Digwyddiadau Calan Gaeaf ymhlith yr ysbrydion

Castell Caerdydd

Castell Caerdydd ydy un o dirnodau mwyaf eiconig Caerdydd; gelir dadlau hefyd mai dyma’r lle y triga’r mwyaf o ysbrydion hefyd gan mai yma mae’r hanes mwyaf cyfoethog. Bu farw llawer yn y castell, a rhai trwy lofruddiaeth, er enghraifft yr uchelwr a chwyldröwr, Llywelyn Bren, a’i crogwyd, ei dynnwyd a’r chwarterwyd heb fynd o flaen ei well. Dros y degawdau, bu nifer o hanesion a honiadau bod ysbrydion neu bethau goruwchnaturiol yn digwydd yn y castell, o ysbrydion swnllyd i gysgodion bwganllyd a synau dirgel.

Hela ysbrydion

Hela Ysbrydion gyda Cardiff History and Hauntings

CDF History and hauntings

Crwydrwch y grisiau a’r coridorau mewn golau fflachlamp, ac i ystafelloedd mawr ond tywyll yr adeilad hardd hwn, lle gwelwyd, clywyd a theimlwyd ysbrydion drwy’r cenedlaethau: ysbryd swnllyd sy’n codi trafferth; merch ddirgel; bwganod chwareus; siapiau ysbrydol; coets rithiol a synau traed.

Mae dwy daith – gall y dyddiadau, amseroedd a’r prisiau amrywio. Dilynwch ddolen y wefan am ragor o wybodaeth:

Taith Ysbrydion Gorau Castell Caerdydd: 130 munud. 13+ neu 18+

Taith y Castell yn y Tywyllwch: 90 munud. 10+

Ers naw mlynedd, mae Cardiff History and Hauntings yn cynhyrfu pobl o bob cwr o’r byd â’u teithiau cerdded yn yr hwyr trwy leoliadau mwyaf hanesyddol ac ysbrydol Caerdydd!

Cewch hanesion arswyd go iawn, heb ffỳs na lol, ac wedi eu hymchwilio’n dda, yn y fan a’r lle y digwyddon nhw. Ymgollwch mewn amser ac ofn wrth i’r awyrgylch grymus a’r hanesion arswydus ddweud ar eich nerfau; a byddwch yn barod achos ar adegau mae pethau rhyfedd iawn wedi digwydd!


Sinema Calan Gaeaf yn Is-grofft Castell Caerdydd.

28th Oct – 3rd Nov

28 Hydref – 3 Tachwedd

Mentrwch, os meiddiwch chi, i is-grofft atmosfferig y Castell, sy’n dyddio o’r 15fed ganrif i wylio un o ystod o ffilmiau arswyd Calan Gaeaf.

Bydd ystod eang o ffilmiau ar gyfer pob cynulleidfa ac oedran o 28 Hydref tan 3 Tachwedd. O Coco a Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban i Suspiria gan Dario Argento a Nightmare on Elm Street.

Cymerwch olwg ar restr lawn y dangosiadau yma am ragor o wybodaeth ac am ddolenni i fwcio tocynnau.


Bwystfilod Bach

29 Hydref a Dydd Mawrth 30 Hydref

Mae ein sesiynau anifeiliaid Calan Gaeaf poblogaidd yn ôl. Bydd y sesiwn awr o hyd yn galluogi ymwelwyr i ddod yn agos at amryw fwystfilod bach, o gynrhon a brogaod i fadfallod a nadroedd.

Rhaid archebu lle.

Cost tocynnau yw £4 y person.

Dim tâl i rai dan 1 oed.


Cwrdd â’r Corryn
 

Dydd Llun 29 a Dydd Mawrth 30 Hydref 
Beth sy’n gwneud i bobl ofni pryfaid cop?

Ymunwch â ni i gael cipolwg fanwl ar y creaduriaid rhyfeddol hyn ac yna cewch gyfle i brofi’ch asgwrn cefn drwy weld sut beth yw gafael mewn tarantwla.

Blant – beth am weld os yw’r oedolion mor ddewr â chi?!
Argymhellir ar gyfer plant 6+ oed.
Niferoedd cyfyngedig – rhaid cadw lle ymlaen llaw.

Cost tocynnau yw £4 y person.


cywydd yr ysbryd

Dydd Sul Hydref 28ain – Dydd Mercher Hydref 31st
10.00-16.00
Ar ôl ymddangos yng Nghastell Caerdydd y llynedd, daw’r Marchog Du’n ei ôl. Ymunwch â ni i helpu’r marchogion dewr i atal y drygioni hwn!

Tâl mynediad arferol

02920 878 100


 

Sain Ffagan

Mae gan Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan enw am fod yr amgueddfa fwyaf bwganllyd yn y wlad. Mae llawer wedi dweud eu bod nhw wedi gweld ysbrydion a daw llawer o bobl sy’n ymddiddori mewn, ac yn ymchwilio’r goruwchnaturiol yno. Mae ambell i gynnig sy’n egluro pam mae cymaint o ysbrydion yn Sain Ffagan; un yw bod cynifer o dai, siopau ac eglwysi yno, sydd wedi eu cymryd a’u hail-godi o lefydd eraill a bod hynny wedi aflonyddu’r cyn-breswylwyr, sydd wedi dychwelyd i’r byd fel eneidiau dioddefus.

