl Pentref y Ras yn sicr o apelio at amrywiaeth o bobl a fydd yn chwilio am ddiwrnod allan cyffrous.

Dydd Sul 27 Mai: 10am – 9:30pm
Dydd Llun 28 Mai: 10am – 9:30pm
Dydd Sul – Ddydd Iau: 10am – 7pm
Dydd Gwener – Ddydd Sadwrn: 10am – 9:30pm

2. Amser Cyntaf yng Nghaerdydd

Helpwch ni i ddathlu amser gyntaf Volvo Ocean Race ar lannau Prydain mewn 12 mlynedd a’i ymweliad cyntaf erioed i Chaerdydd. A’r peth pwysicaf, dyma’r cyfle i roi croeso Cymreig mawr, a dangos cefnogaeth i’r timoedd sydd ddigon dewr i gystadlu ar gefnforoedd anodda’r byd er mwyn cipio’r wobr fawr.

3. Hanner Tymor

Boat Experience

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud gyda’r plant dros yr egwyl hanner tymor? Yna, dod â nhw i Bentref y Ras Cam Caerdydd ym Mae Caerdydd. Cymerwch ran mewn gweithdai, sesiynau ceisio hwylio, perfformiadau syrcas ac ymwelwch a atyniadau, gan gynnwys Sinema’r Globe a’r atgynhyrchiad Ocean Ocean Volvo 65. Mae’n hwyl i’r teulu cyfan!

Ar agor o 10yb pob dydd gyda MYNEDIAD AM DDIM!

4. Fflyd 65 Volvo Ocean Race

Cyfle i gael golwg agos ar y cychod! Bydd gwirfoddolwyr wrth law i egluro’r cyfan am y peiriannau rasio hyn. Yn y Profiad Cwch Rasio bydd cyfle i frolio i’ch ffrindiau gyda hunlun y tu ôl i olwyn lywio cwch hwylio rasio Volvo 65! A mwy na hynny! Yn y Profiad Canolfannau’r Timau bydd Canolfan Wasanaethu pob tîm ar agor i’r cyhoedd, lle cewch gyfle i weld y criwiau wrth eu gwaith.

5. Bwyd Stryd

Street FoodBydd blas Cymreig i’r ŵyl hefyd gyda chynhyrchwyr yn cynnig bwyd a diod wedi ei gynhyrchu yn lleol – o fariau yn cynnig cwrw cartref i’r stondinau bwyd stryd mwyaf poblogaidd.

Bydd danteithion blasus ar gael yn cynnwys Dusty Knuckle Pizza, Fritti Italian, Vive La Crepe, Cambrian Organics, The Grazing Shed, Morgans Welsh Beef & Lamb, La Cha Cha, Gaucho BBQ & Yum Yum.

6. Cerddoriaeth Fyw

Mwynhewch ginio gyda gwahaniaeth, blaswch wledd o gerddoriaeth. Fu’r Pentref y Ras pob dydd yn cynnal cerddoriaeth fyw i gyd-fynd â’r amrywiaeth wych o fwyd stryd sydd ar gael.

Ar rai nosweithiau, pan fo’r safle ar agor tan 9yp, dewch draw i flasu’r bwyd a diod blasus ac ymlacio wrth i’r haul fachlud dros Fae Caerdydd, gyda sesiynau cerddoriaeth wedi eu curadu gan sefydliadau gan gynnwys Trac, Gorwelion BBC a Sŵn.

Gŵyl Gerddoriaeth Filwrol
Dydd Sadwrn 2 Mehefin – Amrywiaeth o fandiau’r Lluoedd Arfog, gan gynnwys Band Catrawd a Drymiau Cymru Frenhinol.

7. Diod

Fel y byddech chi’n ei ddisgwyl mewn gŵyl yr haf, wrth gwrs bydd yna bar neu ddau, yn gwerthu cwrw go iawn ac amrywiaeth o ddiodydd eraill. Ar gyfer yr adar cynnar sydd angen hwb o caffein, bydd gennym The Thirsty Elephant Coffee Company ar law i wneud yn siŵr eich bod chi’n ddychrynllyd ac yn barod i fynd.

