Gydag Wythnos Bwyd y Byd (24-30 Mehefin) ar y gorwel, dyma’r amser perffaith i roi cynnig ar rai o’r bwytai yng Nghanolfan Red Dragon fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd.

Mae dewis o saith o fwytai a thafarndai yn y ganolfan adloniant ac mae rhywbeth at ddant pawb. Dyma rai o’r cynigion bwyd blasus rydym yn eu cynnig yng Nghanolfan Red Dragon.


Dilynwch Ganolfan Red Dragon 


Mwynhau la dolce vita yn Bella Italia

Blaswch rai o hoff brydau Ewrop yn Bella Italia. P’un a ydych chi eisiau egni amser cinio drwy fwyta pryd Eidalaidd neu’n chwilio am noson ramantaidd i ddau, mae prydau Bella Italia yn adlewyrchu safonau uchel yr Eidal. Cewch ddetholiad o bruschetta a pizza clasurol i risotto arbennig yn Bella Italia, ac mae rhywbeth i bawb sydd eisiau rhoi cynnig ar flas Mediteranaidd.

 


Ewch am y blas egsotig yn Oriental Garden a Zaika

Hoffech chi fentro ymhellach gyda’ch bwyd? Dim problem. Yma yng Nghanolfan Red Dragon mae rhywbeth at bob math o awydd. Ewch ar daith egsotig yn Oriental Garden wrth i chi roi cynnig ar y bwffe sy’n cynnwys amrywiaeth o brydau bwyd gorllewinol a dwyreiniol.

Os dymunech fentro ymhellach i’r De, beth am ymweld â Zaika? Gallwch ddisgwyl blasau arwyddocaol a sbeisys lliwgar wrth archebu un o’r prydau traddodiadol rhanbarthol.

 


 

Rhowch flas ar eich taith ar hyd y Spice Route

Yma yn Spice Route, gallwch flasu amrywiaeth o fwydydd o bob cwr y byd. Gallwch lenwi eich bol gyda bwyd o Wlad Thai a Maleisia, a hefyd prydau clasurol Ewropeaidd heb orfod gwario ffortiwn! Byddwch yn sicr o gael eich diddanu wrth wylio’r hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn y gegin, a chael syniad o goginio byw.

 


 

I’r rhai â dant melys, galwch heibio Cadwaladers

Mae danteithion melys ar gynnig yn un o leoliadau hufen-iâ gorau Cymru, i’r rheiny sy’n ffafrio pethau melys. Bydd ymweliad â Cadwaladers yn gyfle delfrydol i ymlacio a mwynhau un o’i flasau hufen-iâ unigryw. Mae amrywiaeth o syndis ar gynnig hefyd, felly beth am flasu Syndi Pice ar y Maen tra eich bod yma?

 


 

Bwyta fel pencampwr* yn Grosvenor Casino

Ydych chi’n teimlo’n lwcus? Gall unrhyw un sy’n hŷn na 18 oed ddod i Grosvenor Casino i brofi ei lwc wrth fwynhau rhai o’i brydau arbennig. P’un a ydych chi eisiau cael stecen gyda’ch ffrindiau neu am rannu plât o dapas Sbaeneg, bydd digon o ddewis i bawb.

*Dim ond i bobl sy’n 18 oed a hŷn

 


 

Dathlwch y faner sêr a streipiau yn Five Guys

Mwynhewch fyrgyr a sglodion mewn awyrgylch hollol Americanaidd yn Five Guys. Un o ffefrynnau oedolion a phlant yw Five Guys, gyda’i byrgyrs llawn blas y gallwch eu creu yn union fel y mynnech. Bydd hyn yn gyfle gwych i roi cynnig ar eu diodydd pop unigryw hefyd. Oes rhyw flas arbennig ar eich meddwl? Bydd peiriannau diodydd Five Guys yn gallu ei gynnig.

 


Mwynhewch y gorau ym Mhrydain yn Cardiff Bay Tavern

Os yw’n well gennych flasu prydau bwyd sy’n agosach at eich bwyd cartref, bwyd tafarn yn Cardiff Bay Tavern yw’r peth i chi. Mwynhewch rai o’r hoff brydau tafarn gyda ffrindiau a theulu am bris rhesymol iawn. A thra eich bod yno, beth am herio eich hun gyda’i heriau Flaming Food poblogaidd? Gallwch gael llun ohonoch chi ar y wal hyd yn oed!

 


 

Dewch i ymuno â ni yng Nghanolfan Red Dragon. Wrth i ni ddathlu Wythnos Bwyd y Byd, rhowch gynnig ar ein hamrywiaeth o fwytai a manteisiwch i’r eithaf ar ein cynigion cinio.

Dilynwch Ganolfan Red Dragon