Hela ysbrydion yn Sain Fagan

History and hauntings

Dysgwch pam mae atyniad treftadaeth pennaf Cymru, parc coetir 100 erw sy’n llawn adeiladau hanesyddol, mewn ystum pentref, wedi magu enw fel amgueddfa fwyaf ysbrydol y wlad. Cerddwch trwy’r tiroedd yng ngolau eich fflachlamp ac i mewn i’r adeiladau tywyll lle gweithiai, addolai, bu fyw a marw Cymry’r cynddydd a lle mae’r truan bellach yn trigo!

Mae tair taith a gall y dyddiadau, amseroedd a’r prisiau amrywio. Ewch i’r wefan am ragor o wybodaeth.

Taith Hela Ysbrydion Orau Amgueddfa Sain Ffagan: 130 munud. Oedran 13+

Taith Amgueddfa Sain Ffagan yn y Tywyllwch: 90 munud. Oedran 10+

Taith Castell Sain Ffagan yn y Tywyllwch: 100 munud. Oedran 10+

Ers naw mlynedd, mae Cardiff History and Hauntings yn cynhyrfu pobl o bob cwr o’r byd â’u teithiau cerdded yn yr hwyr trwy leoliadau mwyaf hanesyddol ac ysbrydol Caerdydd!


Nosweithiau Calan Gaeaf

29–31 Hydref, 6pm-9pm29–31 Hydref, 6pm-9pm

Mae Calan Gaeaf ar ei ffordd, felly gwisgwch eich dillad mwyaf dychrynllyd ac ymuno â ni am noson i’w chofio yn yr Amgueddfa! Diolch i hud a lledrith technoleg, bydd yr adeiladau cyfarwydd a chyfeillgar yn troi’n guddfannau i greaduriaid gwych a gwachul. Yn newydd sbon eleni hefyd, bydd ARDAL ARSWYD iasol i’r rhai sy’n hoff o hunllefau gwyllt (oed 12+).

Bydd straeon syfrdanol i’r rhai bach o gwmpas pair y ddewines yn Oakdale, a hanesion mwy dychrynllyd i’r rhai hynaf a dewraf yng Nghapel Pen-rhiw. Ble bynnag ewch chi, rydych chi’n siŵr o gyfarfod gwesteion rhyfedd. Mae pob un ohonynt yn gymeriadau o hanesion llên gwerin rhyfeddaf Cymru, ac yn barod i godi ofn arnoch chi!

Galwch draw i’n gweithdai crefft i greu gwrthrychau wedi’u hysbrydoli gan drysorau erchyll o berfeddion ein casgliadau. Neu beth am greu hudlath dewinol yn Ysgubor Kennixton er mwyn bwrw hud ar bobl.

Bydd cerddoriaeth fyw, a jyglwyr tanbaid yn goleuo’r wybren ar Lawnt Gwalia. Wrth i’r noson ddod i ben, byddwn yn dod ynghyd i weld y Dyn Gwiail yn llosgi. Dewch i wneud dymuniad wrth i’r gwreichion dasgu, cyn ymuno â gorymdaith y llusernau ar eich ffordd adref.

Archebwch eich tocynnau nawr am noson o gysgodion a golau gyda digon i ddychryn y teulu cyfan!
https://amgueddfa.cymru/sainffagan/digwyddiadau/10113/Nosweithiau-Calan-Gaeaf/

 

Llandaff

History and hauntings

Hela Ysbrydion yn Llandaf

Crwydrwch yng ngolau fflachlamp trwy diroedd angof y tu hwnt i Gadeirlan Llandaf: llwybrau hynafol, lonydd yn y coed, cellïoedd tywyll a mynwent wyllt.

Cewch hanesion dirgel, trist a brawychus: dynes wen alarus; gŵr anfad dan gwfl; gwrach erchyll; plant ysbrydol chwilfrydig a llawer mwy.

Mae dwy daith a gall y dyddiadau, amseroedd a’r prisiau amrywio. Ewch i’r wefan am ragor o wybodaeth.

Taith Hela Ysbrydion Orau Llandaf: 130 munud. 13+

Taith Llandaf yn y Tywyllwch: 90 munud. 10+

 

Capel 1877

Codwyd Capel 1877 ym 1877 ac mae llawer o bobl wedi eu claddu yno. Defnyddid llawr isaf yr adeilad fel claddgell. Pan brynodd y perchennog yr adeilad, gwnaed llawer o waith adeiladu. Byddai un o’r adeiladwyr yn mynd â’i gŵn i’r gwaith gyda’r hwyr. Dywedon nhw wrthym nad âi’r cŵn fyth i’r seler. Bydden nhw’n sefyll wrth ben y grisiau ac yn cyfarth; gwrthoden nhw fynd i lawr y grisiau hyd yn oed pan fyddai’r adeiladwr yn dweud wrthyn nhw fynd. Dyma fu’r arwydd cyntaf bod rhywbeth ysbrydol ar waith.

