BETH YW DYDD GŴYL DEWI?

Mae Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth bob blwyddyn ac ar y diwrnod hwn mae pobl o bob rhan o Gymru yn dathlu diwylliant a threftadaeth Cymru trwy gymryd rhan mewn dathliadau; megis gwisgo dillad Cymreig traddodiadol, bwyta bwyd Cymreig a chanu caneuon Cymraeg.

Dewi Sant yw nawddsant Cymru a fu farw ar 1 Mawrth yn 589 AD ac felly rydym yn ei ddathlu ar ben-blwydd ei farwolaeth.

Dyma 6 ffordd y gallwch gymryd rhan yn nathliadau Dydd Gŵyl Dewi ym mhrifddinas Cymru.


1.       Peint o gwrw Brains am ddim

S.A Brains Brewery, Cardiff

Brains Beer, Cardiff

Mae Bragdy Brains wedi penderfynu dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy roi peint o Brains am ddim yn eu tafarnau i unrhyw un sydd â’r enw Dewi, Dafydd, David, Dai neu Non. Iechyd da!


 

2.       Parêd Cenedlaethol Dydd Gŵyl Dewi

Mae’r parêd hwn yn gyfle i bawb ddathlu treftadaeth a diwylliant Cymru. Mae’n dechrau am 12:30 yn Rhodfa’r Brenin Edward VII ac yn dod i ben yn Neuadd Dewi Sant. Gallwch ddisgwyl fflagiau, pibgodau, gwisgoedd a chanu Hen Wlad Fy Nhadau.


 

3.         Marchnad Celf a Chrefft Dydd Gŵyl Dewi

Cardiff St David's Day Festival

Cynhelir y farchnad celf a chrefft o ddydd Sadwrn 23 Chwefror tan ddydd Sadwrn 2 Mawrth yn Yr Aes yng nghanol y ddinas.   Mae’n lle perffaith i brynu crefftau Cymreig, a bwyd a diod lleol – anrheg  Dydd Gŵyl Dewi perffaith.


 

4.       Prynwch Bice ar y Maen o Farchnad Caerdydd

Oes ffordd well o ddathlu Dydd Gŵyl Dewi na bwyta pice ar y maen Cymreig ffres wedi’u pobi ar lechen Gymreig draddodiadol? Gallwch gael 10 am £2.90 ym Marchnad Caerdydd.


 

5.         Cyngerdd Gerddorfaol Dydd Gŵyl Dewi

Cardiff Arts, Music & Urban Life

Bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn perfformio cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Hwn fydd perfformiad cyntaf erioed Vita Davidi (Bywyd Dewi Sant) gan Gareth Glyn.   Hefyd gallwch ddisgwyl caneuon traddodiadol, gweithiau corawl a chyfle i gyd-ganu gyda chantorion gorau Cymru.


 

6.       Dilynwch #LLWYBRYCENNINPEDR

Mae cennin Pedr mawr llawn aer wedi bod yn ymddangos ym mhob rhan o ganol y ddinas i baratoi am sioe ardderchog ar Ddydd Gŵyl Dewi, ddydd Gwener 1 Mawrth.

Bob bore, bydd Llwybr y Cennin Pedr yn ymddangos mewn dau leoliad annisgwyl cyn iddynt fynd i’w lleoliadau nesaf yn y prynhawn. Gallwch ddilyn map Llwybr y Cennin Pedr ar-lein yn forcardiff.com i ddod o hyd i bob un o’r 15 o leoliadau cyn Dydd Gŵyl Dewi.