Darluniau o’r Casgliad Brenhinol i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 

I nodi pumcanmlwyddiant marwolaeth Leonardo da Vinci, mae 12 o ddarluniau gorau meistr y Dadeni o’r Casgliad Brenhinol i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd (1 Chwefror–6 Mai 2019) fel rhan o arddangosfa aml-leoliad o’i ddarluniau ar draws y DU.

 

Bydd Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau yn gyfle i fwy o bobl nag erioed weld gwaith yr artist rhyfeddol hwn. Bydd 12 darlun sy’n cyfleu amrediad diddordebau Leonardo – paentio, cerflunio, pensaernïaeth, cerddoriaeth, anatomeg, peirianneg, cartograffeg, daeareg a botaneg – i’w gweld yng Nghaerdydd yn ogystal â Belfast, Birmingham, Bryste, Derby, Glasgow, Leeds, Lerpwl, Manceinion, Sheffield, Southampton a Sunderland.

 

Mae’r darluniau yn y Casgliad Brenhinol wedi bod yno ers marwolaeth yr artist 500 mlynedd yn ôl, ac maent yn cynnig golwg unigryw ar waith a meddwl Leonardo.

 

Bydd arddangosfeydd Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau yn cynnwys enghreifftiau o’r holl ddeunyddiau darlunio a ddefnyddiwyd gan yr artist, yn cynnwys ysgrifbin ac inc, sialc coch a du, dyfrlliw a phwyntil. Byddant hefyd yn cyflwyno gwybodaeth newydd am arferion gweithio a phrosesau creadigol Leonardo, a gasglwyd trwy waith ymchwil technegol gan ddefnyddio amrediad o dechnegau yn cynnwys delweddu uwchfioled, adlewyrcholeg isgoch a fflwroleuedd pelydr-X.

 

Roedd Leonardo’n defnyddio inc wedi’i wneud o afalau derw a sylffadau haearn, sy’n dryloyw dan olau isgoch, felly roedd modd gweld ei frasluniau mewn sialc du am y tro cyntaf. Dangosodd astudiaeth o’r Dilyw, tua 1517–18 (sy’n cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd) fod Leonardo wedi tynnu llun cwlwm chwyrlïog o egni mewn sialc du, o dan batrwm y glaw a’r tonnau.

 

Ynghyd â’r gweithiau o’r Casgliad Brenhinol, mae’r arddangosfa yng Nghaerdydd yn edrych ar y berthynas rhwng celf a gwyddoniaeth, gyda gweithiau o gasgliadau celf a hanes natur Amgueddfa Cymru, yn ogystal â benthyciadau o Gasgliadau Arbennig Llyfrgell Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys modelau gwydr Blaschka, tacsidermi, printiau botanegol a modelau cwyr.

 

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru:

 

“Mae’n bleser gennym weithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol er mwyn dod â darluniau anhygoel un o feistri’r Dadeni i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

 

“Mae’n gyffrous cael bod yn rhan o raglen uchelgeisiol fydd yn galluogi i gynulleidfaoedd ledled y DU weld y gwaith. Gobeithiaf y bydd ymwelwyr yma yng Nghymru yn achub ar y cyfle i weld y casgliad rhyfeddol hwn o ddarluniau a dysgu mwy am fywyd Leonardo da Vinci.”

 

Dywedodd Martin Clayton, Pennaeth Printiau a Darluniau, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol:

 

“Mae’n bleser cael gweithio gydag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fel un o 12 partner Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol ar gyfer yr arddangosfa arbennig hon. Yn 2019, gyda’n partneriaid, rydym yn rhoi cyfle i’r gynulleidfa fwyaf erioed ar draws y DU weld gwaith yr artist rhyfeddol hwn.

 

“Mae’r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn dangos amrediad eang gwaith Leonardo ar hyd ei oes, ac mae’n gyfle cyffrous i gynulleidfaoedd weld ffrwyth llafur un o feddylwyr mawr ein hanes. Roedd darluniau yn ganolog i’w holl waith, yn gelf ac yn wyddoniaeth; yn caniatáu i Leonardo weithio ei syniadau ar bapur – fel rhyw fath o labordy preifat.”

 

Amgueddfa Cymru sy’n rhedeg saith amgueddfa genedlaethol Cymru, sy’n denu cyfanswm o 1.7 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn, gyda mynediad am ddim diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru. Yr amgueddfeydd unigol yw:

 

  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
  • Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre
  • Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
  • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon
  • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion

 

Gyda’n gilydd, ni yw sefydliad treftadaeth mwyaf poblogaidd trigolion Cymru.

 

Ein pwrpas yw defnyddio ein hamgueddfeydd a’n casgliadau i ysbrydoli pobl i feithrin eu hunaniaeth a’u lles, i ddarganfod, mwynhau a dysgu’n ddwyieithog a deall lle Cymru yn y byd.