Boed hynny’n fwyd o’r Eidal, Tsieina neu India, mae The Red Dragon Centre yn dathlu’r amrywiaeth o ddulliau coginio sydd ar gynnig yn y ganolfan adloniant yn ystod Wythnos Bwyd y Byd.

 

O ddydd Llun 24 tan ddydd Sul 30 Mehefin, caiff teuluoedd eu hannog i roi blas ar yr holl wahanol fathau o fwyd sydd ar gael yn The Red Dragon Centre ym Mae Caerdydd. Mae’r ganolfan yn cynnal amrywiaeth o gynigion cinio, y gellir eu gweld ar-lein.

 

Gyda naw lleoliad bwyd gwahanol, mae’r ganolfan adloniant yn cynnig amrywiaeth o brydau bwyd a dulliau coginio, gan gynnwys prydau bwyd traddodiadol a rhanbarthol o bob rhan o’r byd a bwffes bwyta popeth y gallwch. Hefyd gall ymwelwyr gael tamaid i’w fwyta wrth fwynhau sesiwn fowlio yn Hollywood Bowl neu fentro’u siawns yn Grosvenor Casino. Gyda Sinema Odeon yn y canol, dyma’r cyfle perffaith i gael peth fwyd cyn gwylio Toy Story 4 neu Men in Black International.

 

Meddai Emma Constantinou, Rheolwr Marchnata The Red Dragon Centre, “Rydym yn hynod falch o’r holl ddulliau coginio a diwylliannau gwahanol sy’n dod ynghyd yn The Red Dragon Centre.

 

“Yn ystod Wythnos Bwyd y Byd rydym am annog ymwelwyr i adfywio eu harchwaeth trwy fynd ar daith fwyd fyd-eang. P’un a hoffech chi rywbeth egsotig, byrgyr clasurol neu her sbeislyd, mae gan The Red Dragon Centre rywbeth at ddant pawb, gan sicrhau ei bod yn lle gwych i deuluoedd fwynhau diwrnod mas lle bydd hyd yn oed y bwytäwr mwyaf anodd ei blesio yn dod o hyd i rywbeth mae’n gallu ei fwynhau.”

 

Trwy gydol yr wythnos, bydd cyfle hefyd gan ymwelwyr i ennill cinio am ddim yn y ganolfan trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau dyddiol ar dudalen Facebook The Red Dragon Centre.

 

I gael mwy o wybodaeth am The Red Dragon Centre, cyfadeilad adloniant dan do gorau Caerdydd, ewch i www.thereddragoncentre.co.uk