8. Diwrnodau Rasio

Volvo Ocean Race - Cardiff

Gallwch wylio’r ras ar y sgriniau mawr neu wylio o arglawdd y morglawdd

Dydd Gwener 8 Mehefin – Ras Borthladd Achub Môr Sky yn y Foryd
Dydd Sadwrn 9 Mehefin – Ras Pro-Am ym Mae Caerdydd
Dydd Sul 10 Mehefin – Bydd y fflyd yn gadael Caerdydd ac yn cychwyn am Gothenburg, Sweden.

Os oes gennych gwch… beth am wylio o’r dŵr? Mae rhagor o wybodaeth ar www.cymraeg.volvooceanracecardiff.com/trefnwch-eich-ymweliad

9. Sinema Y Glôb

Yng nghanol pob Pentref y Ras i’w Sinema Y Glôb, lle bydd fideos yn rhoi cipolwg i ymwelwyr ar y Volvo Ocean Race ei hun, gan ddatgelu mwy am y cymeriadau sydd wedi rasio ynddo dros y degawdau, eu obsesiwn i’w ennill, a’r heriau y maent wedi’u hwynebu.

10. Y Wal Ddringo

Gall darpar anturiaethwyr roi cynnig ar y wal ddringo neu wifren zip, neu weld y cyfan oddi uchod ar yr olwyn fawr anhygoel. Prynwch eich tocynnau ar y dydd.

11. NoFit State Circus – Lexicon

Rydym wedi ymuno â NoFit State, cwmni syrcas cyfoes, i ddod a chyfuniad i chi na ddylid ei golli o gerddoriaeth fyw, dawns, dylunio llwyfan a sgiliau syrcas traddodiadol.

Mae manylion ynghylch amseroedd a phrisiau ar www.cymraeg.volvooceanracecardiff.com/digwyddiadau-tocyn/

Ymunwch a’r Gweithdai Syrcas Ieuenctid – Organised Kaos – rhowch gynnig ar y trapîs, jyglo, seiclo ar un olwyn a llawer mwy, mewn gweithdy am ddim bob dydd!

12. Cynaliadwyedd

Volvo Ocean Race - Cardiff Stopover

Oeddech chi’n gwybod bod plastig un-ddefnydd fel cwpanau coffi yn dod i ben yn y môr? Felly, mae’n amser i ddeffro – ac nid ydym yn siarad am y caffein yn unig! Bydd cyfres o weithdai hwyliog yn cael eu cynnal yn ystafell ddosbarth ABP, gan y Sŵ Fôr Genedlaethol, Prifysgol Caerdydd ac eraill, gan ganolbwyntio ar fater plastig un-ddefnydd. Wrth galon Pentref y Ras, y Glôb yw’r Ganolfan Gynaladwyedd. Mae’n rhan bwysig o’r genhadaeth i gynyddu ymwybyddiaeth am iechyd y môr.

13. Gweithgareddau Campau Dŵr

Wastad wedi dymuno gallu mwynhau ar y dŵr ond yn ansicr lle i ddechrau arni? Bydd Hyfforddwyr wrth law i gynnig sesiynau blasu ar hwylio a phadlo bwrdd. Cofrestrwch ar gyfer eich lle am ddim ar y dydd!

14. Cardiff Bay

Fel petai’r wyl am ddim, cerddoriaeth fyw, bwyd stryd a chyfoeth o weithgareddau ddim yn ddigon, mae hyn i gyd yn digwydd ym Mae Caerdydd. Lleoliad glannau anhygoel wrth ochr Mermaid Quay gyda’i ddewis gwych o fwytai, caffis, bariau a siopau! Dyma’r cyfle perffaith i ddod i ddathlu digwyddiad o’r radd flaenaf mewn lleoliad o’r radd flaenaf, beth allai fod yn well na hynny?

Am fwy o wybodaeth ar Cam Caerdydd y Volvo Ocean Race cliciwch yma.