Parti Calan Gaeaf

Bydd parti Calan Gaeaf ar 27 Hydref, ar 2 lawr gyda cherddoriaeth enwog yr enaid, RnB a hip-hop o’r 80au a’r 90au. Coctels Arbennig Calan Gaeaf Tocynnau am £10 y pen.


 

Digwyddiadau Calan Gaeaf Eraill

Coctels Calan Gaeaf yn Laguna Bar y Park Plaza

“Dan leuad arswydus,
Rhown dro ar ein hudlath
I wneud coctels brawychus
Na flasoch erioed eu math.”

Dewch i flasu coctels Calan Gaeaf arbennig Laguna Bar.

Ar werth o 26 tan 31 Hydref am £6, dewiswch o blith y canlynol:

Spider Orange- Fodca Finlandia, Martini Rosso, Triple Sec, Sudd Oren, Oren Chwerw.

Witches Brew- Fodca Finlandia, Gwirodlyn Litshi, Sudd Grawnffrwyth.

Black Widow- Tequila Silver, Blue Curaçao, Sudd Leim, Sudd Llugaeron

Zombie- Rym Bacardi, Rym Melyn Bacardi, Grand Marnier, Sudd Oren, Sudd Pinafal, Sudd Lemon, Leim.

Calan Gaeaf yng Nghanolfan Red Dragon

Byddwch yn barod am amser goruwchnaturiol gwych yng Nghanolfan Red Dragon ym Mae Caerdydd dros yr hanner tymor gyda balŵns bwystfilaidd a hwyl a bwyd rownd y rîl mewn un lle.

Hefyd, dewch â’r bwystfilod bychain ddydd Calan Gaeaf, 31 Hydref, i’n digwyddiad RDC ECO BLANT nesaf. Rhwng 12 a 4pm, bydd ein eco bartneriaid, Eggseeds a Pedal Emporium, yn cynnal digwyddiad eco-gyfeillgar AM DDIM yn cynnwys crefftau calan gaeaf a hwyl trwy bedalu ar thema’r ŵyl.

Bydd y telerau parcio arferol yn berthnasol. Cewch 6 awr o barcio am ddim i gwsmeriaid am leiafswm o wario.

Calan Gaeaf yn Royal Mint Experience

Yr hanner tymor hwn yn Royal Mint Experience, byddwn yn cynnal gweithdai Labordy Frankenstein i blant rhwng dydd Llun 29 Hydref a dydd Gwener 2 Tachwedd.

Gwahoddir gwyddonwyr ifainc i helpu Dr Victor Frankenstein yn ei labordy arloesol, yn cynorthwyo â’i arbrofion anarferol yn cynnwys ei dechneg arbennig i roi einioes i rywbeth heb fywyd!

Mae’r gweithdai 40 munud AM DDIM gyda’ch tocyn taith o’r Royal Mint Experience, cyn neu wedi’ch taith am 11am 12.15pm, 1.30pm a 2.45pm bob dydd. Rhowch hyd at 90 munud ar gyfer y daith.

Cewch gyfle hefyd i roi stamp Frankenstein ar geiniog!*

Cliciwch yma neu ffoniwch 0333 241 2223 er mwyn bwcio tocynnau taith a chymryd rhan yng Ngweithdy Labordy Frankenstein.

Miri Calan Gaeaf Caerdydd Greadigol

Ddydd Sadwrn 27 Hydref, bydd siop Caerdydd Greadigol yn chwe mis oed a byddwn yn cynnal digwyddiad Calan Gaeaf i ddathlu! Bydd adloniant fyw, gwisg ffansi, naddu pwmpen, bwyd a gwneud anrhegion/addurniadau Calan Gaeaf trwy’r dydd o 10 tan 6pm yng nghanolfan siopa Capitol.

Gŵyl Ddychrynllyd mis Hydref Breakout Cardiff


Mae Calan Gaeaf ar y gorwel ac mae ein hystafelloedd yn fwy brawychus nag erioed! Rhwng 25 Hydref a 1 Tachwedd, bydd ystafelloedd Cursed Carnival, Disturbed a Vacancy yn llawn pethau da a thriciau dychrynllyd i ddiddanu’r bobl sy’n chwilio am gael braw! Gyda 60 munud i ddianc o ystafell dan glo, all ofn roi’r hwb i chi ddihengyd?

Scarehouse yn y Depot

Ddydd Sadwrn 27 Hydref bydd Scarehouse yn warws y DEPOT – noson fawr o ddifyrrwch. Bydd ein warws yn trawsnewid yn dŷ bwganod gydag addurniadau a gwisgoedd Calan Gaeaf. Cewch gwrdd â chymeriadau o’r arall fyd a mynd i fannau dirgel na welsoch chi mononyn nhw o’r blaen. Hefyd, bydd tomen o goctels ar thema Calan Gaeaf a bwyd stryd i chi gael gwledda wrth wrando ar gerddoriaeth fyw.

Tocynnau a gwybodaeth