Bydd Cwpan Rygbi’r Byd 2019 yn cael ei gynnal yn Japan rhwng 20 Medi a 2 Tachwedd. Dyma fydd y tro cyntaf i’r gystadleuaeth gael ei chynnal yn Asia ac er bod hyn yn ddatblygiad cyffrous i’r gamp, bydd y twrnamaint yn cael ei gynnal y tu allan i’r gwledydd rygbi traddodiadol a llai ei gwneud hi’n anodd i gefnogwyr o wledydd Prydain brofi cyffro Cwpan Rygbi’r Byd yn sgil y gwahaniaeth o ran parth amser. Wel, na phoener, mae Croeso Caerdydd wedi llunio rhestr o gynghorion er mwyn mynd i hwyl y rygbi, yn ogystal â rhestr o lefydd lle gallwch wylio Cwpan Rygbi’r Byd 2019 yng Nghaerdydd, Cymru.

5 awgrym er mwyn mynd i hwyl Cwpan Rygbi’r Byd 2019.

1. Cofio nôl i Gwpan Rygbi’r Byd 2015

Pa ffordd well o fynd i hwyl Cwpan Rygbi’r Byd na thrwy hel atgofion am yr adeg y croesawodd Caerdydd Gwpan Rygbi’r Byd yn 2015?

Roedd yr awyrgylch yn y Stadiwm ac ar y strydoedd yn drydanol.

Yn yr un modd yr awyrgylch yn Ardal y Cefnogwyr ar Barc yr Arfau

  A phwy allai anghofio’r bêl-yn-y-wal ar Gastell Caerdydd?

2. Ymweld â thŷ bwyta Siapaneaidd yng Nghaerdydd

Ewch i dŷ bwyta Siapaneaidd yng Nghaerdydd er mwyn cofleidio’r bencampwriaeth eleni yn llawn.

Ein 5 argymhelliad pennaf fyddai.

  1. Yakitori 1
  2. The Ichiban Sushi and Noodle Bar Japanese Restaurant
  3. Tenkaichi Sushi and Noodle Bar
  4. Sushi Life
  5. Yo! Sushi

3. Byddwch yn wladgarol drwy siopa am nwyddau

Mae digon o lefydd yng nghanol Dinas Caerdydd i brynu nwyddau rygbi, baneri Cymru a Chennin Pedr mawr gwirion.

Dyma ein 5 argymhelliad pennaf.

  1. Cardiff Castle Gift Shop
  2. WRU Shop Cardiff
  3. Castle Welsh Crafts
  4. Shop Wales
  5. Cardiff Market

4. Sicrhewch nad ydych yn colli unrhyw newyddion.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn. Un ffordd o gadw lan efo carfan Cymru yw dilyn cyfrifon URC ar Twitter a Facebook . Y dull gorau o gael y diweddaraf am yr holl newyddion o Gwpan Rygbi’r Byd yw drwy lawr lwytho ap Cwpan Rygbi’r Byd 2019.

5. Yfed cwrw Cwpan Rygbi’r Byd Cymreig

Mae bragwr arobryn Shir Gâr, Evan Evans wedi tanio’r gefnogaeth dros ymgyrch Cwpan Rygbi’r Byd gyda lansio brand newydd o Gwrw Go Reds. Mae’r cwrw aur tywyll o safon uwch wedi ei fragu yn arbennig ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019.

Lle i wylio Cwpan Rygbi’r Byd 2019 yng Nghaerdydd

Dyma rai o’r lleoedd gorau i wylio Cwpan Rygbi’r Byd 2019 yng Nghaerdydd.

Depot Fanhub

Pontcanna Inn

Brewhouse & Kitchen

Walkabout

The Beverly Hotel

O’neil’s

Tramshed